Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A magyar honvédelem napját ünnepelték az alakulatoknál

Szöveg: honvedelem.hu |  2022. május 21. 7:21

Május 21. a magyar honvédelem napja, amelyet a Magyar Honvédség katonai alakulatai és szervezetei is megünnepeltek. Összeállításunkban e rendezvényeket követjük nyomon. (Gyűjtőcikkünk folyamatosan frissül!)

MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség

A magyar honvédelem napja alkalmából rendeztek ünnepi állománygyűlést az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökségen, május 13-án, a Honvédelmi Minisztérium Lehel utcai objektumában. Fricz István ezredes, a Szárazföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Főnökségének főnöke ünnepi beszédében az 1848-1849-es szabadságharc, illetve a budai Vár 1849. május 21-i visszafoglalásának jelentőségéről beszélt. Kiemelte: a honvédelem napja „tiszteletadás a hős honvédőink előtt, akik életük feláldozásával adtak nekünk valamit, ami nem múlik el akkor sem, ha pillanatokra el-eltűnik szemünk elől. Ez a nap ugyanakkor nemcsak a múltról szól, hanem a jövőnkről is. Nekünk, katonáknak a szemünk előtt mindig a haza és annak szolgálata kell, hogy lebegjen. A magyar katonák, ahogy1848-ban úgy ma is mindent megtesznek Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és azért, hogy a magyar emberek és családok békében és biztonságban élhessenek.”

Dr. Sticz László vezérőrnagy, haderőtervezési csoportfőnök elsőként Schmidt Zoltán vezérőrnagy, az MHP logisztikai haderőnemi szemlélőjének emléktárgyait adta át azok számára, akik a szemlélőséggel szoros és eredményes munkakapcsolatban állnak. Ezt követően pedig újabb elismerések átadása következett.

 

Szöveg és fotó: MHP HTCSF

* * *


MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

A magyar honvédelem napja alkalmából tartottak ünnepi állománygyűlést az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságon május 19-én, csütörtökön.

A rendezvényen elhangzott beszédében Durgó Tamás alezredes, megbízott parancsnok kiemelte: 1849. május 21-én a magyar honvédek döntő rohamot indítottak Budavár visszafoglalására. A hadjárat során bebizonyosodott, hogy az alig egy éve létező honvédsereg képes reguláris haderőként működni, és felvenni a harcot a császári alakulatokkal, melynek eredményeképpen a váron ma is a magyar zászló lobog.

Az ünnepi beszéd után Durgó Tamás alezredes elismeréseket adott át a kiemelkedően teljesítő katonáknak.

Szöveg és fotó: Farkas Gábor tartalékos hadnagy

* * *


MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

A honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központban (MH LMVIK) május 19-én, csütörtökön, Veszprémben.

„…aki azt mondja: nekem ennyi elég, a többit a hazának szentelem, azt nemcsak becsületes embernek, hanem okos embernek is tartom. Aki tudja, hogy ha a közös hajó elsüllyed, neki is vége lesz, tudja, hogy ha hazája nem lesz, ő sem lesz. Azért elébb gondoskodik a hazáról, azután magáról...” – idézte fel ünnepi beszédében Arany János sorait Pék Tibor ezredes, az MH LMVIK Légi irányító központ, központparancsnoka. „Ez a nap kiemelkedő jelentőséggel bír a honvédség életében, hiszen május 21-e minden katona és a honvédelem ügyét szívén viselő magyar állampolgár ünnepe. Ezért nemcsak a Buda váránál küzdő 30 ezer magyar katona hőstetteire emlékezünk, hanem mindazokra, akik a magyar történelem századai során példát mutattak hazaszeretetből, önfeláldozásból, hősiességből, és akik egyenruhában helyt álltak vagy napjainkban helytállnak Magyarország és a nemzet szabadságának védelmezésében” – hangsúlyozta Pék ezredes.

Az ünnepi beszédet követően Berec Zoltán dandártábornok, az alakulat parancsnoka elismeréseket adott át a beosztásában kiváló munkát végzőknek, a kerek évfordulót ünneplőknek, valamint a nyugállományba vonuló munkatársaknak. A központi ünnepségen Magyarország honvédelmi minisztere által adományozott szolgálati érdemjel ezüst fokozatát Bardon Tamás ezredes, az MH LMVIK parancsnokhelyettese; a szolgálati érdemjel bronz fokozatát pedig Bitera Roland őrnagy, a Légi Irányító Központ, Légvédelmi Fegyverkiválasztó Csoport, csoportparancsnoka vehette át.

A rendezvényt a Csermák Antal Művészeti Iskola fúvós együttesének műsora zárta, népszerű film-zenei darabok csendültek fel a tehetséges fiatalok előadásában.

Szöveg és fotó: Szedmák Péter hadnagy

* * *


MH Béketámogató Kiképző Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából tartottak ünnepi állománygyűlést az MH Béketámogató Kiképző Központban május 20-án, Szolnokon. A Himnusz után ismertették dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának köszöntőjét, majd elismerések, jutalmak átadása következett, illetve jubileumi születésnap alkalmából emléktárgyat vehettek át a kerek évfordulót ünneplők.

Ezt követően Asztalos Lajos őrnagy, megbízott központparancsok-helyettes idézte fel a történelmi eseményt. 1992-től a magyar honvédelem napja május 21.,1849-ben ezen a napon foglalta vissza az ország fővárosát a Görgei Artúr tábornok által vezetett honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csapatától.

„A magyar honvédelem napja minden katona és a honvédelem ügyét szívén viselő magyar állampolgár ünnepe. Kiemelkedő jelentőséggel bír a honvédség és az egész magyar társadalom életében. Méltó szimbóluma, kifejezője annak az össztársadalmi törekvésnek, amelyet úgy nevezünk: honvédelem. Ezen a napon ünnepeljük a hős elődöket, Buda visszafoglalóit, de ne csak rájuk emlékezzünk, hanem mindazokra, akik a magyar történelem viharos századai során példát mutattak hazaszeretetből, önfeláldozásból, hősiességből, és akik egyenruhában helyt álltak vagy napjainkban helyt állnak Magyarország és a nemzet szabadságának védelmezésében, megőrzésében” – mondta Asztalos őrnagy.

Szöveg és fotó: Kelemen Ilona

* * *


MH Katonai Rendészeti Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartott az MH Katonai Rendészeti Központ május 20-án, pénteken. A rendezvényen Baráth Ernő dandártábornok, a központ parancsnoka elismeréseket adott át, az ünnepi beszédet Nagy János hadnagy mondta el.

Szöveg és fotó: MH Katonai Rendészeti Központ

* * *


MH 43.Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Ünnepi állománygyűlésen köszöntötték a magyar honvédelem napja alkalmából az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred katonáit, honvédelmi alkalmazottait.

Közülük több mint hatvanan kaptak különböző elismerést, szolgálati érdemjelet migrációs válsághelyzet kezeléséért, békefenntartásért, illetve tiszti és altiszti-legénységi szolgálati jelek fokozatait vehették át az arra érdemesek. Mindezek mellett – az előléptetések, áthelyezéseken kívül - Honvédségért okleveleket, emléktárgyakat, emléklapokat és tanácsosi címeket is kiosztottak.

Az ünnepi alkalomból Magyarország honvédelmi minisztere és a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőlevelet intézett a katonákhoz. Soraikban arra utaltak: az állampolgárok számára a biztonság garanciáját a Magyar Honvédség jelenti. Üzenetükben aláhúzták, hogy a magyar katonák számtalan esetben bizonyítottak az elmúlt években, legyen szó határbiztosításról, járványról, közterületi jelenlétről, vagy életmentő oltások beadásáról. Most az orosz-ukrán háború miatti humanitárius segítségnyújtásban veszik ki részüket bajtársaink az alaprendeltetésű feladatok mellett. „A fentiek mind arról tanúskodnak, hogy a speciális katonai képességek nélkülözhetetlenek az ország számára a legkülönfélébb veszély, vagy válsághelyzetekben” – olvasható a levélben, amely a köszönet és az elismerés szavain túl arra is kitért: a személyi állománytól továbbra is feszes szolgálatellátást, kreatív gondolkodást várnak el. Ez azért lényeges – jegyzik meg – hiszen csakis a megújulásra való képesség és igény vezethet eredményre a haderőfejlesztésben.

Az állományához intézett beszédében Vokla ezredes Budavár 174 éve, 1849.május 21-én lezajlott visszafoglalására utalva hangsúlyozta: fontos számunkra ez az időpont, hiszen a győztes eszméket folyamatosan tovább kell vinni, mert aki a múltból nem táplálkozik, az a jövőben sem tud a jelenlegi kor kihívásainak megfelelni. Az ezredes – a pandémiás időszakra utalva - nyomatékosította: a jelenlegi helyzetben különösen fontos szereppel bír a társadalmi elismertség. „Erről kellő tanúbizonyságot ad a fehérvári katonáknak a honvédelem napja alkalmából rendezett színházi gálaest, vagy a számtalan elismerés, köszönet és hála, amelyet a járványhelyzetben tanúsított egészségügyi intézményi, szakdolgozói támogatás során tapasztalt a civil lakosság” – hangsúlyozta a székesfehérvári ezred parancsnoka.

A sor folytatható a Belügyminisztériummal közös közterületi járőrszolgálatokkal, vagy a déli határ mentén végzett katonai feladatokkal. Utóbbiban közel hét éve folyamatosan helyt állnak az alakulat honvédei.

Vokla ezredes beszédében kiemelte a szakmaiságot és a lojalitást, amelyeket az elmúlt időszakban a civil társadalom, a honvédség és a haza iránt tanúsított az állomány. Megköszönve a szervezet katonái és honvédelmi alkalmazottai tevékenységét, azt is megjegyezte: „erős ország erős hadsereg nélkül nincs. Ezt professzionális, előrelátó, innovatív tevékenységgel, szakmaisággal kell végeznie az állománynak, garantálva a civil lakosság biztonságát.”

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Dömsödi Richárd

* * *


MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Ünnepi állománygyűléssel emlékeztek meg az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonái a honvédelem napjáról. A logisztikus katonák minden évben méltó módon igyekeznek megünnepelni ezt a jeles napot: emlékezni a hősökre, sokak mellett Boconádi Szabó Józsefre is, aki 1849. május 21-én, Budavár visszafoglalásánál az egyik elsőként csatába vonuló alegység parancsnoka volt.

Az állománygyűlést idén is szűk körben tartották meg, mivel a koronavírus továbbra is velünk van, így csupán az elismerésben részesülők hallgatták meg az ünnepi beszédet, majd elismeréseiket Gavlik Péter ezredestől, a logisztikai ezred parancsnokától vették át.

Szöveg: Löbl Eszter hadnagy
Fotó: Lantos József főtörzsőrmester

* * *


Szentendre

Közös állománygyűlésen ünnepelték a honvédelem napját a Szentendrén települő katonai szervezetek. A Duna-parti városban működő négy alakulat az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság Művelődési Otthonának színháztermében tartotta a megemlékezést. Az ünnepi állománygyűlésen  dr. Lázár Balázs hadtörténész, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Kutató Osztályának vezetője mondott beszédet, majd a Honvéd Férfikar ünnepi műsora következett. 

A honvédelem napja alkalmából az MH Transzformációs Parancsnokság, az MH Altiszti Akadémia, az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ és az MH Szentendre Helyőrségtámogató Parancsnokság (MH SZHTP) parancsnoka adott át elismeréseket. A rendezvény végén dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere - megköszönve a város és az alakulat együttműködését - emléktárgyat adott át az MH SZHTP parancsnokának, Kiss Zoltán alezredesnek.

Szöveg és fotó: MH SZHTP

* * *


MH Pápa Bázisrepülőtér

Ünnepi állománygyűlésen emlékeztek meg a magyar honvédelem napjáról a pápai katonai szervezetnél. A rendezvényen Patkó Andrea főtörzsőrmester felolvasta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka köszöntőjét.

A jeles nap alkalmából Magasy Zsolt ezredes bázisparancsnok elismeréseket adott át. Az ünnep Deák Fruzsina és Naszvagyi Tamás zenés műsorával ért véget.

Szöveg: Mátyás Botond Hunor főhadnagy
Fotó: Dévényi Veronika

* * *


MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred katonái is megemlékeztek a magyar honvédelem napjáról.

Május 20-án az ezredtörzs és az 5. Farkas Gyula Területvédelmi Zászlóalj kijelölt katonáinak részvételével tartottak állománygyűlést a területvédelmi ezred székhelyén, a nyíregyházi Damjanich laktanyában. Az ünnepségen Tóth János főhadnagy megemlékező beszédében felidézte a hős honvédek példamutató cselekedeteit és áldozatvállalását, valamint a hazaszeretet fontosságát.

A rendezvény zárásaként Ragány Róbert alezredes, az alakulat törzsfőnöke elismeréseket és okleveleket adott át.

Szöveg és fotó: Szidor Viktória hadnagy

* * *


MH Bakony Harckiképző Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából ünnepi állománygyűlést tartottak az MH Bakony Harckiképző Központban. A rendezvény elismerések átadásával zárult.

Fotó: MH Bakony Harckiképző Központ