Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Felhívás Különleges Műveleti Alaptanfolyamra

Szöveg: MH 2. KRDD | Fotó: P. J. főtörzsőrmester |  2022. szeptember 15. 15:06

Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár új, módosított tematikájú Különleges Műveleti Alaptanfolyamot (KMA) hajt végre 2022. október 24. és 2023. szeptember 30. között.

KMA

Az eddigi gyakorlattól eltérően nem hajtják végre külön a tíznapos kiválasztó foglalkozást („Pitbull”). A tanfolyam első, háromhetes fázisában a fizikai állóképesség fokozatos fejlesztése mellett sor kerül egyes alapképességek oktatására, és ezen időszak alatt történik a jelöltek szakmai szempontok alapján történő szűrése is. Az alkalmatlan jelöltek vezénylését a fázis végén megszüntetik és ők visszatérnek alakulatukhoz. Az alkalmas jelöltek folytatják a tanfolyamot a KMA második fázisán.

A jelentkezés tehát nem a kiválasztó-felmérő foglalkozásra történik, hanem magára a 2023-as Különleges Műveleti Alaptanfolyamra! A dandár lehetőséget biztosít minden, a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél szolgálatot teljesítő tiszt, altiszt és legénységi állománykategóriájú katonának a tanfolyamon való részvételre. A KMA bemeneti feltétele a Magyar Honvédség katonai szervezeteinél történő szolgálatteljesítés és a tanfolyam (KMA) időszakára szóló vezénylési parancs. A Különleges Műveleti Alaptanfolyam sikeres elvégzését követően alapkitétel, hogy az MH 2. KRDD állományában kell szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálatot vállalni!

Az érdeklődők a jelentkezési lapokat 2022. október 14. 13:30 óráig küldjék meg az MH 2. KRDD szervezeti e-mail címére (mh.2krdd@mil.hu), valamint további információkért forduljanak Szabó Máté törzszászlóshoz, a dandár vezénylőzászlósához (szabo.mate@mil.hu, HM tel: 02-43/40-17).

A jelöltek számára a KMA-23 során tervezetten az alábbi szakirányok indulnak:

  • 18 A (Alpha) – parancsnoki (tiszti állomány)
  • 18 B (Bravo) – fegyveres specialista (altiszti, legénységi állomány)
  • 18 C (Charlie) – műszaki specialista (altiszti, legénységi állomány)
  • 18 E (Echo) – híradó specialista (altiszti, legénységi állomány)

Jelentkezési határidő: 2022. október 14. 13:30.

Dokumentumok