Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédelmi Airsoft Szituációs Lőverseny

Szöveg: A Magyar Honvédség Parancsnoksága | Fotó: Honvédelmi Sportszövetség |  2021. június 5. 14:38

Idén harmadik alkalommal rendezték meg – a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával – a Honvédelmi Airsoft Szituációs Lövészversenyt.

HS_AS_1

A program alapvető célja az, hogy a honvédelem ügye iránt érdeklődő fiatalok megismerkedhessenek a Magyar Honvédség struktúrájával, a NATO szervezetében betöltött szerepével, fegyverzetével, valamint – az airsoft szituációs lövészet keretein belül – a kézifegyverek biztonságos használatával, ezzel is segítve pályaorientációjukat.

A rendezvénysorozat az úngynevezett kadétkupa szerves részét képezi olyan oktatási intézmények részvételével, amelyek a Honvéd Kadét Programban részt vesznek. A program 15 kiemelt iskolája, 6-6 csapattal, 15 napon át folytatja a küzdelmet.

Dr. Sticz László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke, a rendezvény fővédnöke június 4-én tett látogatást a Rapid Shooting Airsoft Lőtéren, ahol Vass Imre nyugállományú rendőr alezredes vezetésével a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium csapatai tehették épp próbára tudásukat, ügyességüket, gyorsaságukat és pontosságukat.

HS_AS_9

A már megszerzett elméleti ismeretsorozatnak a gyakorlati alkalmazhatósága valósul itt meg, hiszen a lőtéren a kadétok gyakorlatilag élethű fegyverekkel, a Magyar Honvédség rendszeresített fegyvereinek airsoft változatainak használatával, de mégis biztonságos körülmények között – ezáltal a megszerzett elméleti ismereteiket tökéletesítve – valósághű szituációkban adhatnak számot arról, hogy mit tanultak a fegyverek kezeléséről.

Dr. Sticz László vezérőrnagy személyes élményeit is megosztotta a versenyhez kapcsolódóan: „Katonaemberként rendkívül felemelő érzés itt lenni már csak azért is, mert én is úgy kezdtem a katonai pályafutásomat, hogy már általános iskolában, az akkor működő lövészszakkörökben a légpuskát és a légpisztolyt forgattam és megismerkedtem azzal, hogy egyébként milyen koncentrációt, fegyelmet igényel. Úgy gondolom, hogy nekem talán ez volt az első lépés, az első löket, hogy ezt követően katonai kollégiumban folytattam a tanulmányaimat és a katonai kollégium elvégzését követően egyenes út vezetett erre a pályára.”

HS_AS_8

A haderő számára az ehhez hasonló rendezvények rendkívül fontosak: lehetőség nyílik a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program honvédelmi ágát alkotó ember, a katona mindennapjainak bemutatására, a honvédség feladatainak, szolgálati feltételeinek, pozitívumainak és kihívásainak a megismertetésére, s ezáltal a fiatalok hazaszeretetre nevelésére, a honvédelmi elhivatottságának erősítésére, a katonai pálya iránti érdeklődésük felkeltésére. Fontos célunk, hogy a Magyar Honvédség és a társadalom, s annak szerves részét képező fiatalok minél közelebb kerüljenek egymáshoz.

Nem titkolt szándékunk az is, hogy a kadétok megismerkedjenek azokkal a pozitív jellemvonásokkal, amelyek a Magyar Honvédségnél jelen vannak és alapjául szolgálnak a tevékenységünknek úgy, mint a fegyelem, a bátorság, a csapatszellem és bajtársiasság. A Magyar Honvédség ezek nélkül nem lenne képes megfelelő eredményeket elérni, alaprendeltetésének maradéktalanul eleget tenni, de bármely civil közösségben is ezek fontos erények.