Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A fennmaradás egyik legfontosabb záloga a tudás

Szöveg: Antal Ferenc | Fotó: Kertész László |  2022. július 12. 14:46

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) 120 végzős hallgatója vehette át oklevelét ünnepélyes keretek között, július 12-én, kedden, Budapesten. A rendezvényen mások mellett részt vett Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnöke.

NKE HHK_oklevélátadó ünnepség (6)

Dr. Koller Boglárka, az NKE nemzetközi rektorhelyettese ünnepi beszédében emlékeztetett: az egyetem megalakulásának célja nemcsak egy újabb felsőoktatási intézmény létrehozása volt, hanem egy valódi alma mater életre hívása, amely alkotó, művelt, közösségépítő, ambíciókkal rendelkező, tanulni vágyó, hazájukat szerető, szilárd nemzeti értékeket valló, szolidáris fiatalok képzése. „Olyan fiatalok, akik hazánkat és Európánkat legjobb tudással szolgálhatják. Bátran kijelenthetjük, hogy ezt az alma mater szerepet az egyetem négy kara közül történelmi öröksége okán leginkább a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudja betölteni, amely a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia utódjaként felülmúlhatatlan útravalót kapott” – fogalmazott Koller Boglárka, hozzátéve: a HHK az ország köztudottan egyetlen olyan intézménye, ahol a katonai felsőoktatás folyik. „Ezzel hatalmas felelősség is hárul a karra, hiszen állandóan új kihívások elé néz, amelyekhez alkalmazkodni kell” – emelte ki.

„Önökre rendkívüli küldetés vár” – mondta Koller Boglárka emlékeztetve arra, hogy az elmúlt két évben nem várt mértékben borult fel eddig megszokott világrendünk. „Járványok, gazdasági recesszió, véres háború, amelynek kimenetelét ma még homály fedi. Az azonban biztos, hogy az önök tudására, bátorságára küldetéstudatára hazaszeretetére most még nagyobb szükség van, mint korábban” – húzta alá.

NKE HHK_oklevélátadó ünnepség (7)

„A mai nap nemcsak a végzősök, hanem az egyetem, a leendő munkahely és a hozzátartozók életében is fontos esemény. Nem pusztán befejeződött egy képzési ciklus, hanem annak kézzelfogható eredményét tarthatják a kezükben” – jelentette ki dr. Pohl Árpád dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, hangsúlyozva azt is, hogy olyan korban élünk, amikor nem csupán a fejlődés, hanem a fennmaradás egyik legfontosabb záloga a tudás. „Ennek a tudásnak a birtokába pedig főleg a tanulás útján jutunk” – fogalmazott.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar képzési és kutatási tevékenysége széleskörű, ahol jól megférnek egymással a katonai, valamint a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási terület szakjai, de a műszaki képzési területen is folyik képzés – ismertette a dékán, hozzátéve: a kar tevékenysége az ország védelmi képességének fenntartása és fejlesztése szempontjából nélkülözhetetlen.

NKE HHK_oklevélátadó ünnepség (30)

Pohl Árpád dandártábornok felhívta a figyelmet a környezetünkben zajló biztonsági kihívásokra és ezek kiváltó okaira. Mint mondta: olyan kihívások, fenyegetések jelentek meg, amelyekről még a szakértők nagy része is azt hitte, hogy csak a hadtörténelmi munkákban fordulnak elő.

A végzős hallgatókhoz szólva Pohl Árpád dandártábornok kijelentette: legyenek büszkék arra, hogy a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia jogutód intézményében folytatták tanulmányaikat. „Önök rendelkeznek mindazon tudással, ami egy sikeres pályakezdéshez vagy annak folytatásához szükséges. Ez azonban nem elég. Legyenek aktívak, kezdeményezők, kritikusak és lojálisak. Ne csak az elöljárói feladatszabásokat várják, hanem ismerjék fel a kihívásokat és önállóan, kezdeményezően keressenek megoldásokat” – húzta alá a dékán.