Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

NATO Katonai Bizottság ülés Brüsszelben

Szöveg: A Magyar Honvédség Parancsnoksága |  2020. január 17. 14:48

Január 13−15. között Brüsszelben tartották a NATO Katonai Bizottság idei első vezérkarfőnöki ülését. A rendezvényen a magyar delegációt Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka vezette, tagjai pedig dr. Orosz Zoltán altábornagy, katonai képviselő és a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatalának kijelölt szakértői voltak.

1596075102

A szakmai munka felvezetőjeként Jens Stoltenberg, NATO főtitkár és Sir Stuart Peach vezérezredes, a NATO Katonai Bizottságának elnöke köszöntötte a résztvevőket január 14-én, ismertetve a 2019-es londoni Leaders’ meetingen hozott döntéseket és az azokból fakadó feladatokat. Beszédében kitért arra, hogy a 2019-es év több szempontból is meghatározó jelentőségű volt a NATO életében, hiszen a szövetség 70. évfordulója mellett 12 tagország – közöttük Magyarország – ünnepelte a 10., 15. és 20. éves csatlakozási évfordulóját.

A tanácskozás partnerországokkal kibővített szekcióiban nagy hangsúlyt fektettek a folyó NATO missziók (Koszovó, Afganisztán és Irak) áttekintésére és javaslatokat fogalmaztak meg a jövőbeni feladatokról. A szekciókat a műveleti parancsnokok helyzetértékelő előadásai vezették be. A jelenlévők megerősítették a műveletek kondícióalapú fenntartását – konkrét felajánlásokat téve és kiemelték a NATO-műveleteket illető stratégiai kommunikáció fokozásának szükségességét.

Az ülésen jelentettek a közelmúltban elfogadott NATO katonai stratégiából származtatott két magas szintű dokumentum  (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic area és a NATO’s Warfighting Capstone Concept) kidolgozásának helyzetéről. Az elsőszámú katonai vezetők üdvözölték a feladatok időarányos végrehajtását és további iránymutatást adtak a dokumentumok végső formájába való öntéséhez.

Kiemelt témaként szerepelt a délről érkező kihívások elleni NATO-fellépés, a stabilitás kivetítése és a terrorizmus elleni harc fokozása is. Meghallgatták a NATO déli stratégiai feladatainak kerettervéről (NATO’s Framework for the South) és a Nápolyban felállított szervezeti elemről (NATO Strategic Direction-South HUB) szóló jelentést és megvitatták a HUB jelenlegi és jövőbeni lehetséges szerepét, feladatait, fejlesztésének irányait.

1596075102

Hangsúlyozták a tevékenységben részt vevő szervezetek és a partnerországokkal történő szorosabb együttműködés elmélyítését és az illegális tömeges migrációhoz kötődő biztonsági veszélyforrásokat. A szervezet fontosságának megfelelően a Magyar Honvédség képviselői is részt vesznek a HUB munkájában. A jelenlévők egyhangúan támogatták a szövetséget érő fenyegetettségek „360 fokos megközelítés"-ének megjelenítését az új típusú védelmi tervezésben.

Az európai hadszíntér megerősítése (Enablement and Reinforcement) terén elért eredmények, az újonnan felállított parancsnokságok (JFC Norfolk, Joint Support and Enablement Command) szerepe, eddigi tevékenysége is szóba került az ülés folyamán, majd beazonosították az Északi-sarkot érintő kihívásokból (pl. globális felmelegedés, tartósan hajózható tengerek, növekvő katonai jelenlét stb.) fakadó jövőbeni NATO feladatokat.

1596075101

A szövetség számára kiemelten fontosak a partneri kapcsolatok, Georgia az egyik legközelebbi partnerországnak számít. A tevékenység összehangolását, a politikai párbeszéd és az együttműködés kereteit a 2008-ban megalakult NATO-GEO bizottság biztosítja. A kooperáció legfőbb területe a védelmi képességfejlesztési programcsomag, amely két legfontosabb eleme a JTEC (Joint Training and Evaluation Center) és a DIB (Defence Institution Building). A kezdeményezések végrehajtása jó ütemben halad, tovább folytatása mindkét fél számára szükséges. A NATO hosszú távú elkötelezettségének megfelelően Magyarország korábban logisztikai szakértőt és képzéseket biztosított, a jövőben további százezer euróval járul hozzá a közös erőfeszítésékhez.

A kétnapos konferencia a döntési pontok azonosításával és a további feladatok meghatározásával ért véget.