Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tisza István ellen merényletet követtek el

Szöveg: honvedelem.hu |  2018. október 24. 17:07

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

1599194994
Tisza István ellen merényletet követtek el – írja a napilap. „Szerdán délután 3 órakor a parlament IV. számu kapuja előtt Tisza István ellen, amikor távozott a képviselőházból, egy fiatalember, Lékai Leitner János elvtárs revolveres merényletet követett el. A merénylet hire természetesen pillanatok alatt, mint a futótűz terjedt el az egész fővárosban és óriási izgalmat okozott. A merénylő egy sovány, szőke, egészen gyenge szervezetű, nagyon intelligens fiatalember, magánhivatalnok a Takarmány forgalmi Részvénytársaságnál. (…) Amikor azután kiabálni kezdték Tisza autójának a számát, Lékai elvtárs az autó mellé állt ugy, hogy az autó közte és a parlament épülete közt maradt. Amikor észrevette, hogy Tisza jön ki az épületből, izgatottan elővette a revolverét és az automobil nyitott ablakain át az autó felé közeledő Tiszára irányitotta. Tisza már éppen nyitni akarta ki az autó ajtaját, amikor a söffőr véletlenül hátrafordult és meglátta a revolvert szorongató Lékait. Öklével olyan erősen vágott hátrafelé Lékaira, hogy az a revolvert kiejtve a kezéből, azonnal összeesett. Odarohant az egyik parlamenti őr is, fölkapta a merénylő mellől a revolvert és Lékait bevitte a parlament épületébe."

Törökország is békét kér Wilsontól – írja a Népszava. „A spanyol nagykövet ma átadta a török békejegyzéket, amelynek szövege a következő: Törökország alulirott ügyvivőjének kormánya megbizása szerint szerencséje van táviratilag értesiteni az Egyesült Államok államtitkárát, hogy a császári kormány fölhivja az Egyesült Államok elnökét, hogy vegye át a béke helyreállitásának föladatát, értesitse e felszólitásról az összes hadviselő államokat és hivja meg őket a béketárgyalások megkezdésére, küldjék el meghatalmazottaikat."

Tovább olvasva a Népszavát megtudhatjuk, hogy lemondott az egész ukrán kabinet.

(A sajtószemlét az Országos Széchényi Könyvtárban megtalálható korabeli napilapok átolvasásával Takács Vivien készítette.)