Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Szűz Mária: a repülőhajózók védőszentje

Szöveg: Petróczy Levente |  2022. augusztus 15. 20:11

Nagyboldogasszony, másnéven Szűz Mária mennybevétele a Római Katolikus Egyház legnagyobb Mária-ünnepe, egyúttal Magyarország védőszentjének az emléknapja. Halála előtt Szent István király az ő pártfogására bízta Magyarországot. A VI. századtól augusztus 15-én ünneplik mennybevételét.

nagyboldogasszony-mennybevetel

Augusztus 15-én ünnepli a katolikus egyház Mária mennybevételét. Fontos leszögezni, hogy mennybevételről és nem mennybemenetelről emlékezünk, hiszen csak Jézus Krisztus tudott saját erejéből feltámadni és a mennybe menni, Máriát fia emelte fel és vitte magával a mennyei dicsőségbe. A Szentírás és a korai egyházatyák nem tesznek említést Szűz Mária földi életének végéről, de az V. századtól jelentek meg haláláról apokrif írások keleten és nyugaton egyaránt. Az egyház ezeket az írásokat nem tartja hitelesnek, ezért halálának pontos helyszíne nem ismert.

Mária földi halála nem volt szenvedésektől teli, hiszen Jézus születésekor mentesült az áteredő bűntől. A halálát sokkal inkább egyfajta elszenderülésnek kell elképzelni. Hazaérkezésnek élte meg a halált, mivel földi alakjában érkezett meg a mennyországba.

Vélhetően a 6. században kezdték ünnepelni Mária mennybemenetelét, 1950-ben XII. Piusz pápa katolikus hittételként kihirdette: „istenileg kinyilatkoztatott dogma az, hogy a Szeplőtelen Istenanya, a mindenkoron Szűz Mária befejezvén földi életét, testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe.”

Magyarországon számos népszokás kötődik Mária ünnepéhez. A hagyomány szerint ilyenkor gyógynövényeket szentelnek, egyes helyeken tilos főzni, mert a hiedelem szerint ilyenkor kiszökik a tűz a kemencéből. Kisboldogasszony ünnepe szeptember 8-a, ekkor van Mária születésnapja. A két ünnep között szokták a búzát megszellőztetni, hogy a zsizsik ne tudjon kárt tenni a termésben. A Nagyboldogasszony nevét viselő templomok augusztus 15-én zarándokhellyé válnak, családjaikért imádkoznak a hívek.

Szűz Mária a repülőhajózó katonák védőszentje, ünnepnapja augusztus 15-e.

szuzmaria