Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Vitézségből, emberségből példát, önbizalmat, bátorságot!

Szöveg: hm.gov.hu |  2010. augusztus 20. 14:17

Fogadalmi esküt tettek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem végzős hallgatói a Hősök terén. A tisztavatáson beszédet mondott dr. Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke és dr. Hende Csaba, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere.

Szent István király és a magyar államalapítás ünnepén közjogi méltóságok valamint több ezer jelenlévő érdeklődő előtt tett fogadalmat hatvankilenc katona fiatal. A Ludovika Akadémia hagyományainak megfelelően ismét kardrántással fogadtak hűséget a hazának.

„A hazáért mindhaláig!" szavakkal kezdte ünnepi beszédét a köztársasági elnök. Hat évtized után hangzott el újra az elkötelezettség hagyományos hitvallása az eskütételen.

„Magyarország, mi, magyarok csak akkor leszünk ismét erősek, ha lélekben mindannyiunk hitvallása, vállalása ez a két szó lesz. Múljon el az egymás méregetése, az irigység szelleme közülünk, teljesítse be mindenki saját küldetését, gyarapítsa a maga talentumait, ne a máséra vágyjon!"- hangsúlyozta dr. Schmitt Pál.

„Önök a nemzet katonái. A parancsot a felettesüktől kapják, de a megbízatásukat, a bizalmat egy egész ország adja"- mutatott rá. „Nekünk, magyaroknak van küldetésünk, hivatásunk a világban. Ünnepeink arról szólnak, ami különleges bennünk, magyarokban és az itt élő nemzetiségekben, s azért fontosak, mert megláthatjuk bennük az erőt, amire szükségünk van a lelkek megerősítéséhez, a holnaphoz. Szeressük, ami különleges bennünk, ne tagadjuk meg magunkat, ne dobjuk el a hagyományainkat"- hívta fel a jelenlévők figyelmét. Kiemelte, hogy egy nemzet sorsa történelmi alkalmazkodóképességén múlik, sikeres nemzetnek pedig azok bizonyulnak, amelyek meg tudják őrizni sajátosságaikat, és kellő önbecsüléssel, de nyitottan fordulnak mások felé.

Ezután a tisztavatás előtt álló fiatalokhoz szólt: a katonaember legfőbb erénye a bátorság, a vitézség és az emberség, ezek által válik példaképpé. Hozzátette: a most esküt tevő tisztek életpályája legyen vonzó, hiszen ezen múlik, lesznek-e követőik.

Az életpálya fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy a honvédségnek korszerű hagyományokon nyugvó, erős, megtartó háttérre van szüksége. Emlékeztetett rá: „Szent István, amikor Magyarországot megalapította, törvényeit és intelmeit a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztesség ellen vétők szigorú megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta meg. Céljai elérésében nagymértékben segítették derék katonái."
Végül felkérte az ifjú tiszteket: „Adjanak Önök ennek a XX. században elfáradt nemzetnek az előttünk álló időben vitézségből, emberségből példát, önbizalmat, bátorságot! A hazáért mindhalálig!"

 

Az ünnepélyes eskütételt követően dr. Hende Csaba, a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere mondott beszédet.
„A hazáért mindhalálig! Milyen nagy cél, milyen óriási feladat az, amire most feltették az életüket! A kor, amelyben élünk, tart a nagy szavaktól, sokszor tart az elköteleződéstől, a szolgálattól is. Önök azonban most itt a nemzet színe előtt kimondták az eskü szavait- kezdte ünnepi beszédét. „A magyar tiszt most kizárólag a magyar hazát, a magyar nemzeti érdeket szolgálja, nem valamely birodalomét, ideológiáét, vagy üzleti csoportét"- jelentette ki a honvédelmi miniszter.

Beszédében kiemelte: „Együtt az ország, együtt az egész nemzet. Az lehet a biztosíték, hogy van bennünk vágy és akarat a gyarapodásra, az alkotó munkára. Az elmúlt két hónapban jártam azokon a helyeken, ahol ma magyar katonák szolgálatot teljesítenek. Láttam magyar katonai tábort az afganisztáni hadszíntéren, láttam honvédjeinket a Balkánon, ahol a szörnyűséges hadjáratok után az újjáépítésben segítenek meggyötört nemzeteknek. Láttam az árvízi gátakon erejük végső megfeszítésével, rendkívül mostoha körülmények között helytálló honvédeket, akik egész életek munkáját, egész falvak vagyonát mentették meg. És láttam idehaza a csapatoknál híven szolgáló honvédtiszteket, akik lehetetlen és tarthatatlan állapotok közepette igyekeznek megőrizni a honvédség erejét".

Dr. Hende Csaba a jövő céljairól szólva hangsúlyozta: „Visszatérünk a helyes irányba: a katonai szakma vérrel írott évezredes vastörvényéhez, amelyet minden, a polgáraiért felelősséget viselő állam és nemzet tiszteletben tart. Nagyon hosszú utat kell bejárnunk, de együtt végig fogunk menni rajta. Újjá fogjuk építeni a Magyar Honvédséget"- szögezte le a miniszter, és ehhez a feladathoz kérte az ifjú hadnagyok elkötelezett munkáját, pontos és bátor kötelességteljesítését. A miniszter ezt követően a tisztek megjelent családtagjaihoz szólva megköszönte áldozatvállalásukat, hiszen ők is részesei a Magyar Honvédség körül élő és szolgáló közösségnek.

 

 

 

Fotók: Dévényi Veronika, Tóth László