Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

HIM

1596040583

Reformáció 500 – protestáns tábori lelkészet a magyar haderőben

2017. október 31. 8:16

A tábori lelkészi szolgálat hadseregbe tagolt szervezetként működött a katonák rendszeres lelki gondozása érdekében, a hadrakelt seregnél és a hátországban, a helyőrségekben is. A különböző felekezetekhez tartozó beosztott lelkészek alakulatukkal járták a frontvonalat, istentiszteletet tartottak, prédikáltak, látogatták a segélyhelyeket, lelki vigaszban részesítették híveiket. Temettek és anyakönyveztek, tervrajzokat készítettek az elesettek sírhelyéről, értesítették a hozzátartozókat, részt vettek a posta cenzúrázásában, házasságokat szentesítettek. Feladatuk volt a vasár- és ünnepnapi istentiszteletek rendszeres megtartása, közreműködtek katonai létesítmények beszentelésénél is. Tevékenységüket a kórházakban, rokkantházakban, sőt a hadifogolytáborokban is rendszeresen végezték.