Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A Hajdúság 2000. újonca

Szöveg: Galambos Sándor |  2017. november 13. 10:41

„Köszöntjük a Magyar Honvédség nagy családjában, kívánunk erőt, egészséget, sikeres szolgálatot, katonaszerencsét, magánéletében sok boldogságot!” − üdvözölte levélben a Hajdúság 2000. szerződéses katonáját dr. Simicskó István honvédelmi miniszter és dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök. Sőrés Dávid közkatona november 13-án kezdi meg a tízhetes katonai alapkiképzést Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison.

Szülei, barátnője, leendő parancsnokai és a felvételi eljárást bonyolító katonai toborzók jelenlétében, ünnepélyes keretek között fogadta el a dr. Ruszin Romulusz dandártábornok által felajánlott tervezett beosztását Hajdú-Bihar megye 2000. szerződéses katonája. Sőrés Dávid – a tízhetes kecskeméti alapkiképzést követően – az MH 5. Bocskai István Lövészdandár 39. lövészzászlóalja aknavetőszakaszában, gépkocsivezető beosztásban teljesít majd szolgálatot Debrecenben.

1596041160

„A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség nevében köszöntjük abból az alkalomból, hogy szerződéses katonai szolgálatot vállal a magyar professzionális haderőben. Gratulálunk hazafias elhatározásához! Viselje a Magyar Honvédség egyenruháját büszkén, hiszen a magyar honvédeknek nemcsak történelmi érdemeik vannak, hanem helytállásukkal, felkészültségükkel és bátorságukkal ma is kivívják a világ elismerését. Szolgálja ennek megfelelően hazáját az elkövetkezendő években, végezze feladatát legjobb tudása szerint, hűen a Magyar Honvédség eszméihez!" – gratulált a katonai pályát élethivatásul választó 24 esztendős fiatalember elhatározásához dr. Simicskó István és dr. Benkő Tibor vezérezredes.

A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnök levelét dr. Ruszin tábornok adta át – személyes jókívánságai és néhány, a katonai szolgálat ellátásához hasznos ajándéktárgy kíséretében – Sőrés Dávidnak.

A Hajdú-Bihar megye kétezredik szerződéses katonájának szolgálatvállalása alkalmából szervezett ünnepség hivatalos része az alapkiképzés megkezdéséhez szükséges okmányok felvételével zárult. A dokumentumokat a Sőrés Dávid felvételi eljárását koordináló, bevonulását és szerződéskötését előkészítő toborzó altiszt, Bódi Imre törzszászlós adta át az újoncnak, majd az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának megbízásából Nagy Zoltán alezredes, a debreceni 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka köszöntötte a jubileumi bevonulót és édesanyját.

1596041160

Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka a dandár érdekében végzett színvonalas és eredményes toborzómunka elismeréseként emléklapot adományozott a toborzóiroda kollektívájának. Az emléklapot Tóth Imre őrnagy, az iroda vezetője vette át.


* * *

A debreceni toborzóiroda 2001. november 12-től fogadja a katonai szolgálat vállalásának lehetőségei iránt érdeklődőket. Az iroda munkatársai azóta is folyamatosan jelen vannak minden olyan társadalmi, kulturális, sport- és katonai rendezvényen, ahol hitelesen tudják tájékoztatni a lakosságot az önkéntes haderőben vállalható szolgálatformákról. Munkájukhoz számos helyről kapnak támogatást. Szoros együttműködésben dolgoznak a foglakoztatási szervekkel, az oktatási intézményekkel, az önkormányzatokkal, a különböző civil szervezetekkel, a média munkatársaival. Kiváló szakmai kapcsolatot tartanak fenn a katonai szervezetekkel, közülük is kiemelkedik az MH 5. Bocskai István Lövészdandártól kapott támogatás.

1596041160

Az elmúlt tizenhat évben az iroda ügyfélszolgálatánál több mint húszezren érdeklődtek a szerződéses és az önkéntes tartalékos katonai szolgálat vállalásának feltételei, valamint a katonai tanintézeti képzések iránt. A november 13-ai bevonulást is számolva, a Magyar Honvédség huszonkét szervezetéhez összesen 2038 fő szerződéses katona bevonulását készítették elő Hajdú-Bihar megyéből. A bevonultak közül középfokú végzettséggel ezerhatszáztizenhatan, diplomával százharmincöten rendelkeztek. Honvédtiszti és altiszti képzésre, illetve a pilótaképzési programra pedig eddig mintegy ezerháromszázan jelentkeztek a megyéből.

A pályára irányítási munkában a debreceni toborzók részére kiváló lehetőséget jelent a helyi Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, a katonai alapismeretek oktatása, valamint a már hagyományosnak tekinthető Országos Haditorna Versenysorozat.

Önkéntes műveleti tartalékos szolgálatot Hajdú-Biharból eddig közel félezren vállaltak, ugyanakkor a területi elven szerveződő tartalékos századok feltöltésében is élen jár az iroda: fél év alatt a megyéből csaknem 140 fő kötött szerződést a honvédséggel.

1596041160

Fotó: a szerző felvételei