Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Csapatgyakorlat a győri ezrednél

Szöveg: Sályi Gergő törzsőrmester |  2017. április 25. 16:55

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred az alaprendeltetéséből, valamint a migrációs válsághelyzet kezeléséből fakadó feladatai ellátása mellett nagy hangsúlyt fektet a jövő légvédelmi rakétás honvédeinek szakmai képzésére is. Mi sem példázza ezt jobban, mint az, hogy jelenleg tiszt- és altisztjelöltek részére is csapatgyakorlatot biztosítanak, amelynek keretében a hallgatók első kézből szerezhetik meg a majdani hivatásuk ellátásához nélkülözhetetlenül szükséges szakmai ismeretek alapjait.

1596030963

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Honvédtisztképző Karának harmad- és negyedéves hallgatói húsvét után kezdték meg gyakorlatukat a győri laktanyában. Az alsóbb évfolyamba járóknak és a végzős tanulóknak egyaránt négy hét áll rendelkezésükre, hogy megismerkedjenek jövőbeli alakulatukkal, bekapcsolódjanak az ezred mindennapi életébe, valamint, hogy felkészüljenek a hamarosan rájuk váró feladatok ellátására.

1596030964

A tisztjelölteket érkezésükkor Könczöl Ferenc ezredes köszöntötte. Az alakulat parancsnoka ismertette az alakulat előtt álló legfőbb szakmai kihívásokat, kitért az ezred által kínált perspektívákra, majd megfogalmazta a következő hetek kapcsán támasztott elvárásait.

1596030964

A hallgatók az első nap elméleti foglalkozásain még közösen vettek részt, de felkészítésük később különvált. A harmadik évfolyamosok ugyanis az ezrednél rendszeresített legfontosabb haditechnikai eszközök általános jellemzőivel, felépítésével, működési elvével ismerkednek meg, míg a negyedévesek már ezen eszközök harcászati alkalmazásának módjait sajátítják el, megtanulva a légvédelmi rakétaalegységek vezetésének, híradásának, irányításának folyamatait, a rakétaindítás technikai feltételeit, továbbá a harcrenddel szemben támasztott alapvető követelményeket.

1596030964

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak felkészítésével párhuzamosan az MH Altiszti Akadémia kétéves modulrendszerű képzésében részt vevő, légvédelmi rakéta szakos, másodéves hallgatók is a győri laktanyában töltik csapatgyakorlatukat. A helyszín nem ismeretlen számukra, hiszen tanulmányaik kezdetén már eltöltöttek néhány hetet az alakulatnál, most pedig három hónap áll rendelkezésükre, hogy a rendszeresített légvédelmi rakétafegyverzet főbb adatait, alkalmazásuk rendszabályait, valamint a hozzájuk kapcsolódó harcászati és technikai tudnivalókat elsajátítsák.

Mivel mind a hadnagyi, mind pedig az őrmesteri rendfokozat végzős várományosai utolsó félévüket kezdték meg képző intézményükben, a tét nem kicsi számukra, hiszen a nyáron esedékes záróvizsgán már önállóan kell bizonyítaniuk felkészültségüket.

1596030964