Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kibertér: válaszok az új kihívásokra

Szöveg: Rózsa Edit | Fotó: Darabos Viktória |  2022. december 7. 10:00

„Rend vagy káosz? Az információs műveletek aspektusai” címmel rendezte meg első tudományos konferenciáját a honvédség egyik legfiatalabb alakulata, az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ (MH KIMK).

IMG_2156

A honvédség kiber és nem-kinetikus területét, a civil-katonai kapcsolatokat, valamint a lélektani műveleteket szakmacsoportokat egyesítő alakulata a Magyar Tudomány Napja konferenciasorozat részeként a Magyar Hadtudományi Társaság Civil-katonai kapcsolatok Szakosztálya (CIMIC) közös szervezésében lebonyolított konferenciája az információs műveletek aspektusait vizsgálta meg neves, a területen elismert, szaktekintéllyel rendelkező előadók közreműködésével.

A rendezvényt megnyitó előadásában Balogh Péter ezredes - a katonai szervezet parancsnoka - azt emelte ki, hogy a honvédség felismerte: az információs környezet mára, annyira bonyolulttá vált, hogy a hagyományos eszközökkel nem lehet válaszokat találni a felmerülő kérdésekre, az újfajta kihívásokra. Elmondása szerint, a konferenciának éppen az a célja, hogy előadóink segítségével elinduljunk abba az irányba, hogy ebben a változóban lévő világban a megfelelő kérdéseket tehessük fel és aztán megadhassuk a megfelelő válaszokat.

Mint elmondta, a Magyar Honvédség ennek céljából hozta létre azt az alakulatot, amely képes kezelni az információs környezet három rétegének - a fizikai, az információs és a kognitív rétegek - kihívásait. Ez a tevékenység nem kizárólag katonai, éppen ezért nagyon fontos az együttműködés a társszervekkel és a társadalommal.

IMG_2097

Mi jellemzi a világot 2022-ben? A kérdésre dr. habil. Kis-Benedek József egyetemi tanár, az MTA Hadtudományi Bizottságának elnökhelyettese adott válaszokat, előadásában hangsúlyozva az MH KIMK jelentőségét a jelen és a jövő kihívásainak kezelésében. A konferencia résztvevői dr. habil. Simicskó István, korábbi honvédelmi miniszter, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke előadásából átfogó képet kaphattak napjaink kihívásairól és azokról a képességekről, amelyek a változás menedzselését segíthetik.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Tudományos Tanácsának elnöke, dr. Szabóné dr. Gál Mariann rendőr alezredes, antikorrupciós szakértő a „Tendenciák a bűnfelderítésben és a bűnmegelőzésben” című előadásában a korrupciós kockázatok csökkentését szolgáló lezárt és folyamatban lévő kutatásokról beszélt. Kiemelte azokat az aktív tevékenységeket, melyeket az egyének és a szervezetek befolyásmentes feladatellátása érdekében végeznek.

Szabone Gal Mariann

Magyarország kiberkoordinátora, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a stratégiai gondolkodás fontosságát fejtette ki a kiberbiztonság érdekében. Mint elmondta, stratégiai szinten rend van a káoszban.

20221212_kiberter_konferencia_02

A közelmúltban megalakult kiberműveleti parancsnokság parancsnoka, professzor dr. Kovács László dandártábornok, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, - aki több, mint 20 éve foglalkozik elektronikai hadviseléssel, információs műveletekkel és kiberhadviseléssel - előadásában a kiberműveletek és az információs műveletek kapcsolatát mutatta be. Kiemelte a hazai kiberbiztonság műszaki és emberi alapjai fejlesztésének szükségességét, felvázolva a jelenlegi helyzetet és a fejlesztési irányokat.

Az új igényekhez igazodó jogszabályi változások ismertetésén túlmenően azokról a feladatokról is beszámolt, melyeket a kibervédelemben és az offenzív képességek megteremtésében a Magyar Honvédségnek meg kell oldania. Különösen fontos ez, hiszen, mint mondta, a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, katonai folyamatok jelentős része a kibertérben történik.

A konferencia délutáni plenáris ülés első előadója, Varga Zsófi, nemzetközi kapcsolatok szakértő, a Magyar Hadtudományi Társaság CIMIC szakosztályának külkapcsolatokért felelős titkára fejtette ki elméletét a kognitív fölény horizontális fejlesztésének perspektívájáról. Mint elmondta, a kognitív ellenállóképesség létfontosságú a társadalom és a hadsereg számára.

Varga Zsofi

Aktuális témáról, az orosz hibrid műveletek katonaszociológiai aspektusáról tartott nagy ívű előadást prof. dr. Kiss Zoltán László ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Vezetőképző Intézet, Katonai Vezetéstudományi és Közismereti tanszék egyetemi tanár, aki a témában több tucat nemzetközi és hazai katonaszociológiai kutatás vezetője. Számos példával illusztrált előadása fontos, aktuális kérdésre világított rá.

„KÁOSZ az információs műveletekben, illetve REND az információs műveletekkel” címből vezette le előadását dr. Hangya Gábor ezredes, az MHP Stratégiai Kommunikációs Főnökség főnöke, aki a civil-katonai együttműködés, a lélektani műveletek és a katonai kommunikáció, mint nem-kinetikus szakterületek gyakorlati aspektusaival, illetve azok az információs műveletekben betöltött helyével és szerepével foglalkozott. Előadásában bemutatta, hogyan tud hozzájárulni a nem-kinetikus szakterület az információs műveleti környezet megértéséhez. A konferencia társszervezője, a Magyar Hadtudományi Társaság Civil-katonai kapcsolatok Szakosztályának elnöke, dr. habil. Remek Éva egyetemi docens, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok tanszékének oktatója, a CIMIC gyakorlat az elméletben című előadásában kiemelte a civil katonai együttműködés fontosságát, a humán biztonság és a bizalom erősítését. Változó világunkban a nemzetközi kapcsolatok változó gyakorlata új megoldásokat kíván.

20221212_kiberter_konferencia_01

A konferencia zárszavában Balogh Péter ezredes az elhangzott előadások alapján összegezve elmondta: A központ megalakítása előremutató esemény volt, hiszen nemzetközi példákból kiindulva követi a nemzetközi trendeket, kiegészítve a magyar sajátosságokkal és szemléletekkel, ezzel is gazdagítva a szövetség elméleti és gyakorlati munkáját. Az MH KIMK olyan egyedülálló lehetőséget biztosít majd a Magyar Honvédség számára, amely lehetővé teszi a kinetikus feladatok hatékony támogatását.

Kiemelte, hogy a Magyar Honvédség feladatainak hatékonyabb végrehajtását jelentősen segítik a központ azon képességei, amelyek a Stratégiai Kommunikációval (StratCom) és az elektronikai hadviseléssel koordinálva jelennek meg a Magyar Honvédség szervezetében. A konferencia összegzéseként elmondhatjuk: az MH KIMK olyan komplex képességet épít ki az újonnan felálló MH KIBP alárendeltségében, amely segíti a Magyar Honvédség parancsnokának döntéshozatali folyamatait.

IMG_2062

A videót készítette: Hernáczki Csaba zászlós