Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tudományos konferenciával ünnepelnek

2007. november 7. 11:27

125 éves a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottsága és 200 éves a magyar hadtudomány iskolája. Ennek alkalmából az MTA Hadtudományi Köztestületi Tagság tudományos konferenciát szervez.

I.


A konferencia megrendezése és programja


A konferencia védnökei:
Magyar Tudományos Akadémia elnöke és
a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere.


A konferencia célja:
A Magyar Tudomány Ünnepe központi témájához – „A tudomány iskolája"- csatlakozva megemlékezni arról, hogy két évszázada kezdte kidolgozni az országgyűlésnek a „Nemzeti Katonai Akadémiának elrendelésére kiküldött Deputáció"-ja az 1808: 7. törvénycikkelyt és 125 éve terjesztették a Magyar Tudományos Akadémia elé az „indítványt Hadtudományi Bizottság szervezése tárgyában". Az előadások és a hozzászólások adatai alapján elmélyedni diszciplínánk katonai felsőoktatási lehetőségeiről és a közvéleményt „iskolázó" potenciáljának problémáiról. A hadtudomány és a katonai oktatás intézményeit, a hadtudomány és honvédelmi közgondolkodás kérdéskörét érintő konferencia eredményeivel hozzájárulni a történeti múlt, a mai jelen és az elkövetkezendő jövő reális képének felvázolásához, hasznosításához.

A konferencia helye:Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Díszterem
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.


A konferencia ideje:
2007. november 15. (csütörtök), kiemelt ünnepi tudományos konferencia, a Magyar Tudomány Ünnepe hadtudományi rendezvénysorozatban.

A konferencia időtartama: 09.00 – 12.00.

A konferencia rendezéséért felelős:
MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága, valamint
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.
A konferencia résztvevői: a hadtudományi köztestületi tagság, az MTA és a IX. Osztály tisztségviselői, a HM és az MH vezetői, a ZMNE tanári kara, valamint a média képviselői, érdeklődők.

II.


A konferencia programja

08.30 – 09.00 Regisztráció
09.00 – 09.15 Elnöki megnyitó
A hadtudomány magyar iskolájának két évszázados históriájáról
Ács Tibor, a MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság elnöke
09.15 – 09.50 Katonai felsőoktatás 1947-2007
Szabó Miklós, az MTA rendes tagja
09.50 – 10.25 A Nemzetvédelmi Egyetem jelene és jövője a felsőoktatás reformfolyamatában
Szabó János, a MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság elnökhelyettese, a ZMNE rektora
10.25 – 10.40 SZÜNET
10.40 – 11.15 A hadtudomány és a Nemzeti Katonai Stratégia viszonya
Tálas Péter, a ZMNE SKK igazgatója
11.15 – 11.50 Kérdések, hozzászólások
11.50 – 12.00 Konferencia összefoglalása, Elnöki zárszó

Felvilágosítás a konferenciával kapcsolatban


Dr. Felházi Sándor MTA HB titkár
Levélcím: 1581 Budapest, Pf.. 15
Telefon: (36 1) 456-1084; HM: 41-090
Weblap: http://www.mtahtb.zmne.hu/
E-mail: felhazi.sandor@zmne.hu


A részvételi szándékot kérjük 2007. november 12-ig visszaigazolni!