Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az első női tábornok

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Tischler Zoltán |  2020. május 29. 10:26

Szakaszvezetőként lett katona 35 évvel ezelőtt, idén a köztársasági elnök dandártábornokká nevezte ki. Pénzügyi munkatársként kezdte, ma ő a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgatója. Ballainé Krikker Zsuzsannával, a Magyar Honvédség első női tábornokával beszélgettünk.

Ön az első női tábornok a Magyar Honvédségnél. Milyen érzés történelmet írni?

Valamiben elsőnek lenni mindig nagy dolog. Az út hosszú volt, de valóra vált. Mint egy amerikai álom, olyan ez a történet, amely azt sugallja, hogy minden lehetsz a hadseregben, ami csak akarsz. Az, hogy egyedül vagyok női tábornok, remélem csak a kezdet, hiszen a Magyar Honvédségben nagyon sok jól felkészült, kiváló képességű és vezetői kvalitásokkal rendelkező katonanő van. Humánpolitikai oldalról is fontosnak tartom, hogy a HM és az MH vezetése női tábornoki kinevezés mellett voksolt, hiszen a rendvédelmi szervezeteknél (rendőrség, katasztrófavédelem, büntető-végrehajtás) már régóta van egy- és kétcsillagos női tábornok. A női tábornok megjelenése a Magyar Honvédségben nemzetközileg is fontos lehet, hiszen már alig van olyan hadsereg, ahol ne lenne a legmagasabb rendfokozati kategóriában szolgáló katonanő.

Hogyan tudná röviden bemutatni katonai pályáját az Önt kevésbé ismerőknek?

A középiskolai érettségi után polgári alkalmazottként kerültem a nagykanizsai légvédelmi rakétaezredhez, ahol édesanyám is dolgozott. Évekig pénzügyi előadóként dolgoztam, majd 1985-ben lettem továbbszolgáló tiszthelyettes, Börgöndön. 1990-ben – szintén katona férjemmel együtt – Budapestre kerültem. A központi pénzügyi szolgálatnál szakmai előmenetelem folyamatos tanulást, továbbképzést követelt. A munka mellett másfél évtizeden át tanultam, szereztem főiskolai és egyetemi végzettséget, valamint speciális szakmai kvalifikációkat. Megfelelő végzettség nélkül a Magyar Honvédségben senki nem lehet tiszt, de nem kaphat magasabb beosztást sem.1993-ban neveztek ki főhadnagynak, 1997-ben lettem őrnagy, és 2008-ban léptettek elő ezredesnek. A szakmai karrierem töretlen volt (osztályvezető, igazgató-helyettes, igazgató), a tábornoki „klubba"  2019-ben kerültem, amikor először a HM Védelemgazdasági Hivatal (VGH) főigazgató-helyettese (már tábornoki beosztás), majd a közelmúltban főigazgatója lettem. Büszke vagyok katonai karrieremre, de azonnal hozzá is teszem: mindent a hadseregnek köszönhetek, amit folyamatos munkával és tanulással igyekeztem meghálálni. Köszönetet mondok mindazoknak, akik a munkámat és előmenetelemet figyelemmel kísérték és támogatták.

Hogyan látja a katonanők helyzetét a honvédségben?

A Magyar Honvédség jól áll az arányok tekintetében, az állomány mintegy húsz százaléka nő, és vannak olyan szakterületek, ahol kifejezetten meghatározó a jelenlétük. Bár sokan a katonaságot alapvetően férfiszakmának gondolják a mai napig, az elmúlt két évtizedben nagyot léptünk előre ezen a területen, különösen 2004 után, amikor áttértünk az önkéntes haderőre. Örömmel látom, hogy az önkéntes területvédelmi tartalékosok között is számos nő szolgál, ami meggyőzően mutatja a társadalmi közgondolkodás változását. A honvédség ilyen szempontból kiemelkedő hely, jó a katonanők megítélése, nincs diszkrimináció. Nem véletlen, hogy a Magyar Honvédségben hírből sem ismerik a versenyszférában mai napig tetten érhető bérkülönbséget férfi és nő között. A katonai pályám során kevés sztereotípia érintett meg, hiszen a pénzügyi területen mindig is sok nő dolgozott. Viszont megtapasztaltam minden állománykategóriai létet (legénységi, altiszti, tiszti, főtiszti, most pedig a tábornoki), amely tiszteletre, mások értékeinek megbecsülésére és empátiára ösztönzött. Ezeket a tapasztalatokat és élményeket mindig próbáltam tudatosan használni szakmai és vezetői munkám során egyaránt. Női vezető még soha nem volt a hivatal irányítója, sőt a korábbi beosztásomat is csak férfiak töltötték be, és sokan azt gondolták, nem is lehet egy ekkora szervezetnek női vezetője. Biztos vagyok benne, hogy más szakterületen is megállnák a helyüket a katonanők vezetőként.

1596080105

Mi a tapasztalata, van-e vezetői verseny a nemek között?

Versenyt nem tapasztalok, de gyorsan hozzá teszem, hogy az MH-HM szerveknél is a vezetői pozíciókat általában férfiak töltik be. A női ezredesek száma mintegy másfél tucat a haderőben, a hivatalunkban három ezredes katonanő szolgál, ami arányaiban jónak számít. A vezetővé válás érzése csak akkor jelent meg nálam, amikor ezredes lettem. Fontos mérföldkő volt, amikor 2012-ben kineveztek a HM VGH Központi Illetményszámfejtő és Rendszerüzemeltető Igazgatóság élére. Egyszemélyi vezető lettem, aki már nemcsak a pénzügyi, számviteli és informatikai szakmai kérdésekért volt felelős, hanem a hivatal egyik legösszetettebb szervezeti egységét irányítottam. Vezetőként kellett fellépnem a szűkebb munkahelyi közösségben és a kormányzati szervekkel való együttműködésben, valamint a civil gazdasági szervezetekkel való kooperációban egyaránt.

Jelenlegi beosztásában mi jelenti a legnagyobb kihívást?

Mindenekelőtt szeretnék megfelelni a bizalomnak, sikeresen vezetni a rám bízott szervezetet. A HM Védelemgazdasági Hivatal kiemelt szerepet játszik a Magyar Honvédség működésében és fejlesztésében, a honvédelmi és haderőfejlesztési programok megvalósításában. Hivatalunknak fontos feladata van a járványügyi veszélyhelyzet honvédelmi és katonai feladatainak biztosításában is. Emellett készülnünk kell a különleges jogrend utáni helyzetre, a védelmi költségvetés újra-tervezésére, a védelmi képesség-fejlesztési tervek áttekintésére. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a tárcát nem érintik forráselvonások, a Zrínyi 2026-os program a tervek szerint folytatódik. Komoly feladataink vannak az állomány járandóságainak biztosításában, a beszerzésekben, a fejezet szintű gazdálkodás irányításában, a gazdasági-pénzügyi-infrastrukturális szabályzásban, és azok végrehajtásában, valamint a nemzetközi feladatok végrehajtásában. Mindezt úgy kell tennünk, hogy közben betartjuk a járványügyi veszélyhelyzet szabályait, óvjuk magunkat és munkatársainkat.

Mire a legbüszkébb életében?

Több mindenre büszke vagyok, elsősorban a családomra, a katonai karrieremre. Büszke vagyok arra, hogy a Védelemgazdasági Hivatalban (és jogelődjeiben) egy kiváló szakmai-bajtársi közösségre leltem, amit most már főigazgatóként szolgálhatok. Folytatni szeretném az elődök által megkezdett munkát, olyan munkahelyi légkört szeretnék fenntartani, amiben a katonáink és a honvédelmi alkalmazottaink egyaránt szívesen szolgálnak. A folyamatosan bővülő napi feladatok mellett külön szeretnék odafigyelni a hivatal és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek kapcsolatára, a feladatok közös végrehajtására. Fontosnak tartom a pénzügyi tiszt/altisztképzést, a jövő szakembereinek felkészítését, valamint az idősebb generációt képviselő bajtársi szervezetekkel, nyugdíjasainkkal való kapcsolattartást, hogy a múltat a jelenen keresztül összekapcsoljuk a jövővel. Büszke vagyok dandártábornoki rendfokozatomra! Nemcsak a hivatali munkában, hanem a tábornoki klubban is szeretnék vezetőtársaim örömeiben és gondjaiban osztozni, a feladatok megoldásához hozzájárulni.

Természetesen mindezek mellett nagyon fontos a biztos háttért adó család, velük töltött idő mindig feltöltődést ad. Szeretném, ha gyermekeim és unokáim életét hosszú ideig egészségben tudnám figyelni és támogatni. Azt hiszem, ez napjainkban különös értéket képvisel.

Címkékkinevezés