Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A Kisalegység Vezetői Tanfolyam jövője

Szöveg: Balatoni Kitti | Fotó: archív |  2021. június 2. 7:17

A Kisalegység Vezetői Tanfolyam – azaz, ahogy a katonák ismerik: KVT - pilot programként került az altisztképzés rendszerébe. A március elsején indult öthetes kurzuson azok a legénységi állományú katonák vehettek részt, akiket kiválasztottak arra, hogy altiszti beosztásba kerüljenek. A kurzus céljáról és jövőjéről Négyesi Tibor főtörzszászlóssal, az MH Altiszti Akadémia Altisztképző Központ parancsnokával beszélgettünk.

20210551-KVT  (5)

Mi volt a Kisalegység Vezetői Tanfolyam célja?

A tanfolyam egy tesztkurzus volt, amely viszonylag kis létszámmal, kilenc fővel indult. Azokat a legénységi állományú katonákat készíti fel, akiket az alegységparancsnokaik kiválasztottak arra, hogy a jövőben altiszti beosztásba kerüljenek. Várhatóan ez a képzés 2023-tól bemeneteli követelmény lesz az Alap Altiszti Tanfolyamhoz. A tesztképzés alatt szerettünk volna meggyőződni arról, hogy az, amit az MH Altiszti Akadémia, illetve az Altiszt Képző Központ, és az altiszti kar vezető állományával közösen kitaláltunk, az a valóságban, a kiképzési körülmények között is megállja a helyét. A kurzus olyan felkészítést ad a leendő altiszteknek, ami valóban alkalmassá teszi őket arra, hogy felkészüljenek leendő beosztásukra.

20210551-KVT  (1)

Milyen változások várhatók a jövőben?

A jövőben nagyobb létszámú tanfolyamokkal számolunk. A képzés időtartamában nem tervezünk jelentős változást, mivel jelenleg úgy tűnik, hogy ez az öt hét elég arra, hogy mindazt az ismeretanyagot átadjuk, ami a katonák számára szükséges. Radikális átalakításra nem lehet számítani a kiképzési programban sem, apró finomítások azonban várhatók, hiszen a tapasztalatok és visszajelzések alapján tovább fejlődhetünk. Bizonyos tárgyakat, például a lövészeti foglalkozásokat és a harcászati gyakorlatokat várhatóan nagyobb óraszámban fogjuk megtartani. A képzésen eddig tanított ismeretek a továbbiakban is a tanfolyam részei maradnak. Ilyenek egyebek mellett az adminisztráció, a tanulástechnikai módszerek, a hadtörténelem, a vezetői kompetenciák, illetve a kommunikációs ismeretek, továbbá bemutatjuk számukra az altiszti és a legénységi állomány együttműködési lehetőségeit is.

20210551-KVT  (2)

A koronavírus okozta világjárvány miatt az oktatás egy része az online térbe terelődött. A jövőben tervezik-e, hogy a kurzus egyes elemeit az interneten keresztül tartják majd meg?

A vírushelyzet rákényszerített bennünket az új megoldásokra, azonban úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent. A megszerzett ismereteket a későbbiekben is igyekszünk kamatoztatni, ezekkel bővült a repertoárunk. Már folynak a felülvizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy a különböző képzési területeinken melyek azok a tananyagok, amelyeket interneten keresztül is át tudunk adni. Ennek előfeltétele a segédletek online archívumának elérhetősége, beleértve a weboldal fejlesztését is. A sikeres oktatásszervezésnek pedig három fő pillére van: az oktatási program, az előadói, illetve kiképzői gárda és a színvonalas tankönyvek megléte. Azonban annak ellenére, hogy az online képzést sikerült fejleszteni, a tanfolyamon javarészt olyan ismereteket kell elsajátítania a katonáknak, amelyre leginkább a gyakorlatban van lehetőségük. Ezért a személyesen történő oktatás nélkülözhetetlen.

20210551-KVT  (3)

Milyen visszajelzéseket adtak a tanfolyamon részt vevő katonák?

A kurzust elvégző katonákat bevontuk a tapasztalatok értékelésébe. Elmondásuk szerint elégedettek voltak, a visszajelzések alapján szükséges változásokat pedig megtesszük.

20210551-KVT  (4)
Kapcsolódó cikkek