Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A doktrínafejlesztés útján

Szöveg: Boros László Csaba alezredes | Fotó: a szerző felvételei |  2022. október 26. 8:37

A Magyar Honvédség doktrinális szakterülete a NATO Transzformációs Parancsnoksággal (Allied Command Transformation, ACT) és a NATO Szabványosítási Hivatallal (NATO Standardization Office, NSO) együttműködve október 17-20. között rendezte meg a harmadik NATO Szövetségi Összhaderőnemi Doktrínafejlesztési Tanfolyamot.

doktrinális tanfolyam (2)

A tanfolyam jelenleg a NATO egyetlen felsőfokú képzési formája, amely doktrínafelelősöket és kidolgozókat képez. A négynapos tanfolyamra 26 résztvevő érkezett négy NATO tagországból, négy kiválósági központtól, a NATO két stratégiai parancsnokságáról, illetve a szövetség egyéb szervezeteitől. Idén a Magyar Honvédséget két fő képviselte a tanfolyamon.

A rendezvényt dr. Sticz László vezérőrnagy nyitotta meg. A parancsnok elmondta, hogy a NATO és az Magyar Honvédség doktrínafejlesztése új kihívás előtt áll.

„Az orosz-ukrán konfliktus jól mutatja, hogy a biztonsági, társadalmi és gazdasági fenyegetettség egyre erőteljesebbé vált, és a dinamikusan változó biztonsági környezet, az új műveleti terek és eljárások megkövetelik a szövetség gyors és rugalmas alkalmazkodását mind haditechnika, mind eljárásmódok tekintetében. A doktrínák és szabványok azok az eszközök, melyek maximalizálják a koherenciát és az interoperabilitást a NATO szövetségesek és partnerek között, így a NATO Doktrínafejlesztési Tanfolyam célja, hogy egységes szemléletmódot nyújtson a NATO és nemzeti doktrínafelelősök és kidolgozók számára a műveleti eljárások kidolgozása során” – fogalmazott a vezérőrnagy.

doktrinális tanfolyam (5)

A francia haditengerészet részéről Denis Roquelet kapitány, az NSO igazgatója nevében megköszönte a Magyar Honvédségnek a NATO doktrínafejlesztési szakterülethez nyújtott támogatást, melyet a tanfolyam megszervezésével immár harmadik alkalommal nyújt, illetve 2023-tól folyamatos, félévenkénti megrendezésűre alakít át. A doktrinális képzésre óriási igény van, mert a NATO Doktrína Architektúra jelentős átalakítás előtt áll. Az új, bevezetés előtt álló NATO Összhaderőnemi Doktrína (AJP-01F) már a multitér műveletek és a NATO Hadviselés Fejlesztési Alapvetések szellemében íródott, ezért a következő évek feladata, hogy minden haderőnemi és fegyvernemi doktrínát összhangba hozzanak vele. Ennek során elengedhetetlen, hogy a doktrínafelelősök és doktrínaírók egységes eljárásokat és katonai szakterminológiát használjanak.

doktrinális tanfolyam (3)

A tanfolyam keretében lehetőség nyílt mind a hazai tapasztalatok, mind a NATO eljárásrendek együttes áttekintésére, így a nemzeti és szövetségesi szakértők legkorszerűbb elvek szerinti továbbképzésére. A tanfolyam a jövőben is nagy érdeklődésre tarthat számot, mert az a célkitűzés, hogy a NATO jelenlegi 53 doktrínájának minden doktrínafelelőse és kidolgozója elvégezze azt az egységes eljárásrend eléréséhez.

A nagy érdeklődésre való tekintettel az ACT és az NSO kérésére a jövő évtől két alkalommal rendezik meg a tanfolyamot: egyet a tavaszi időszakban, 2023. április 24-27. között, illetve egyet pedig ősszel, október 16-19. között.

doktrinális tanfolyam (4)

A NATO résztvevők mellett a magyar résztvevők is megismerkedhettek az ACT és az NSO előadói által bemutatott alapvetésekkel és terminológiai rendszerekkel. A résztvevők az előadások mellett lehetőséget kaptak a közvetlen szakmai kapcsolatépítésre is, amelyet a záró díszvacsorán Filótás István dandártábornok, az MH Modernizációs Intézet parancsnoka is hangsúlyozott.

A kurzus jelenleg „pilot” jelleggel működik, amely lehetővé teszi az oktatási program továbbfejlesztését.