Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Két nemzet huszártisztje

Szöveg: Snoj Péter | Fotó: a szerző felvételei |  2021. szeptember 11. 15:49

Szülővárosában, Karcagon mutatták be a Fabriczy Kováts Mihály huszárezredes életét bemutató kötetet szeptember 11-én, szombaton. Az ünnepélyes könyvbemutatón Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes méltatta a Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban is ismert és elismert huszártiszt alakját.

_SNJ4416

Fabriczy Kováts Mihály, saját bevallása szerint „a szolgálati fegyelem igen szoros betartása révén” közhuszárból egészen lovassági kiképzőmesteri ezredesi beosztásig és rendfokozatig jutott. Amint az az életútját felvonultató kötet bemutatóján is elhangzott: a karczagújszállási eredetű huszárezredes rendkívüli életutat járt be, számos csatában és seregben állt helyt kiválóan. Osztrák császári szolgálatban állt a Hávor-huszárezredben, gróf Bercsényi László ezredében francia zsoldban harcolt, bő 10 éven át volt II. Nagy Frigyes porosz király szolgálatában, részt vett a lengyel arisztokrácia nemzeti autonómiáért küzdő mozgalmában, majd önként csatlakozott az amerikai kontinentális hadsereghez, és Kazimierz Pulaski gróf fegyvertársaként szolgálta George Washington főparancsnokot. Az „amerikai lovasság (egyik) atyja” végül 1779-ben, a charlestoni ütközetben vesztette életét.

E kalandos életút történetét összefoglaló, s maga a huszárezredes nevét viselő könyv a Zrínyi Kiadó gondozásában jelent meg. A kötet kapcsán dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a kiadó vezetője úgy fogalmazott: a mai nap ünnep sokak számára. „Ünnep a városnak, a szerzőnek, azoknak, akik egy nagyszerű mű létrehozását kezdeményezték, de ünnep a kiadónak is és nekünk, egyenruhásoknak is, hiszen egy kivételes katonai pálya rajzolódik ki az olvasó előtt a frissen bemutatott angol-magyar kétnyelvű díszkötetnek hála” - mondta. Köszöntőjében - megragadva az alkalmat - beszélt az idén 70 éves kiadó legutóbbi és legsikeresebb kiadványairól is.

_SNJ4482

A dr. Pintér Zoltán Árpád három évnyi kutatómunkája és fél évnyi írói munkája eredményeként megszületett könyv kapcsán Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes hangsúlyozta: az olyan könyvbemutatók, amelyek a magyar honvédelem hőseiről szólnak, mindig nagy megtiszteltetést jelentenek a honvédelmi tárca számára. „Különösképpen akkor, amikor ennek a könyvnek az elkészítése, az anyag összegyűjtése, megírása és kiadása nem a mi javaslatunk és ötletünk volt, hanem innen jött, a karcagiaktól” – húzta alá. A díszkötet létrejöttének kezdeteit felidézve elmondta: évekkel ezelőtt dr. Fazekas Sándor kormánybiztos, egykori agrárminiszter, egyúttal a kötet helytörténeti szakmai lektora kereste fel azzal, hogy Fabriczy Kováts Mihályról, e nagyszerű katonáról évtizedek óta nem jelent meg semmilyen komoly kiadvány, pedig rendelkezésre áll számos új kutatható forrás, s ráadásul Karcag városa rendelkezik egy kiváló tanáremberrel is, aki vállalná a feladatot. Mint mondta, azonnal az ügy mellé állt. „Azért nagyszerű dolog ez, hogy innen alulról jön a kezdeményezés, mert ez példa a többi magyar település számára” – szögezte le, hozzátéve: nagyon fontos, hogy a büszkeségre okot adó példaképek bekerüljenek a köztudatba, ezzel is erősítve a magyarságtudatot. Beszédében kitért arra is, hogy ezt az eszmét követi a sikeresen működő Honvéd Értéktár is, amelybe legutóbb – miniszteri határozattal – Zrínyi Miklós teljes életművét is beemelték.

_SNJ4537_fazekassandor

Dr. Fazekas Sándor büszkeségének adott hangot és úgy fogalmazott, hogy immár végre a leghíresebb nagykunsági karcagi huszárról egy ilyen szép könyv jelent meg és vált hozzáférhetővé bárki számára. Hozzátette, bár a karcagiak jól ismerik Kováts Mihály nevét, még számukra is tartalmazhat számos új érdekességet a huszártiszt életét bemutató könyv. „Nagyon örülök annak, hogy ebben a gyönyörű kötetben két nyelven, alapos kutatómunkával újabb és újabb részleteket sikerült feltárni. Adatok kerültek elő, leszármazottakat is sikerült találni, s így talán még gazdagabb a tudásanyag, amire támaszkodhatunk” – fogalmazott.

A kötet történelem szakmai lektora, dr. Barta Róbert beszédében elmondta: egy-egy könyv kapcsán rendszerint a lektoroknak igen sok dolga akad. Nem így azonban dr. Pintér Zoltán Árpád kötetével, amelyet már maga a szerző is figyelemre méltó pontossággal írt meg. A könyv főhőse kapcsán érdekességként kiemelte, hogy Fabriczy Kováts Mihálynak 55 év adatott. Egészen döbbenetes, hogy ebből az 55 évből 39 évet a huszárfegyvernemen belül szolgált le, tehát méltán mondható, hogy egész életében huszár volt. A harminckilenc évből harmincat idegen seregekben töltött. „Ha feltesszük a kérdést, hogy zsoldos, karrierista lett volna? Vagy, hogy meg akart ebből élni? Azt lehet mondani, hogy igen! Tudjuk, hogy a professzionális katonák nem nagyon tudják magukat értelmezni hadseregek és háborús események nélkül” – jelentette ki dr. Barta Róbert hozzátéve, hogy Kováts Mihály ennél azonban sokkal több volt. Egy rendkívül tehetséges ember, aki a ranglétra legalsó fokáról küzdötte fel magát az ezredesi szintre, miközben osztrák, francia, porosz és élete utolsó időszakában amerikai zászló alatt is harcolt. Az amerikai hadseregben a mai napig igen magas a munkásságának elismertsége, hiszen a lovassági fegyvernem egyik alapítója volt.

_SNJ4514_pinterzoltanarpad

A kötet szerzője, dr. Pintér Zoltán Árpád szerint a könyv megírásával és kiadásával sikerült betölteni vele egy olyan űrt, hiányosságot, amely szükséges volt a Karcagon mintegy 30 év alatt kialakult Kováts Mihály kultusz háttéranyagához. Megértve a magyar történelem kiemelkedő alakjának gondolatvilágát, elmondta, hogy egy katona számára a szolgálat kizárólagosan életforma, a katonai fegyelem és a katonai bátorság pedig önbecsülés, de végső soron becsület kérdése. „Így azonban az éppen három év múlva, 2024-ben 300 éve született Fabriczy Kováts Mihály az, aki a legkevésbé értené, hogy itt, a távoli utókorban miért ünnepeljük őt katonahősként, párját ritkító katonatisztként. Hiszen, amit ő csinált közel 40 éves katonai pályafutása alatt, az gyakorlatilag becsület és szolgálat kérdése volt számára” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy Kováts Mihálynak a fő cél mindig is a feladat és parancs teljesítése volt, amely számára egyúttal a mindennapok természetességét jelentette.

A könyvbemutató zárásaként az érdeklődők nem csak megvásárolhatták a Zrínyi Kiadó legújabb kötetét, de a szerző által dedikálva személyre szólóvá is tehették azt.