Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Csodálatos hivatás és életpálya

Szöveg: Zilahy Tamás |  2010. november 9. 20:35

Tudományos és oktatói címeket adtak át, valamint PhD doktorokat avattak a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) Szenátusának ünnepi ülésén a tudomány ünnepe alkalmából.

A november 9-én megtartott ünnepi ülésen a hagyományok tiszteletben tartásával, látványos külsőségek közepette adták át a tudományos és oktatói címeket, s avattak PhD doktorokat. Az ünnephez kapcsolódva a szenátus képviselői megkoszorúzták a katonaakadémikusok emléktábláját. A nagy magyar katonatudósok márványtáblájánál dr. Nagy László, a 20 éves Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) elnöke mondott beszédet, amelyben tisztelgett a neves elődök – tábornokok és ezredesek – emléke előtt. Az elnök szólt a ZMNE és a Magyar Hadtudományi

Társaság közötti kiváló kapcsolatról, amely – többek között – a magas színvonalú doktori képzésben nyilvánul meg. Ezt követően dr. Lakatos László nyugállományú okleveles mérnök vezérőrnagy, a ZMNE főtitkára, a Szenátus elnöke, Prof. dr. Padányi József okleveles mérnök ezredes, az egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, dr. habil Ujj András ezredes, tudományos rektorhelyettes és dr. Deák János nyugállományú vezérezredes, miniszteri biztos helyezte el koszorúját.

A szenátus ünnepi ülését az egyetem dísztermében tartotta. Az egyetemi zászló fogadása, a Zrínyi-szablya, valamint az elöljárók és avatók bevonulása után a Himnusz következett, majd a dr. Lakatos László megnyitotta a szenátus ünnepi ülését. A ZMNE főtitkára szólt a magyar tudomány ünnepének jelentőségéről, a magyar katonai oktatásról és képzés elmúlt évtizedeiről és jelenéről.

A címzetes oktatói oklevelek adományozása során címzetes egyetemi tanár lett dr. habil Huszár András rendőr orvos ezredes, címzetes egyetemi docensi címet adományoztak

dr. univ. Boda József rendőr dandártábornoknak, dr. Kovács András nyugállományú alezredesnek és dr. Szabó Gyula nyugállomány rendőr ezredesnek. A szenátus döntése alapján az egyetem rektora Pro Militum Artibus címet adományozott Fodor Mihály nyugállományú ezredesnek, és postumus Pro Militum Artibus címet három személynek, majd habilitációs oklevelet adtak át dr. Varga János nyugállományú határőr ezredesnek.

A PhD doktorok avatására a Zrínyi-szablyánál került sor. Ezt az ereklyét először 1985 októberében érinthették meg eskütételük során az avatottak. A ZMNE Doktori Tanácsa PhD (Philosophiae Doctor) doktori fokozatot ítélt oda 22 személynek. Ezt tanúsító oklevelet a következő személyek vehették át: Aleksandrov Oleksandr vezérőrnagy, Andaházi Szeghy Viktor százados, Benkő Tibor altábornagy, Dézsi Zsolt pénzügyőr őrnagy, Farkas Tibor főhadnagy, Forray László alezredes, Görbe Attiláné Zán Krisztina rendőr alezredes, Kerti András alezredes, Kissné Akli Mária, Molnár Árpád mérnök alezredes, dr. Révai Róbert, Ruszin Romulusz ezredes, Sebestyén Attila büntetés-végrehajtási ezredes, Sticz László mérnöke ezredes,

dr. Struncz Herbert, Szalai János mérnök alezredes, Tomolya János ezredes, Túri Viktória százados, Urbán Lajos nyugállományú altábornagy, Varga László mérnök dandártábornok, dr. Várhelyi Levente orvos alezredes, Zelenák János mérnök ezredes.

Az avatottak nevében dr. Benkő Tibor altábornagy, a HM Honvéd Vezérkar főnöke mondott köszönetet az egyetem vezetésének, oktatóinak, a témavezetőknek és végül, de nem utolsósorban a hozzátartozóknak. „Sok fiatalt látok itt, akik minket követnek a katonai pályán. Csodálatos hívatást és életpályát választottak, és biztos vagyok benne, hogy tovább folytatják, amit mi elkezdtünk", fejezte be beszédét.
A Szenátus ünnepi ülése Lakatos tábornok zárszavával, majd a Szózattal, az egyetemi zászló a Zrínyi-szablya és az elöljárók elvonulásával ért véget.

Az avatottak tiszteletére tartott fogadáson dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter – többek között – kijelentette: „A hadtudomány igen fontos, és a jövőben még fontosabb lesz a honvédelemben és a Magyar Honvédség életében egyaránt. Köszönöm áldozatos munkájukat, és gratulálok a most doktorrá avatottaknak az elért eredményeikhez!"

További képekért kattintson galériánkra!

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária

Nyitókép: Zilahy Tamás

×