Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

EU védelmi miniszterek videókonferenciája

Szöveg: Honvédelmi Minisztérium | Fotó: Szabó Lajos zászlós |  2020. november 20. 15:59

Videótelekonferencia keretében került sor az Európai Unió Külügyek Tanácsa védelmi miniszteri ülésére november 20-án, pénteken, melyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter vett részt. Az ülés margóján rendezték meg Európai Védelmi Ügynökség irányító testületi ülését, amelyen pedig Szabó István, honvédelmi államtitkár képviselte hazánkat.

EU VÉDmin3

Az Európai Védelmi Ügynökség irányító testületi ülése keretében az Ügynökség jövő évi általános költségvetésen túl elfogadták a három évre szóló munkaprogramot is. Ez előmozdítja a védelmi kezdeményezések és egyéb, uniós védelmi képességfejlesztésre irányuló eszközök sikeres végrehajtását. Emellett, a tagállamok üdvözölték a Koordinált Éves Védelmi Felülvizsgálatról (CARD) készült jelentést, amely iránymutatást ad az európai képességfejlesztési erőfeszítések széttöredezettségének tagországi megszüntetéséhez.

Josep Borrell, az Ügynökség vezetője következőket mondta az elkészült CARD jelentésről: „Ez az első alkalom, hogy egyedi áttekintéssel rendelkezünk mind a 26 EDA-tagállam nemzeti védelmi tervezési és képességfejlesztési erőfeszítéseiről. Mindez a nemzeti védelmi tervezési szakemberekkel uniós szinten folytatott elmélyült párbeszéd eredménye. Olyan területeket jelöl ki a tagállamok számára, amelyeken hatalmas lehetőségek nyílnak az európai védelmi együttműködésre, biztosítva ezáltal a tagállamok fegyveres erőinek korszerű felszerelésekkel való ellátását és interoperabilitásának javítását, többek között a KBVP-missziók és -műveletek során.”

eu véd min vtc

A védelmi miniszteri ülést megnyitó Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ismertette a katonai műveletek és missziók aktuális helyzetét, ezek hatását Európa biztonságára. Külön kitért a Földközi-tengeren zajló Irini műveletre, amely jelentősen hozzájárul a líbiai fegyverembargó betartatásához, valamint az EU kiképző missziójára Maliban. Hazánk mindkét művelethez hozzájárul.

Ezt követően a miniszterek megvitatták az EU Közös Biztonság- és Védelempolitika előmozdítását célzó Stratégiai Iránytű dokumentummal kapcsolatos elvárásaikat és iránymutatásaikat. Továbbá napirenden volt az Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) stratégiai felülvizsgálatának eredménye, a következő, 2025-ig tartó időszakra megfogalmazott ambíciók.

EU VÉD min1

Benkő miniszter úr elmondta, hogy hazánk érdeke, hogy az EU védelempolitika terén egyértelmű és megvalósítható célok kerüljenek meghatározásra és ezek eredményeként egy védelempolitikai és katonai szempontból cselekvőképesebb Unió jöjjön létre, amely hatékonyan reagál a perifériáján kialakuló válságokra. Mint ismeretes, a perifériák válságai az illegális migráció fő kiváltó tényezői, ezért ezek kezelése egyszerre európai és nemzeti érdek.

A közös cselekvés előmozdításához a biztonsági kihívások közös értelmezése és az egyetértésen alapuló célok kitűzése elengedhetetlen – húzta alá a miniszter. Kiemelt hangsúlyt kell helyezni az Unió és állampolgárai védelmére, egy koherens EU képességfejlesztési folyamat kialakítására, és az EU műveleti vezetési képességének erősítésére.

Végeredményben alkalmazhatóbb és az EU globális cselekvőképességét alátámasztó képességekkel kell rendelkeznünk. Ezt támogatják a PESCO programok is, köztük a magyar vezetésű EUROSIM projekt.

EU VÉD min2

Az alábbi videón az Európai Védelmi Ügynökség által készített Koordinált Éves Védelmi Felülvizsgálat (CARD) jelentés folyamata látható.