Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„A katonai karrier sem épülhet kizárólag egy szakmai területre!”

Szöveg: kormany.hu |  2011. június 14. 12:23

Tiszti pályafutása első állomásaként a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Főosztályára került, majd szervezeti átalakítást követően a HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztályon szolgált. 1998 és 1999 között az USA Haditengerészeti Posztgraduális Iskolájában folytatott tanulmányokat a kaliforniai Monterey-ben, ahol nemzetközi erőforrás-tervezés és gazdálkodás szakirányon másoddiplomát szerzett. Gáspár Tamás Szabolcs alezredes jelenleg a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Gazdasági Igazgatóság, gazdálkodási osztályvezetője. Az év logisztikus katonája címet kapta meg. Sorozatunk a katonai élet örömeit, feladatait mutatja be…

1595920288
Gáspár Tamás Szabolcs 1973-ban született Gyöngyösön. Gyermekkorát Heves megyében töltötte: általános iskolai tanulmányait Hevesen és Kálban, míg középiskolait a megyeszékhelyen, Egerben, az Alpári Gyula Közgazdasági Szakközépiskolában végezte. Ennek elvégzés után a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Másodéves korában szerződést kötött a – gazdasági végzettséggel rendelkezőket kereső – Magyar Honvédséggel. 1994-ben zászlóssá, majd 1996-ban az egyetem elvégzését követően a FOTAG állományában főhadnagyként avatták tisztté.

Tiszti pályafutása első állomásaként a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Főosztályára került beosztásba, majd szervezeti átalakítást követően a HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztályon szolgált. 1998 és 1999 között az USA Haditengerészeti Posztgraduális Iskolájában folytatott tanulmányokat a kaliforniai Monterey-ben, ahol nemzetközi erőforrás-tervezés és gazdálkodás szakirányon másoddiplomát szerzett. Ezt követően a HM Közgazdasági és Vagyonfelügyeleti Főosztályán folytatta pályafutását, ahol a Gazdálkodás Szabályozási, később a Közgazdasági Osztályon töltött be osztályvezető-helyettesi, majd osztályvezetői beosztást. 2003-tól a HM KVF főosztályvezető-helyettesi beosztását látta el. 2005 és 2009 között a virginiai Norfolk-ban a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokságán működő MH Nemzeti Összekötő Képviseleten szolgált hadműveleti főtiszti (képviseletvezető-helyettesi) beosztásban. A külszolgálat után egy évig a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Gazdasági Igazgatóságán dolgozott megbízott igazgató-helyettesként, majd az Igazgatóságon osztályvezető-helyettesi beosztást töltött be a Közgazdasági Osztályon. Jelenlegi beosztásába január 1-jén nevezték ki.

Az alezredes 2011. május 19-én a honvédelmi minisztertől „Az év katonája" kitüntető címet kapta.

Hogyan lehet kiérdemelni ezt a címet?

Minden évben – a honvédelem minden területéről – összesen húszan részesülhetnek ebben a kitüntetésben. Először 2007-ben adták át ezt az elismerést. Azok kapják ezt, akik legalább tízéves tényleges hivatásos, vagy szerződéses szolgálati viszonnyal rendelkeznek, folyamatosan példamutatóan végzik a munkájukat és az adott évben kiemelkedően teljesítenek.

Miért jelölték éppen Önt?

1595920288
Őszintén meglepett, amikor az ünnepség reggelén megtudtam, hogy az Év Katonája kitüntető cím átadása miatt kell a központi ünnepségen megjelennem. A jelölés számomra azért is volt meglepő, mert igazgatóságunk – azon belül az osztályunk sem tipikusan logisztikai, hanem inkább gazdálkodási feladatot lát el. Bár a munkánk természetesen összefonódik a szakmai igazgatóságok munkájával. Hogy miért éppen engem jelöltek? Valóban nem tudom, talán a főnökeimet kellene megkérdezni erről…

Mit jelent Önnek ez a cím?

Már azt is rendkívül nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a kitüntető címre jelöltként szóba került a nevem. Számomra ez a cím az eddigi katonai pályafutásom legrangosabb elismerése. Ez elsődlegesen az elmúlt időszak munkájának eredménye alapján történhetett, ugyanakkor kötelezettséget is jelent a jövőre nézve, hiszen ezt követően a saját munkám és az osztály munkája még inkább a figyelem középpontjába kerülhet. A kitüntető cím fontos számomra azért is, mert erőt tudok belőle meríteni a jövőbeni kihívások leküzdéséhez. Az elismerés – bár személyre szól – úgy érzem, hogy a közvetlen munkatársaim és egyben az egész igazgatóság, a hivatal munkájának az elismerését is jelenti.

A családja hogyan fogadta a kitüntetést?

Természetesen, a családom is nagy örömmel fogadta a kitüntető cím odaítélését, különösen azért, mert tudják, hogy mennyire fontos számomra az elvégzett munka minősége.

Hogyan éli meg a család a hivatásával járó hétköznapokat?

A stabil családi háttér alapvető érték számomra és azt gondolom, hogy minden családos katonának az! Akkor tudok igazán a munkámra koncentrálni, a hivatásomnak élni, amikor a házastársam leveszi a vállamról a gyerekneveléssel kapcsolatos terhek egy jelentős részét és elfogadja, hogy általában nem a játszótéren csatlakozom a gyerekekhez, hanem csak a vacsoránál találkozunk! Elnézi ugyanakkor, hogy az esték egy részét is munkával töltöm. Ezért nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ezt a stabil hátteret biztosította és biztosítja számomra!

Mivel foglalkozik most éppen, milyen feladatokat lát el az osztály, amelyet ön vezet?

Feladatkörünk igen szerteágazó: a beszerzések tervezésétől, az azokhoz kapcsolódó megbízások hivatalon belüli egyeztetésétől kezdődően, a hivatal gazdálkodását érintő szabályozáson, a beérkezett számlák kezelésén, szükség szerinti kötbérezésén át, a NATO Biztonsági Beruházási Program képességcsomagjainak magyarországi végrehajtásához szükséges átfogó pénzügyi-gazdasági feladatokig terjednek.

Meglehetősen szerteágazó az a feladatrendszer amit ellátnak?

1595920289
A széleskörű feladatrendszer ellenére szerencsésnek mondhatom magam, mivel remek a csapat, az osztályon olyan szakemberekkel dolgozom együtt, akik korábban már éveken keresztül ezeket a feladatokat látták el; így az eddig szerzett tapasztalataim mellett rengeteget tanulok tőlük.

Egy frissen alakult szervezetnél szolgál. Mi a közeljövő legfontosabb feladata az ön, illetve az osztály számára?

Jelenlegi beosztásom legnagyobb kihívása az elkövetkezendő időszakban a hivatal gazdálkodási szabályzatának a kidolgozása lesz, amely – figyelembe véve, hogy a HM FHH közel százmilliárd Ft költségvetési előirányzattal gazdálkodik – nagy felelősséget tesz a szabályzatot kidolgozók vállára!

Ön még fiatal. Mindenkinek van egy titkos álma arról, hogy mely beosztás, munkakör betöltése jelentené a pályája csúcsát?

Igazából nincs olyan „csúcsbeosztás", amely célként lebegne a szemem előtt. Számomra nem egy adott beosztás, hanem inkább a feladat az, ami meghatározó ebből a szempontból. Bármilyen szakterületen szívesen vállalnék feladatot, beosztást, amelyhez tapasztalataim alapján hozzá tudok tenni valami pluszt, amelyből magam is tanulni, fejlődni tudok. Úgy gondolom, hogy a 21. század gyorsan változó világában a katonai karrier sem épülhet kizárólag egy szakmai területre, az életpályánk során különféle szakterületeken kell tapasztalatot szereznünk! Elképzelhetőnek tartom, hogy 3-5 év múlva esetleg pénzügyi, vagy a személyügyi szakterületen töltsek be egy beosztást. Úgy gondolom, hogy az egyes területek közötti együttműködés akkor a legeredményesebb, ha megértjük a másik szakterület nézeteit, céljait, problémáit és közösen keressük a legjobb megoldást. Ennek kulcsa pedig azon kollégákban rejlik, akik már több szakterületen is tapasztalatot szereztek!

(Szöveg: HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal)