Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kurucos zárszámadás

Szöveg: Galambos Sándor |  2019. február 19. 17:14

Ünnepélyes klubfoglalkozás keretében értékelték az elmúlt évben végzett közösségi munkát, és pontosították az idei év feladatait február 15-én a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjai. Az elnökség beszámolójából kiderült: saját szervezésű programokban gazdag, pénzügyi szempontból eredményes évet zárt a közösség. Az egyesületnek jelenleg 180 tagja van, átlagéletkoruk 69 év.

1599199052
Évzáró-évindító közgyűlést tartott a 2001. június 30-án jogutód nélkül felszámolt 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérezred bázisán, több mint négy évtizeddel ezelőtt megalakított nyugállományú katonák egyesülete.

A közgyűlésen megjelenteket Rékasi Cecília köszöntötte, majd az elnökség beszámolóját és az idei évre tervezett programokat – a betegség miatt távollévő elnök, Szegletes László nyugállományú törzszászlós helyett – Haluzáné Péli Gizella, az egyesület elnökhelyettese ismertette. A közösség pénzügyi helyzetéről Döbrentei Lajosné, gazdaság felelős adott tájékoztatást, a felügyelő bizottság ellenőrzéseinek tapasztalatait pedig Figura László foglalta össze.

1599199053
A vezetőség beszámolójából kiderült: mozgalmas, feladatokban és közösségi munkában zsúfolt évet tudhatnak maguk mögött az egyesület tagjai. Saját rendezvényeik mellett rendszeresen részt vettek a városi ünnepségeken és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régiója munkájában. Kiváló kapcsolatot ápolnak az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársaival, a város önkormányzatával, a helyi Felsővárosi Általános Iskola diákjaival, tanáraival és különböző civil szervezetekkel és társegyesületekkel. Egyik fő feladatuknak tekintették – tekintik továbbra is – a katonai hagyományok ápolását, az egykori ezredükhöz kötődő tárgyi emlékek felkutatását és megőrzését, valamint a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésének segítését.

1599199053
Az egyesület tagjai közül a beszámolási időszakban a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül a honvédelmi miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta Ferenczi Imrének, Vörös József ny. őrnagy közösségi munkáját pedig Honvéd Vezérkar főnöke emléktárggyal ismerte el. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka emlékplakettet adományozott Halmosi Józsefnének, Haluzáné Péli Gizellának és Kovács Gyulának, a tiszti klub üzemeltetőjének. Hazuga Károly ny. altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége elnöke Szegletes László ny. törzszászlós munkáját emlékplakettel, Kiss István ny. alezredes és Engler Ferenc ny. őrnagy közösségi tevékenységét emlékéremmel köszönte meg. A BEOSZ Dél-alföldi régió elnöke Csordás Istvánnak, Döbrentei Lajosnénak, Kollár Károlynénak, Gál Mihály. ny. ezredesnek és Kakuk Gyulánénak adományozott emléklapot.

1599199053
Miután az egyesület tagsága elfogadta az elmúlt év munkáját összegző beszámolókat és az idei feladat- és pénzügyi tervet, átadták a közösséget 17 éven át vezető egykori elnök, Bakaity István emlékére alapított Bakaity István emlékplaketteket. A névadó özvegyétől az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodája kollektívájának adományozott elismerést Durgó Tamás őrnagy, irodavezető, a betegsége miatt távollévő Szegletes László ny. törzszászlósnak ítélt emlékplakettet pedig Kovács Gizella vette át.

Az ünnepélyes klubfoglalkozás hivatalos részének zárásaként a jelenlévők közösen felköszöntötték a kerek születésnapjukat ünneplőket. Az évzáró-évindító közgyűlésen részt vett Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere, dr. Kovács György ny. ezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régió elnöke és a régió alelnöke, Csepi László ny. őrnagy is.

1599199053
Fotó: a szerző felvételei