Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Brave Unity 2021 – gyakorlatvezetés és támogatás

Szöveg: MHP és HQ MND-C | Fotó: Földházi Enikő százados |  2021. november 11. 16:25

Az elmúlt tíz évet tekintve a legnagyobb összlétszámú és legtöbb funkcionális területet felölelő parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatát tartják Brave Unity 2021 elnevezéssel a napokban. Az elöljáró katonai szervezet feladatait ellátó Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsokság (HQ MND-C) kijelölt állományát látogatta meg Denis Tretinjak vezérőrnagy, parancsnok november 10-én Várpalotán, az MH Bakony Harckiképző Központ Szimulációs, Gyakorló és Kiképző Központjában.

2021_11_10 Brave Unity (04)

Brave Unity 2021 néven a NATO 5. cikkely szerinti, országvédelmi feladatokhoz kapcsolódó, harcászati szintű műveletek tervezését, vezetését és irányítását magában foglaló törzsvezetési gyakorlatot hajt végre az MH 5. Bocskai István Lövészdandár két helyszínen, 27 különböző, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP) szervezeti elemeiből és alárendelt katonai szervezeteitől delegált mintegy 250 fő részvételével.

Az HQ MND-C parancsnokát dr. Lippai Péter dandártábornok, az MHP Kiképzési Csoportfőnökség csoportfőnöke, Birovecz István ezredes, a gyakorlat igazgatója, valamint Oszlánszki Béla ezredes, a gyakorlat várpalotai helyszínét, infrastrukturális és logisztikai támogatását biztosító MH Bakony Harckiképző Központ parancsnoka fogadta.

Tretinjak vezérőrnagy számára ismertették a gyakorlat tárgyát, célját, illetve kiképzési célkitűzéseit, bemutatták a nappali és éjszakai váltásokkal működő gyakorlatvezetés felépítését, a funkcionális területek működését.

2021_11_10 Brave Unity (08)

Lippai dandártábornok külön köszönetét fejezte ki a Közép-európai Hadosztály-parancsokság részvételével kapcsolatosan. Mint elmondta, nem csupán a végrehajtás, hanem már a tervezés és felkészülés időszakában is kiemelkedő hozzáadott értékkel bírt ezen szakemberek munkája a dandárparancsnokság CREVAL ellenőrzésében, egy olyan feladat megvalósításakor, amelyet a Magyar Honvédség most hajt végre először.

A gyakorlat elsődleges célkitűzése az, hogy a Bocskai-dandár bázisán megalakított és 2023. január 1-jétől a NATO részére felajánlott Közepes Lövészdandár törzsének felkészülését segítse nemzeti CREVAL ellenőrzés keretében.

A komplexitás érdekében a gyakorlatot a Közép-európai Hadosztály-parancsnokság katonáival együtt egy közel 80 fős alájátszói állomány támogatja.

Az HQ MND-C, mint elöljáró parancsnokság a CREVAL ellenőrzés korábbi szakaszaiban is támogatta a dandár felkészülését: szeptember elején a harcparancs kidolgozásával, majd az alakulat parancsnoka számára történő ismertetésével. Most az Előretolt Vezetési Pont telepítésével biztosítja az elöljáró katonai szervezet feladatkörét.

2021_11_10 Brave Unity (13)

Tretinjak vezérőrnagyot elsősorban az alárendelt dandártörzzsel történő interakció, a jelentési rendszer működtetése, ezáltal a vezetés-irányítás folytonossága érdekelte.

A technikai hátteret – a dinamikát és a kiképzési célkitűzéseket, valamint a CREVAL mérési szempontokat támogató – a MARS/MARCUS szimulációs adatbázis adja, amelyet a HM Ei. Zrt. szakállománya 3 hét időtartamban 12 különböző katonai szervezet bevonásával, mintegy 60 fő aktív közreműködése mellett alakított ki. A gyakorlat során bejátszott incidensek koordinációs feladatainak ellátása érdekében a NATO irányelveket követő, úgynevezett Joint Exercise Management Module-t (JEMM) alkalmazzák.

A pandémiás időszak követelményeit szem előtt tartva, a végrehajtók folyamatos tesztelés mellett, izolált környezetben végzik munkájukat, a fertőzött esetek elkerülése, illetve mielőbbi kiszűrése érdekében.

A Közepes Lövészdandár felkészültését és teljes műveleti képességének rendelkezésre állását tervezetten 2022 őszén mérik fel, akkor már NATO CREVAL ellenőrzés keretében.