Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Ferenc József aligha bánta meg a döntéseket

Szöveg: Draveczki-Ury Ádám |  2012. október 7. 7:03

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezić Károly, Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly – nevük a forradalom és szabadságharc kíméletlen eltiprásának jelképe és a megalkuvást nem ismerő hazaszeretet példája, ám számos velük összefüggő ténnyel kapcsolatban tévhit vagy nem a teljes igazság él a köztudatban. E tévhiteknek próbáltunk utánajárni dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főtanácsosa segítségével. Összeállításunk második része.

A vértanúk közül három tábornokot és egy ezredest végeztek ki golyóval, a többiek a legmegalázóbb halálbüntetéssel, bitófán végezték. Hermann Róbert kérdésünkre elmondja: mindez nem valamiféle külön óhaj volt Haynau vagy a császári udvar részéről. „Az osztrák perrendtartás alapján születtek az ítéletek, és ettől nem lehetett eltérni. Az ítélet jogi megalapozottsága már kérdéses, és persze enyhítő körülményeket is lehetett figyelembe venni. Az eljáró hadbíró egyszerre volt ügyész és védő, aki Schweidelt egyébként kegyelemre javasolta, hiszen ő 1848 októbere óta igazolható módon nem harcolt császári csapatok ellen, hanem békeszolgálatot teljesített. Félig-meddig kegyelemre javasolták Poeltenberget is, de ebből végül hivatalosan nem lett semmi. Dessewffy és Lázár is csak azért menekültek meg az akasztófától és kaptak helyette golyót, mert ők a császári csapatok előtt tették le a fegyvert. Kissnél az számított enyhítő körülménynek, hogy 1849 januárja után nem teljesített fegyveres szolgálatot. Összességében azt lehet mondani, hogy a hadbíró bizonyos mértékig átlátta a nehéz helyzetet, de azokkal kapcsolatban, akik az utolsó pillanatig fegyverrel harcoltak az udvar ellen, a hatályos büntető jogszabályok alapján nem nagyon lehetett tényleges enyhítő körülményeket találni."

1595942729

Hermann Róbert szerint Haynau szerepét illetően szintén elég egyoldalú a magyar közvélemény: a táborszernagy kíméletlenül teljesítette a kapott parancsokat, ám semmiképpen sem tekinthető kizárólagos felelősnek. „Haynaut azért nevezték ki, hogy keményen odacsapjon, hiszen már Észak-Itáliában, az ottani felkelések leverésekor is határozottságról és kegyetlenségig menő szigorúságról tett tanúbizonyságot. De az uralkodónak, I. Ferenc Józsefnek is megvolt a maga felelőssége. Ráadásul lehetősége is lett volna arra, hogy osztrák mintára enyhébb rendszabályok alapján járjon el, ő azonban mindig a keményebb megoldás mellett döntött. Például az osztrák minisztertanács felvetette, hogy Haynaunak előzetesen fel kellene terjesztenie jóváhagyásra az ítéleteket, ő azonban megelégedett a végrehajtás utáni utólagos felterjesztéssel. Vagyis Ferenc József felelőssége legalább olyan komoly a megtorlásban, mint a táborszernagyé."

Kérdés persze, miként válhatott mégis népszerű uralkodóvá Ferenc József a kiegyezés után. „A magyar társadalom részint felejtett, részint megbocsátott neki, de azért látens módon élt a közbeszédben, hogy az uralkodó is felelős a történtekért. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a hivatalos életrajzokban is igyekeztek mentegetni őt, és a fiatalságára, az uralkodót félrevezető gonosz tanácsadókra igyekeztek rákenni a felelősséget. Az azonban tény, hogy maga Ferenc József soha semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy megbánta volna a történteket. Erzsébet királyné egyszer említette Andrássy Gyula grófnak, hogy sajnálják az aradiakat, de ő csak jóval később lett az uralkodó felesége. Maga a császár valószínűleg sosem bánta meg a döntéseket."

A közvélemény ettől függetlenül a mai napig Haynauhoz köti a véres megtorlásokat, és nem volt ez másképp annak idején sem. Az az anekdota például igaz, hogy a táborszernagyot egy angliai látogatása alkalmával alaposan megverték. „Egy sörgyárat látogatott meg Londonban, ahol beírta a nevét a vendégkönyvbe. Amikor a munkások meglátták, kiről van szó, összeálltak és megverték. De máshol is tüntettek ellene: Brüsszelben például egy hordó vért öntöttek ki a szállása előtt az utcán a magyarországi megtorlások miatt. Az általános felháborodásban az is közrejátszott, hogy Magyarországon a társadalmi elit tagjait érte komoly megtorlás. Franciaországban mintegy kétezer kivégzés történt a júniusi munkásfelkelés leverése után a hazai száznegyven-százötvennel szemben, ám az áldozatok ott elsősorban munkásszármazásúak voltak. Magyarországon viszont kivégeztek egy volt miniszterelnököt és rajta kívül még két grófot, s egyikük, Leiningen-Westerburg Károly az angol királynő távoli rokona volt. Ez igencsak túllépte az akkori ingerküszöböt Európában" – emeli ki Hermann Róbert.

1595942729

Maga a megtorlás persze a társadalom minden részét érintette. „Ezres nagyságrendű volt a bebörtönözöttek száma, tízezreket soroztak be a császári hadseregbe és kárpótlás nélkül semmisítették meg a Kossuth-bankókat. Utóbbit egyformán szenvedte el mindenki: az is, aki részt vett a harcokban, és az is, aki adott esetben akár ellenezte azokat. A megtorló rendszabályok egészen 1857–58-ig fennmaradtak, és gyakorlatilag a kiegyezésig az ostromállapotnak megfelelő haditörvényszék ítélkezett az országban. A neoabszolutisztikus rendszer tehát nem véletlenül nem volt népszerű: nem is tett semmit azért, hogy népszerű legyen."

Kevéssé ismert tény, hogy Aradon 1849 nyara és a következő év februárja között a szabadságharc további három honvédtisztjét végezték ki: 1849. augusztus 22-én, tehát még a tizenhárom vértanú kivégzése előtt itt vesztette életét Ormai Norbert, a honvéd vadászezredek parancsnoka, október 25-én pedig Kazinczy Lajos ezredes (a nagy nyelvújító, Kazinczy Ferenc fia). 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredes, Bem József hadsegéde halálával zárult az aradi kivégzettek sora. „Kazinczy tulajdonképpen annak köszönhette a halálos ítéletet, hogy az utolsó napokban önálló seregtestet vezetett, és Haynau rendelkezése értelmében hadbíróság előtt kellett felelnie ezért. Egyetlen harci cselekménye az volt, hogy letette a fegyvert Zsibónál. Csak azért nem a többiekkel együtt végezték ki, mert az oroszok később adták át az udvarnak. Ormai korábbi császári-királyi tiszt volt, akit egy pánszláv összeesküvésben már korábban börtönre ítéltek, vagyis politikai szempontból eleve rovott múltúnak számított. Emellett egy ideig Kossuth mellett is szolgált segédtisztként. Haláláról rögtönítélő bíróság döntött. Hauk abszolút kivételnek számít: őt 1850-ben végezték ki, vagyis ő volt az utolsó az aradi vértanúk sorában. Katonai szerepe nem mérhető sem Ormaiéhoz, sem az aradi vértanúkéhoz, ám egyrészt neki is élt egy szabadságvesztésről szóló haditörvényszéki ítélete, másrészt publicista is volt egyben, és nemcsak megírt, hanem terjesztett is egy pamfletkéziratot az udvarról. Emiatt aztán végül ő sem kerülhette el a halált."