Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Átadták a Gerzsabek-termet

Szöveg: Kun-Orosz Adrienn |  2018. november 13. 18:16

A budapesti Petőfi Sándor laktanya egyik felújított helyisége november 8-tól Gerzsabek Károly őrmester nevét viseli.

1599195929
A közelmúltban felújított tanterem egy kiemelkedő érdemeket szerzett magyar altisztről kapta a nevét. A 32. császári és királyi gyalogezred katonája arany vitézségi érmet kapott, miután az 1915. októberi harcok idején kötelességének teljesítése közben orosz fogságba esett, majd két év után megszökött. 1918 júniusában ment ki ismét az olasz harctérre, ahonnan már nem tért vissza.

1599195929
Volt ezredparancsnoka a következőképpen emlékezett rá: „1915. június 5­-én a Buchovica ellen intézett támadásnál Gerzsabek Károly őrmester a több oldali erős ellenséges tűz ellenére robbantóosztagával oly közel nyomult előre az ellenséges állásokhoz, hogy szétrombolhatta azokat, s ezáltal azok megszállását lehetővé tette. Ez alkalommal az ellenséges állások előtt fekvő sebesülteket életének kockáztatásával biztonságba helyezte. A következő napok egyikén egy tizenöt főnyi erős ellenséges járőrt saját elhatározásából egyes egyedül kézigránátokkal megtámadott és súlyos veszteséget okozva nekik, megfutamított. Rá egy hétre, mint egy erős felderítőjárőr parancsnokát Gora­ Granicától keletre húzódó ellenséges állások felderítésére küldték ki. Gerzsabek az élénk ellenséges tűzben egészen az orosz drótakadályokig nyomult előre, kikutatta az ellenséges állások erősségét és erejét, azután ügyes vezetéssel veszteség nélkül hozta vissza járőrét. A 32. közös gyalogezred kegyelettel őrzi dicső emlékét e derék harcosának" – olvasható az 1921-es kiadása A magyar nemzet aranykönyve című kiadványban.

1599195930
A teremnévadó ünnepségen beszédet mondott Baráth Ernő dandártábornok, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) parancsnoka. Ezt követően egy Gerzsabek őrmesterről készült portrét leplezett le Baráth dandártábornok és Balázs Tibor törzszászlós, az MH BHD vezénylőzászlósa. A képet Nagyné Vései Viktória főtörzsőrmester, az MH BHD Szállító Zászlóalj ügykezelő-gépíró altisztje alkotta. Zárásként Tósoki Anikó előadásában hangzottak el Ady Endre Mag hó alatt és az Akik helyén éltem című versei.

1599195930
Fotó: a szerző felvételei

Címkékünnepség