Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Északi tanulmányúton a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam állománya

Szöveg: honvedelem.hu |  2016. június 12. 12:49

A képzési programnak megfelelően északi tanulmányút keretében kereste fel a NATO és EU Belgiumban, Hollandiában és Németországban lévő parancsnokságait, szervezeteit a 25. Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam (FVKT) állománya.

1596015048

A tanulmányút helyszíneinek egymást követő sorrendje logikus módon a vezetési szinteknek megfelelően, fentről lefelé haladva mutatta be a NATO politikai, stratégiai és műveleti szintű parancsnoki elemeit.

A brüsszeli NATO-parancsnokságon (NATO HQ) Domján László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatal vezetője fogadta az FVKT-25 tanfolyam hallgatóit. A NATO Katonai Bizottság (Military Committee) elnöke, Petr Pavel vezérezredes tájékoztatójában a bizottság folyamatban lévő ügyeiről beszélt a varsói NATO-csúcstalálkozót megelőzően.

Dr. Sztáray Péter nagykövet, Magyarország állandó NATO-képviselője előadásában tájékoztatta a tancsoportot a képviselet működéséről, illetve ismertette a Magyarországot is érintő aktuális NATO-feladatokat.

1596015048

Magyarország EU melletti Állandó Képviseletének rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Harry Rusz Alex előadásában hangsúlyozta, hogy a migrációs válság megváltoztatta a korábban kialakult munkamódszereket. Az országok, így Magyarország is, egyre inkább nemzeti érdekeken alapuló politizálásra térnek át.

1596015048

Dr. Iklódy Gábor, az EU Válságkezelői Tervezési Igazgatóság főigazgatója a kül-és védelempolitika összetett jellegéről tartott tájékoztatást: előadásában a tagállamok egyhangú döntésének szükségességét és az összhang kialakításának nehézségeit emelte ki. Emellett kitért az EU Biztonsági Stratégiájának fontosságára is, amely dokumentum megújítása folyamatban van.

1596015049

A hivatalos program zárásaként Domján László vezérőrnagy stratégiai értékelésében a paradigmaváltás fontosságára hívta fel a figyelmet: a megváltozott biztonsági környezet generálta új kihívásokra a szövetségnek meg kell találnia a válaszokat. A kritikus katonai képességek hiánya feszültséget keltett az Egyesült Államok és az Európai Unió tagjai között. A megfelelő válaszok megadására a júliusi varsói NATO-csúcs hivatott.

1596015049

Ezt követően az FVKT tancsoportja a belgiumi Monsban, az MH Nemzeti Katonai Képviseleten tett látogatást. Frigyer László vezérőrnagy, katonai képviselő köszöntője után helyettese, Csombók János ezredes ismertette a képviselet szervezetét és feladatait, illetve a Szövetséges Erők Európai Legfelsőbb Parancsnokságán a honvédséget érintő jelenlegi tudnivalókat.

Ezután a Stratégiai Műveletvezető Központ igazgatóhelyettesének vezetésével bemutatták a NATO döntéshozatali folyamatát.

1596015049

A látogatás terve szerint a következő program a SHAPE törzsfőnök tervezésért felelős helyettesével, a lengyel Jerzy Biziewski vezérőrnaggyal folytatott szakmai beszélgetés volt a parancsnokság tervezési feladatairól. A tanulmányút a NATO korai előrejelző és riasztó rendszer (NAEW&C) geilenkircheni parancsnokságán folytatódott, ahol az AWACS repülőgépek állomásoznak. Frank Samuelson ezredes, a logisztikai ezred parancsnoka tájékoztatta a csoportot a bázis és a komponensparancsnokságon szolgálók megnövekedett feladatairól. Ezeket ráadásul a korábban tervezett létszámcsökkentéssel egy időben kell megoldani.

1596015049

Ezt követően a NATO JFCBS HQ (Brunssum) parancsnokság meglátogatása következett. Az FVKT állománya előadásokat hallgatott meg a JFCBS feladatairól, szervezetéről, a folyamatban lévő főbb feladatokról. A témák között szerepelt a szövetségi akcióterv (Readiness Action Plan), a megváltozott afganisztáni szerepvállalás, a NATO NRF/VJTF kiképzési koncepciója, az NFIU-k felállításának helyzete, és a jövőbeli kihívásokról is szót ejtettek.

A tanulmányút a NATO légierő komponensparancsnokságán, Ramsteinben (ACC) ért véget. A szakmai napon előadások hangzottak el a NATO új stratégiai irányáról, a szövetségi integrált légtér-ellenőrzési és rakétavédelmi rendszerének vezetéséről és felügyeletéről, valamint a tagállamok légtérfelügyeletéről (Air Policing).

A NATO északi parancsnokságainak látogatásai során látható volt: a tavalyihoz képest lázasabb munka folyik a vezetés minden eleménél egy rugalmasabb, azonnal bevethető erőket felmutató szövetségi rendszer létrehozásáért, amelyet nyilvánvalóan a megváltozott politikai környezet, Oroszország lépései (például az Anti Access/Area Denial − A2/AD), az ukrán válság eszkalációja és az ISIS iraki térnyerése inspirált.

1596015050

A tanulmányutat végigkísérte a varsói NATO-csúcs témaköre, amely mindenütt központi kérdés volt. A program jól adta vissza, hogyan valósulnak meg a politikai célok katonai vonatkozásban, mit tesznek a különböző szintű vezetési szintek (stratégiai, hadműveleti összhaderőnemi, hadműveleti komponens) a követelmények teljesítése érdekében. Érdekes volt látni, mennyire kreatívak a NATO-parancsnokságok a politikai célok és a katonai képességkorlátok kiegyensúlyozásában, a kompromisszumokat szolgáló módszerek megtalálásában.

A tanfolyam főtiszti állománya mély és részletes képet kapott a tervezőmunkáról, a stratégiai és hadműveleti szint egymásra épüléséről, a békeparancsnokságok hadműveleti vezetési átalakulásáról, valamint a nemzetekkel való együttműködés jelentőségéről.

CímkékNFIU
×