Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Jubileumhoz kötődő bajtársi találkozó

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző felvételei |  2022. szeptember 7. 15:07

Petőfi Sándor születésének közelgő 200. évfordulójához kapcsolódva szervezett bajtársi találkozót a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja. A szeptember 4-én, vasárnap tartott rendezvényen az egykori katonavároshoz kötődő tisztek, tiszthelyettesek, volt polgári alkalmazottak mellett az önkormányzat és intézményei, valamint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régiója (BEOSZ DAR) tagszervezetei is képviseltették klubjaikat. A találkozó fővédnöke dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka volt.

xIMG_8261 ZSŰRI másolat

A Nemzedékek éve gondolat szellemében szervezte idei regionális találkozóját a kiskörösi katonák nyugállományú klubja. A megjelenteket Fadgyas István nyugállományú őrnagy köszöntötte. A klub elnöke - utalva a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének 1992-ben, Balatonkenesén szervezett Katona Nemzedékek találkozójára – beszédében emlékeztetett a három évtizeddel ezelőtt megfogalmazott, azóta is irányadónak tekinthető közös célokra: a hazaszeretet elmélyítésének, a katonai pálya társadalmi elismertsége növelésének, a nemzedékek közötti összetartozás erősítésének és a katonai hagyományok ápolásának jelentőségére.

„Amiként Szent István óta minden nemzedék, leljük meg honunkat e hazában, ebben a városban egymás közösségében! Lehetőségeinkhez képest pedig támogassuk a haderőfejlesztési program megvalósítását, hogy a korszerű technikai eszközökkel felszerelt Magyar Honvédség minden helyzetben képes legyen a hazánk, a magyar emberek védelmére – zárta beszédét Fadgyas őrnagy.

A klubja elnökének – Kiskőrös háromszáz éves történelmére is utaló – köszöntőjét követően elismerések átadása következett. A civil szervezetek részére több évtizeden keresztül nyújtott hatékony segítségért Baráth István vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka emléklapot adományozott Domonyi László polgármester és a Nemzedékek Éve bajtársi találkozó alkalmából a Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja kollektívájának. Az okleveleket az alakulat parancsnokhelyettese, Solymosi Ferenc ezredes adta át.

xIMG_8268 SOLYMOSI EZDS POLGI másolat

Durgó Tamás alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettesének, Gottfried Béla nyugállományú ezredesnek, a klub elnökhelyettesének, Flaisz Imre nyugállományú főtörzszászlósnak, Benics László nyugállományú zászlósnak és Tratter Istvánnak, a nyugállományú klubok közösségeit huzamos időn át támogató munkáját a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által adományozott emléktárgyakkal Esküdt Lajos nyugállományú ezredes, a szövetség elnökhelyettese köszönte meg. A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítéséért Szűcs Imre ezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka emlékplakettet adományozott a klub részére, amelyet helyettese, Durgó alezredes adott át.

Hideg István nyugállományú őrnagy, a BEOSZ DAR elnöke pedig emléklappal gratulált a bajtársi találkozó alkalmával a kiskőrösi kollektívának.

A Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja érdekében kifejtett önzetlen, áldozatos munkáját Esküdt Lajos nyugállományú ezredesnek, Kovács Enikőnek és Németh Csabának emléktárggyal, Szabadi Maglódi Kittinek pedig emléklappal köszönte meg a vezetőség nevében Fadgyas őrnagy.

xIMG_8293 DURGÓ KITÜNTET másolat

A bajtársi találkozó résztvevőnek ezt követően Turán István történész tartott előadást Petőfi Sándor szülőháza felújítás alatt álló parkjában. A költő életének kevesek által ismert részleteit tárta fel: kötődéséről Kiskőröshöz és az 1848/49-es szabadságharc honvédjából őrnaggyá történt előléptetésének a hátteréről, majd Durgó Tamás alezredes, Solymosi Ferenc ezredes és a klub képviselői megkoszorúzták Petőfi emléktábláját. A találkozó hivatalos része a Helyőrségi Emlékpark megtekintésével zárult.

A vendégek fogadásakor közreműködött az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara – vezényelt Gömöri Balázs őrnagy.

Solymosi Ferenc ezredes elmondta: Magyar Honvédség parancsnoksága, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság fontos feladatának tekinti a kapcsolattartást a katonai hagyományokat őrző és ápoló szervezetekkel. Ugyanakkor személyes érintettsége révén örömteli izgalommal is jött Kiskőrösre, az 1991-ben történt tiszti avatását követően ugyanis a 10. tüzérezrednél kezdte a katonai pályáját. Azonnal a „mélyvízben” találta magát: fiatal hadnagyként hadműveleti tervező beosztásba nevezték ki. Hat évet szolgált az alakulatnál, a laktanya bezárásakor századosi rendfokozattal, szállító szolgálat főnökként hagyta el a helyőrséget. Most pedig találkozhatott azokkal az egykori kollégáival, akik az első tiszti beosztásában segítették, támogatták és tanították. A bajtársi találkozó alkalmával a Bács-Kiskun megyei toborzóiroda is kitelepült Kiskőrösre.

Durgó Tamás alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese ennek jelentőségét abban látja, hogy egy-egy ilyen kitelepülés során olyan, a katonai pálya iránt érdeklődő fiatalokat is meg tudnak szólítani a kollégái, akik korábban valamilyen oknál fogva nem tudták, nem akarták felkeresni a megyei toborzóirodák egyikét sem. Ugyanakkor a toborzókkal folytatott beszélgetések - iskolai pályaorientációs előadásokhoz hasonlóan - a társadalom és a honvédség kapcsolata erősítésének is kiváló eszköze. A cél ugyanis az, hogy minél többen ismerjék meg a Magyar Honvédség feladatrendszerét, a katonák mindennapi életét, szolgálati körülményeiket.