Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A szellemi kihívás is lehet nyári felüdülés

Szöveg: Pákozdi Nóra hadnagy |  2018. július 18. 17:10

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely (HVK TKH) – többéves gyakorlatának megfelelően – idén is szakmai gyakornoki lehetőséggel nyitott a hazai felsőoktatási intézményekből érkező fiatalok felé. A Kutatóhelyen végzett gyakornoki munka nemcsak a tanulmányok sikeres elvégzéséhez elengedhetetlen, hanem a megfelelő módszertani és széleskörű szakmai tudás megszerzéséhez is hozzájárul.

Az elmúlt években mintegy 120-an vettek részt a programban különböző egyetemekről, főiskolákról: nagyon sok fiatal érkezett a Szegedi Tudományegyetemről, de ugyancsak sokan jelentkeznek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem képzéseiről is. Idén nyáron 15 gyakornok kezdte meg a munkáját a HVK TKH-nál.

A gyakornokoknak szóló tájékoztatójában a program kapcsán Szabóné Szabó Andrea alezredes, a HVK TKH megbízott osztályvezetője elmondta: elsősorban olyan hallgatókat céloznak meg, akiknek tanulmányi területe valamilyen formában kapcsolódik a Kutatóhely tevékenységéhez, nyelvtudásuk megfelelően segíti a többnyelvű kutatómunkát, akik magas szintű gyakornoki feladatok ellátásában érdekeltek, valamint vállalják, hogy aktívan és nyitottan fordulnak az új kihívások elé. A kutatómunka első fázisaiban a megfelelő nyílt információk kutatásának és felhasználásának módszertanára fordítanak kiemelt figyelmet, majd a tartalom elemző-értékelő feldolgozásával, valamint az alkalmazott hivatkozásrendszer alkalmazásával véglegesítik a munkájukat.

A HVK TKH gyakornoki programjának egyik fontos alappillére, hogy a kutatómunka kezdetekor próbálnak igazodni a gyakornok által már kutatott vagy az őt kifejezetten érdeklő területekhez. Ebben az esetben kifejezetten nagy szerepe van a speciális nyelvtudásnak, illetve a korábbi szakmai tapasztalatnak is. „Slágertémák" minden gyakornoki periódusban adódnak: az utóbbi években például a migráció-, terrorizmus- és integrációkutatás, valamint a közel-keleti válsághelyzetek értékelése kapott kiemelt figyelmet.

1599190546

A Kutatóhely számára a gyakornoki munka eredményei beépíthetőek a mindennapi működésbe, így a téma specifikus elemzések hozzájárulnak a vezetői állomány támogatásához a stratégiai döntéshozatal során. A négy-hat hetes gyakornokság alatt a fiatalok számára – az osztály állományában dolgozó kutatók szakmai irányítása mellett – meghatározóan egy nagyobb tanulmány megírása a feladat angol vagy magyar nyelven.

Emellett az MH HFKP HVK TKH Tudományos Szakkönyvtár is szívesen fogad könyvtár szakos hallgatókat szakmai gyakorlatra: a harmincezer kötetes könyvtár központi helyen található, az állománya olyan speciális területeket ölel fel, mint a hadtudomány, hadtörténelem, haditechnika, vezetés- és szervezéstudomány, védelem- és biztonságpolitika, valamint az interdiszciplináris tudományterületek szakirodalma. A nemzetközi viszonyok 21. századi, folyamatosan alakuló története az aktuális biztonságpolitikai kihívásokra reagálva folyamatosan új kérdéseket vet fel, amelyeket a hatékony kezelés érdekében mielőbb értelmezni szükséges, és amelyekre szakmailag megalapozott megoldási lehetőségeket kell találni. A jelenlegi gyakornoki program keretében a felvételt nyert hallgatók előzetes tanulmányaik és kutatási területük, valamint az általuk beszélt nyelvek alapján a nemzetközi tanulmányok, biztonság- és védelempolitika, politológia, szociológia aktuális kihívásait dolgozzák fel.

Virágh Benjámin, a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi tanulmányok mesterképzésének hallgatója elmondta, tanulmányai szempontjából választott gyakornoki helyet: konzulense javaslata és személyes érdeklődése miatt döntött a Kutatóhelyre történő jelentkezés mellett. Pozitívumként értékeli, hogy nemcsak nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók számára nyitott a gyakornoki hely, hanem más képzések felé is, így egy adott problémát több szakterület kérdéseivel is vizsgálni lehet. A gyakorlattól elsősorban a szakmaiság és a szakmai nyelvhasználat fejlődését várja.

Fotó: Szabó Lajos zászlós