Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár

2022. december 21. 11:57
ures kep

RENDELTETÉS ÉS FŐ FELADAT

A katonai erő alkalmazását igénylő esemény, nemzeti, illetve nemzetközi válsághelyzet kezelésére bevetett csapatok manővereinek és harctevékenységeinek biztosításával, illetve a katasztrófavédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása. Az országvédelmi fegyveres készenléti és készenléti szolgálatok ellátása. Légi kutatás-mentés biztosítása az ország területén, illetve a környező országok határmenti területeinek tekintetében. A Magyar Honvédség szárazföldi csapatai harcának közvetlen légi támogatását végrehajtó repülőeszközök harctéri irányításába bevont előretolt repülésirányító állomány és harcászati légi irányító csoportok kiképzése és szintentartó képzése. Bel- és külföldi légi szállítások végrehajtása. A hajózó és repülő-műszaki állomány szakmai jártasságainak kialakítása és fenntartása. A Magyar Honvédség ejtőernyős katonáinak kiképzése és szintentartó képzése, a repülő-műszaki oktatás támogatása. A katonai és repülő- hagyományok ápolása.

A külföldi repülő-kiképző programokra történő légijármű-vezető jelölti előválogatás teljesítése, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanuló légijármű-vezető jelöltek gyakorlati repülőkiképzése. A szolnoki RepTár (repüléstörténeti kiállítóhely) működésének szakmai támogatása.

TÖRTÉNET

A szandaszőlősi katonai repülőtéren az 1940-es évek elejétől folyamatosan állomásoznak katonai repülők. Az egykori bázis közvetlen elődjének történetét 2004. augusztus 1-jétől számítjuk. Ekkor jött létre a megszűnő MH 87. Bakony Harci Helikopter Ezred és az MH 89. Szolnok Vegyes Szállítórepülő Ezred személyi és technikai bázisán az MH 86. Szolnok Helikopter Ezred, a 2007. március 1-jei szervezeti váltást követően pedig megalakult az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis.

CSAPATÜNNEP

Május 27.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A szolnoki szervezet NATO elveknek megfelelő állománytáblájában található a parancsnokság a bázistörzs elemeivel, a harcoló alegységekkel (Szállító és Harci helikopter zászlóaljak, Különleges Légi Műveleti Osztag), támogató elemekkel (Repülő-Műszaki-, Logisztikai, Művelettámogató zászlóaljak).

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dr. Bali Tamás ezredes, parancsnok
 • Rolkó Zoltán ezredes, parancsnokhelyettes
 • Simon Zsolt ezredes, parancsnokhelyettes
 • Réz Levente ezredes, törzsfőnök
 • Budavári Ádám törzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Kiss József 86. Helikopterdandár

 • Cím: 5008 Szolnok, Kilián út 1.
 • Telefon: 06-56/505-100
 • HM-tel: 02-43/72-77
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

 • Név, rendfokozat: Zölei Anita százados
 • Beosztás: kommunikációs tiszt
 • Telefonszám: 06/30/6383974
 • Email cím: [email protected]

Személyügyi kérdések tekintetében:

 • Név, rendfokozat: Antal Szilvia őrnagy
 • Beosztás: Személyügyi Főnökség, főnök
 • Telefonszám: 06/56/505-100 /7533
 • Email cím: [email protected]