Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyarország hadtörténete II.

Az oszmán hódítás kora, 1526–1718

2020. szeptember 15. 13:02

Szerkesztő: Mészáros Kálmán

A négykötetes Magyarország hadtörténete harminc év elteltével mutatja be újra – a korábbi összefoglalóktól némileg különböző korszakolással és eltérő hangsúlyokkal – 1100 éves hadi históriánkat.

Magyaro_hadtort

Az első kötet a középkor hadtörténetét tárgyalja a kezdetektől 1526-ig.

A harmadik kötet, azt az időszakot mutatja be, amelynek során Magyarország területe teljes egészében a Habsburgok dunai monarchiájának része volt, 1718 és 1919 között.

A negyedik kötet a trianoni diktátumtól az ország NATO-csatlakozásáig és az azt követő nemzetközi szerepvállalásokig mutatja be az eseményeket, 1919-től 2017-ig.

Magyaro_hadtort_II

A 2020-ban megjelenő második kötet Magyarország, pontosabban a Magyar Királyság, az Erdélyi Fejedelemség és az oszmán hódoltsági területek 1526 és 1718 közötti hadtörténetéről szól. Az időhatárokat a mohácsi csata és a pozsareváci béke, vagyis az oszmán hódítás kezdete, illetve a királyság utolsó területeinek török uralom alóli felszabadítása adja.

A kötetben a legújabb kutatási eredmények szintézise olvasható, amely korszerű tematika szerint tárgyalja a Magyar Királyság hadügyi struktúráját és intézményeinek a Habsburg-birodalom hadügyi rendszerébe történő beilleszkedésének eredményeit és problémáit.

Az eddigieknél jóval nagyobb teret kapott az Európát átszelő oszmánellenes védelmi övezet egyik legerősebb szakaszát adó magyarországi végvárrendszer bemutatása: szó esik szerkezetéről, hazai és külhoni finanszírozásáról, az ott állomásozó honi és külföldi katonaságról, valamint a védelmi rendszer hatékonyságát befolyásoló tényezőkről.

Külön fejezet foglalkozik a török uralom alá került hódoltsági területekkel, így adva részletes képet az oszmán végvidékek kiépítéséről, szervezetéről és katonaságáról.

A kötet áttekintést nyújt a 16–17. század folyamán Európában végbement legfontosabb hadügyi reformokról, valamint azoknak a magyarországi katonaságra, a társadalomra, gazdaságra és államszervezetekre gyakorolt hatásairól.

Helyet kaptak a magyar hadtörténelem klasszikus témái is: Erdély politikai és katonai szerepe, illetve a 17–18. századi rendi függetlenségi küzdelmek, ez utóbbi keretében a felekezeti ellentétek hadtörténeti szempontból kevéssé vizsgált hatásai is.

Számos újdonságot tartogatnak a török elleni háborúkat, illetve az erdélyi fejedelmek háborúit és a Rákóczi-szabadságharcot bemutató fejezetek. Sokak érdeklődésére tarthatnak számot a korszak hadtudományi irodalmáról és fegyvertörténetéről szóló részek is. A kötet gazdag képanyaga megjeleníti a harcok színhelyeit, a korabeli szereplőket és felszerelési tárgyaikat.

Akik szeretnének többet is megtudni az egyes fejezetek témáiról, azoknak az irodalomjegyzék segít a további eligazodásban.

Megjelenés éve: 2020

Kivitel: keménytáblás

Terjedelem: 612 oldal

ISBN 978 963 327 562 7

Ár: 9900 Ft

25% kedvezmény a www.hmzrinyi.hu oldalon!