Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Altisztképzés mesterfokon

Szöveg: Antal Ferenc | Fotó: Tóth László, archív |  2020. október 29. 7:19

Hetek óta zajlik az Acélkocka Altisztképzési Rendszer legmagasabb szintű kurzusa, az Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam (ÖVAT) Szentendrén. Korábbi interjúnkban Kriston István főtörzszászlóst, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósát kérdeztük a képzésben rejlő lehetőségekről, ezúttal pedig a tanfolyamnak otthont adó MH Altiszti Akadémiára látogattunk el.

„A Magyar Honvédség parancsnokának azon kijelentése, hogy minden altiszt váljon vezetővé, tulajdonképpen nálunk csúcsosodik ki” – hangsúlyozta Sashalmi Zoltán főtörzszászlós az MH Altiszti Akadémia Altisztképző Központ zászlósképző csoportjának csoportvezetője, akinek feladata a zászlósképző tanfolyamok – köztük az ÖVAT – szervezése, lebonyolítása és lezárása is. Emlékeztetett, 2012-re a Magyar Honvédség már magas szinten képzett altiszti karral rendelkezett, akik az Amerikai Egyesült Államok vezénylőzászlósi akadémiáján szereztek tapasztalatot, így megnőtt az igény ezeknek az ismereteknek a tanfolyami keretek között történő átadására: megszületett az Összhaderőnemi Vezető Altiszti Tanfolyam.

„A tanfolyamoknak nemcsak a NATO elveket kell követnie, hanem világban történő biztonságpolitikai és a Magyar Honvédségen belüli szervezeti és stratégiai változásokat is. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy jelen esetben nem vezénylőzászlósi tanfolyamról beszélünk, a résztvevők közül tehát nem lesz mindenkiből egységszintű vezénylőzászlós. Ők vezető altisztek, akiknek feladata, hogy harcászati, műveleti és stratégiai szinten egyaránt képesek legyenek parancsnokok, vezetők melletti közvetlen tanácsadói feladatok betöltésére, így elősegítve az altiszti kar képességeinek legjobb kihasználását, motiválását. Ehhez stratégiai szintű gondolkodásmód és jó kommunikációs készség szükséges” – nevezte meg a képzés legfontosabb célját a főtörzszászlós.

20201028-OVAT  (2)

A tanfolyam kereteit egy elöljárók által jóváhagyott képzési program adja, amely többek között az irányelveket és a célokat rögzíti. A képzés négy modulblokkból áll, amelyek tartalmi része bizonyos keretek között változtatható, ez a tanfolyamvezető és a modulvezetők közös munkájának eredményeként valósul meg. Ezek során a hallgatók olyan személyes, társas és módszertani kompetenciákat, készségeket sajátítanak el, amelyek segítik őket a záródolgozat összeállításában és annak előadásában.

„De ne rohanjunk ennyire előre. A tanfolyam első hete – amelyet ugyan nem kezelünk külön modulként – az egész képzés szempontjából meghatározó, hiszen itt fektetjük le azokat a kereteket és elvárásokat, amelyek mentén a következő öt hónap során a hallgatók élik mindennapjaikat: többek között irányított foglalkozásokon megismerik egymást, tapasztalatokat cserélnek, valamint megfogalmazzák a csoport célját, szabályait, amelyet a tanterem falára kifüggesztenek” – hangsúlyozta Sashalmi Zoltán, hozzátéve, ez a hét a tanfolyamvezető szempontjából talán a legfontosabb, hiszen az ő közreműködésével indul meg a csoport összekovácsolása.

A következő öt hónapban a legfontosabb szerep a modulvezetőké, akik már komoly pedagógiai- és szervezői tapasztalatokkal, valamint megfelelő szakirányú képzettséggel rendelkeznek: feladatuk, hogy kiemeljék a hallgatókat a komfortzónájukból, segítik őket abban, hogy túllépjenek saját határaikon, és végül, de nem utolsósorban befejezik az osztály összekovácsolását. Körletük is a hallgatók szálláshelye mellett van, így bármikor, bármilyen felmerülő kérdés esetén bizalommal fordulhatnak hozzájuk. A modulvezetők kiválasztása végzettségük-képességük alapján történik és ami nagyon fontos, önkéntes alapú. Az elmúlt években már kialakult egy erős, kiforrott mag, amelyre építkezhetek, emellett azon dolgozom, hogy felépítsek egy modulvezető-helyettesi bázist is. – tette hozzá.

20201028-OVAT  (1)

Az első, adminisztrációs hetet a kommunikációs modul követi, amelyre már egy letisztázott céllal rendelkező csoport érkezik. Itt a hallgatók többek között megismerkednek a hatékony kommunikáció fogalmával, az előadás módszertan sajátosságaival, a vezetői beszéd- és előadásmódokkal, különböző konfliktuskezelési technikákkal, valamint elsajátítják az interjúkészítéshez szükséges ismereteket is.

Az általános modul szervezés szempontjából talán az összes közül a legbonyolultabb, mert ebben található a legtöbb meghívott előadó és a tanulmányutak 95 százaléka. A résztvevők sokrétű információra tesznek szert a katonapszichológia, az egészségügyi ellátás, a logisztikai biztosítás, a hadtörténelem és a társadalmi kapcsolatok terén, valamint a - vezetéselmélet modul során tartott - nemzetközi héten magyar és külföldi rangidős altisztek osztják meg tapasztalataikat a vezénylőzászlósi rendszer, a nemzetközi tendenciák és az altiszti kart érintő legfontosabb kihívásokkal kapcsolatban. Az utolsó kettő a vezetéselmélet és a stratégiai hadműveleti modul, ott a megközelítés inkább a tudományok irányában mozog – magyarázta Sashalmi Zoltán főtörzszászlós.

A tanfolyam végén minden hallgatónak el kell készítenie egy 15-25 oldalas tanfolyamzáró dolgozatot, amely komoly kutatómunkát igényel. „Az esszét a záróvizsga alkalmával meg is kell védenie a vizsgabizottság előtt. Ezen felül egy szóbeli vizsga, ahol a vizsgázóknak három tananyagegységből összeállított kérdésre kell választ adniuk. A vizsgát megelőzően korlátlan konzultációs lehetőséget biztosítunk számukra” – tette hozzá.

20201028-OVAT  (3)

Az ÖVAT célja, az altiszti látásmód kiszélesítése kommunikációs, műveleti és stratégiai szinten - hangsúlyozta Miklós Bence törzszászlós, a tanfolyam általános moduljának vezetője, kiemelve azt is, hogy a kurzus végeztével a résztvevők képesek lesznek a beosztott altiszteket és legénységi állományú katonákat motiválni, valamint parancsnokaikat, vezetőiket támogatni.

Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred vezénylőzászlósaként szolgáló Miklós Bence törzszászlós jelentős kiképzési és oktatói tapasztalattal rendelkezik a zászlósképző és altiszti tanfolyamok terén, az évek során megszerzett tudását először modulvezető-helyettesként, majd modulvezetőként kamatoztatta. „A négy modulra épülő tanfolyam esetén elengedhetetlen a modulvezetők közötti kommunikáció, ezáltal folyamatos visszacsatolást kapunk arról, hogy a hallgatók milyen szinten vannak jelenleg. Természetesen van egy általánosan kialakított képem a hallgatói kompetenciákat illetően, a tananyagot pedig ennek megfelelően alakítom. A lényeg, hogy a kitűzött célokat együtt érjük el” – árulta el Miklós Bence, hozzátéve, nem az a fontos, hogy a hallgató melyik alakulattól érkezik, hanem hogy a tanfolyam végére egy egységes tudásanyaggal rendelkező, egymást fejlesztő osztály jöjjön létre. „Azáltal, hogy modult vezetek, magam is felfrissíthetem a tudásom és folyamatosan tanulok a hallgatóktól, valamint értékes kapcsolati tőkére tehetek szert” - mondta.

20201028-OVAT  (5)

„A tanfolyam megkezdése előtt számos követelménynek kellett megfelelnünk, - több évtizedes katonai tapasztalat, hét modulos ECDL bizonyítvány, közigazgatási alapvizsga, minimum alapfokú STANAG 4.1-es nyelvvizsga, érvényes B-kategóriás vezetői engedély, valamint az állományilletékes parancsnok és a Magyar Honvédség vezénylőzászlósának támogató javaslata” – mondta kérdésünkre Szolga Gábor törzszászlós, aki az MH Pápa Bázisrepülőtér Logisztikai Zászlóaljától érkezett a tanfolyamra. Kiemelte: ugyan még csak a tanfolyam elején járnak, szakmai ismereteik, személyes és társas kompetenciáik folyamatosan bővülnek. Ezáltal olyan közösség kovácsolódik össze, amely a Magyar Honvédség számára hasznos.

20201028-OVAT  (4)

„Nagy várakozással tekintettem a tanfolyam elé, a korábbi résztvevőktől kapott beszámolók azonban nem tudták hitelesen visszaadni, ami itt zajlik. Nagyon jól érzem magam, de nem könnyű. Folyamatosan olyan kihívások elé állítanak bennünket, amihez nem vagyunk hozzászokva.” – tette hozzá Bács Attila törzszászlós, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Repülő Harcbiztosító és Üzemeltető Zászlóaljának vezénylőzászlósa, aki szerint a tanfolyam egyik legfontosabb hozadéka, hogy kiszélesíti és egységesíti a résztvevők látókörét, amelynek köszönhetően képessé válnak majd az altiszti kar és a legénységi állomány hatékonyabb motiválására és képességeik hatékony kihasználására.

Kapcsolódó cikkek