Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kossuth Lajosra emlékezve

2007. január 1. 0:00

A Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg a Kossuth-emlékkönyv című, képekkel gazdagon illusztrált kötet, amely szinte krónikaszerűen idézi fel Kossuth Lajos születése 200. évfordulójának megünneplését a seregben.

A Mucsi József szerkesztői munkájával készült képes krónika illusztrációit nagy gonddal Andrási Tamás fotóművész készítette és a szerzők jóvoltából nemcsak a honvédelmi tárca központi rendezvényei, hanem a vidéki Kossuth-programok is szinte megelevenednek a szemünk előtt.

A Kossuth-év szervezői – amint a könyv bevezetőjében is olvashatjuk – “a honvédelmi tárcán belüli megemlékezés során azt a Kossuthot kívántuk előtérbe helyezni, aki a hon védelmének is felelős szószólója, szervezője volt.

Arra törekedtünk, hogy Kossuth és az 1848-49-es honvédsereg példáján – a programok, kiadványok és egyéb lehetőségek révén – a katonák és a hatókörünkbe tartozó polgári személyek minél nagyobb része részesüljön azokban az élményekben, pozitív hatásokban, amelyek erősítik nemzeti identitásukat, a magyar hazához való kötődésüket, a hon megvédéséért érzett felelősségérzetüket, s amelyek nemzeti értékeink megbecsülésére, gazdagítására ösztönöztek.

A fő figyelmünket a központi rendezvények mellett az alulról jövő kezdeményezésekre összpontosítottuk. Fontos kérdésnek tekintettük, hogy az évfordulós események során katonai szervezeteink minden szinten együttműködjenek a lakosság szervezeteivel.

A megemlékezések során együttműködtünk a Kossuth-emlékbizottsággal, a Kossuth Szövetséggel, az ünneplésben érintett minisztériumokkal és társadalmi szervezetekkel."

A Kossuth-bicentenárium szervezők jóvoltából valóban felejthetetlen volt, és széles körben ismertté vált, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tudatosan és sokszínűen ápolja Kossuth Lajos eszmei hagyatékát és a ’48-as honvédsereg örökségét.

A Kossuth-év talán legsikerültebb és mindenképp a legtöbb embert megmozgató rendezvénye a Tavaszi hadjárat elnevezésű hagyományőrző emléktúra és csatabemutató sorozat volt, amelyen Hatvantól Isaszegig, Aszódtól Vácig több tízezren vettek részt. A Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht. szakemberei a Tavaszi hadjáratból igen derekasan kivették a részüket, s nem véletlen, hogy a helyi önkormányzatok vezetői is nagy elismeréssel szóltak erről a közreműködésről. A Kossuth-emlékkönyv minden bizonnyal értékes, sokat forgatott kötet lesz a honvédség könyvtáraiban.