Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az alakulatoknál is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Szöveg: honvedelem.hu |  2021. október 7. 8:21

A tizenhárom aradi vértanú és Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnökének kivégzésére emlékeztek a Magyar Honvédség alakulatai október 6-án, szerdán. (Cikkünk folyamatosan frissül!)

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

A szentesi alakulat katonái és honvédelmi alkalmazottai Magyarország függetlenségéért életükkel áldozott hősökre emlékeztek október 6-án. A megemlékezésen Korsós Sándor főtörzsőrmester emlékezett vissza az eseményekre. „1849. október 6. – Az aradi tizenhármak kivégzésének évfordulója egy dátum és egy szám, ami keveset mond el a rideg valóságról, a fájó részletekről. Pedig annak a napnak a drámája nagyon is személyes, nagyon is emberi volt. A lövések és a megfeszülő kötelek tizenhárom életnek vetettek véget. Tizenhárom egyedi, megismételhetetlen sorsnak”-hangsúlyozta a főtörzsőrmester.

A rendezvényen az alakulat vezető állománya, illetve a Honvédségi Dolgozók Szakszervezetének képviselői katonai tiszteletadás mellett elhelyezték a megemlékezés koszorúit laktanyánk névadója, Damjanich János tábornok szobránál, valamint az Alacsonyvízi Hídépítő század katonái egy-egy mécses meggyújtásával tisztelegtek a vértanúk emléke előtt.

Szöveg: Király Róbert Sándor hadnagy
Fotó: Janó Miklós őrmester

* * *

MH Anyagellátó Raktárbázis

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek az MH Anyagellátó Raktárbázis (MH ARB) munkatársai a nemzeti gyásznapon, október 6-án. Az állománygyűlésen tizennégy gyertya égett az 1848-49-es szabadságharc igazságtalanul kivégzett tizenhárom aradi hős katonai vezető és gróf Batthyány Lajos emlékképénél. A Magyar Királyság első miniszterelnöke emlékére szánt gyertyát az MH ARB parancsnokhelyettese, Bugyi András alezredes gyújtotta meg.

A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Matos Balázs hadnagy, majd Hegedüs Anita honvédelmi alkalmazott elszavalta Pósa Lajos Mit olvasol, édes fiam? című versét.

Szöveg: Prodán András
Fotó: MH ARB

* * *

46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj

Magyarország kormánya 2001-ben döntött október 6-a nemzeti gyásznappá nyilvánításáról. Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóaljának kiképzői, és a Tiszaszigeten jelenleg alapkiképzését teljesítő önkéntes katonai szolgálatot vállalók az aradi vértanúkról emlékeztek meg a napi kiképzési foglalkozás kezdetén. A sorakozón elhangzott: nem szabad elfelejtenünk a mártírok tetteit és az áldozatot, amelyet Magyarországért hoztak, hiszen a legfontosabbat áldozták fel a hazáért, a saját életüket. A megemlékezés gyertyagyújtással és közös tiszteletadással zárult.

46tvz

Szöveg és fotó: Gál József tartalékos százados

* * *

Szentendre

Október 6-án, a nemzeti gyásznap alkalmából tartottak megemlékezést Szentendrén, a Kálvária dombon. A városi rendezvényen részt vettek a Szentendrén működő alakulatok képviselői és a Szentendrei Helyőrség Zenekar is. „Fontos, hogy ezen az ünnepen mit jelent nekünk a 13 aradi vértanú, akik ott, akkor kiálltak a szabadságukért, a szabadságunkért. Emlékezzünk rájuk, beszélgessünk róluk, ez az, ami élővé teszi a emlékezést.”–mondta beszédében Fülöp Zsolt polgármester.

Frigyer László vezérőrnagy, az MH Transzformációs Parancsnokság megbízott parancsnoka ünnepi megemlékezésében elmondta: „A katona a harcban való áldozathozatalra készül. Az aradi mártíroknak azonban nem adatott meg, hogy harctéren áldozzák fel életüket, csatában essenek el. A túlerő által legyőzött honvédsereg bűnözőként elítélt vezetőiként haltak meg, akiket méltatlanul juttattak hóhérkézre. »A történelmet a győztesek írják« - szól a mondás. Az aradi mártírok itéletük pillanatában még nem lehettek biztosak abban, hogy eljön az idő amikor a nemzet szabadon tiszteleghet emlékük előtt és helytállásuk példaként szolgál az utókor számára. Ott és akkor számukra az adhatot lelkierőt, hogy hitük szerint a haza, a nemzet érdeke által vezérelve, igaz ügyért küzdöttek és haltak mártír halált.”

Az ünnepség végén a város vezetése és képviselőtestülete mellett koszorút helyeztek el a katonai szervezetek, civil és társadalmi szervezetek képviselői is.

* * *

A nemzeti gyásznap alkalmából a Szentendrén települő alakulatok közös gyertyagyújtással emlékeztek a Görgey laktanyában. A rendezvényen Nánai László alezredes, protestáns tábori lelkész, beszédében kiemelte, az aradi mártírok és mindazok, akik a szabadságért adták életüket, talán azért vállalták a halált is, mert tudták, nem volt hiábavaló a harc. „Ez a nap az, amikor a bukásból, könnyből megszületett valami mélyebb, igazabb, értékesebb. Ami felemel és közösséget teremt és életet ad. Október hatodika a reménység és a közösség napja: a mártírok vége magvetés” – mondta, majd beszéde zárásaként Faludy György Október 6. című versét szavalta el.

Szöveg és fotó: MH TP

* * *

Székesfehérvár

Néma főhajtással emlékeztek a székesfehérvári Jávor Ottó téren az 1849.október 6-án kivégzett honvédtábornokokra a város, a megye és a katonai szervezetek képviselői.

A koszorúzáson Székesfehérvár Helyőrség és az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred részéről Vokla János ezredes; az MH 93. Petőfi Vegyivédelmi Zászlóalj részéről Csaba Tibor alezredes; a Magyarországon működő NATO erőket integráló Elem (NFIU) képviseletében Topor István ezredes, valamint a Nemzeti Telepíthető Híradó- és Informatikai Századtól (DCM) Németh Sándor őrnagy rótta le kegyeletét az áldozatok mementója előtt.

* * *

A nemzeti gyásznapon a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred műsorral tisztelgett az áldozatok – köztük a névadó tábornok – emléke előtt az alakulat laktanyájában felállított Nagysándor József mellszobornál. A városban települt katonai szervezetek képviselőinek részvételével zajlott megemlékezésen Vokla János ezredes, Székesfehérvár helyőrségparancsnoka, és az MH 43. Nagysándir József Híradó és Vezetéstámogató Ezred parancsnoka; Miklovich János ezredes, az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj parancsnoka; Topor István ezredes, a NATO Erőket Integráló Elem parancsnoka, valamint Németh Sándor, a Nemzetközi Telepíthető Híradó- és Informatikai Század parancsnoka hajtott fejet és rótta le kegyeletét.

A megemlékezés Ruff Tamás őrnagy vezényletével, a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar közreműködésével zajlott le.

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Dömsödi Richárd

* * *

MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok Főnöksége

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc befejezéséhez köthető gyászos emléknapon, az aradi vértanúk kivégzésének 172. évfordulóján az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok Főnöksége (MH TTP TKF) megemlékezést tartott a Rákoskeresztúri Új Köztemető 48-as parcellájában.

A főnökség képviseletében Simon Gyula Mátyás alezredes tartott megemlékező beszédet, majd ezt követően a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnökhelyettesével, Sztanó Zsuzsanna nyugállomúnyú őrnaggyal közösen koszorút és megemlékező mécsest helyezett el a nagykeresztnél.

 

Szöveg és fotó: MH TTP TKF

* * *

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Az 1849. október 6-án kivégzett 13 magyar honvédtisztről, az aradi vértanúkról idén is megemlékezett az MH 5. Bocskai István Lövészdandár.

Debrecenben a nemzeti zászló felvonásával kezdődtek meg az 1849. október 6-án Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornokra való megemlékezések, amelyek a Nagysándor József honvédtábornok kőhalmánál folytatódtak. Az Aradon kivégzett tábornok erről a magaslatról irányította seregét 1849. augusztus 2-án a debreceni csatában a tízszeres túlerőben lévő cári, orosz haderő ellen. A Péterfia utcán található Nagysándor József emléktáblánál értek véget.

A Bocskai-dandár képviseletében mindkét helyszínen Vantal Zsolt ezredes, az alakulat törzsfőnöke helyezte el a megemlékezés virágait a városi, a megyei, a rendvédelmi, valamint a pártok és civil szervezetek képviselői mellett.

Hódmezővásárhelyen, a Hősök terén emlékeztek meg az Aradi vértanúkról, ahol Tóth István ezredes, az alakulat parancsnokhelyettese helyezett el koszorút a dandár képviseletében.

Szöveg: Madura János törzsőrmester
Fotó: Búz Csaba főhadnagy, Szalka Miklós őrvezető

* * *

Szolnok

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végezetek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét, Batthyány Lajost is Budapesten.

Szolnokon ezen a napon koszorúzással tisztelegtek a helyőrségben települt alakulatok, civil és társfegyveres szervezetek parancsnokai, képviselői. Az ünnepség helyszínén a Verseghy Ferenc Gimnázium tanulóinak ünnepi megemlékezése után Végh Miklós református lelkész, a Szolnoki Ökumenikus Lelkészkör képviseletében mondta el gondolatait.

Szöveg és fotó: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

* * *