Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédségi Szemle 2018/4. szám

2018. július 13. 13:10

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

HADERŐSZERVEZÉS, -FEJLESZTÉS

Végh Ferenc ny. vezérezredes:

Honvédségünk a rendszerváltástól napjainkig (2.)

Farkas Ádám főhadnagy:

Gondolatok az állam fegyveres védelmének lehetséges szabályozásfejlesztési irányairól

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉG

Xie Shiyuan őrnagy:

Kihívások és kilátások – kínai szemmel

Nagy Imre őrmester:

Az afrikai fegyveres konfliktusok arculatának átalakulása napjainkban

VEZETÉS, FELKÉSZÍTÉS

Grécs György ezredes:

Egy katonai repülőtér vegyes hasznosításának kérdései

Horváth Csongor alezredes:

Az adatgyűjtés-koordináló és felderítési követelmények menedzsmentje

Országné Faragó Éva alezredes:

A fizikaialkalmasság-vizsgálatok szabályzóinak áttekintése a változások tükrében

LOGISZTIKA

Szabados János József alezredes:

A Logisztikai Információs Rendszer szükségessége és fejlesztési lehetőségei a Magyar Honvédségben

Megyeri Lajos alezredes:

Az ország egységes távközlő hálózatának (OTH) igénybevétele katasztrófavédelemre

HADTÖRTÉNELEM

Balla Tibor alezredes:

A magyar csapatok szerepe az 1918. júniusi piavei offenzíva során

Mihók Sándor t. alezredes:

A hadikölcsön Magyarországon az első világháború idején

M.Szabó Miklós ny. altábornagy:

A „Prágai tavasz" és a katonai megszállás magyar diplomáciai iratok tükrében (1968. május–október) (2.)

SZEMLE

Gál Csaba ny. mk. ezredes:

Nemzetközi katonai és haditechnikai szemle

Boda József nb. vezérőrnagy:

Nagy ívű áttekintés a külhoni nemzetbiztonsági szolgálatokról

Kenyeres Dénes ny. alezredes:

A Mi–24 harci helikopterek históriája a Magyar Néphadsereg/Honvédség hadrendjében

ABSTRACT

Szerzőink figyelmébe