Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Budapest ostromok idején

Szöveg: Kiss Dezső |  2010. május 18. 14:56

A napokban adott otthont Budapest Főváros Levéltára annak a konferenciának, mely fővárosunk jelentősebb ostromainak történetét dolgozta fel. A konferencia szervezői a Legenda Közművelődési Egyesület, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kara és Budapest Főváros Levéltára voltak.

Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltárának főigazgató-helyettese és Rácz Attila főosztályvezető-helyettes köszöntő beszéde után kezdetüket vették az előadások. A konferencia három egymást követő szekcióból épült fel. Az első Buda és Pest 1686. évi ostromát tárgyalta, melyben Hegyi Klára, az MTA Történettudományi Intézet munkatársa Buda helyőrségének a Török Birodalomban elfoglalt szerepéről értekezett,

Domokos György, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa az ostrom lefolyását ismertette, végül Oross András, a Magyar Országos Levéltár munkatársa a budai vár ostrom utáni helyzetéről beszélt. 

A második szekció Buda és Pest 1849. évi ostromára épült. Hermann Róbert, a Hadtörténelmi Közlemények igazgatója előadásában azt a kérdést elemezte, hogy mennyiben tekinthetjük sikernek vagy sikertelenségnek Buda 1849. évi ostromát a szabadságharc kimenetele szempontjából. Kedves Gyula ezredes, a HM Hadtörténeti Múzeum igazgatója is részben ezt a kérdést járta körül, közben a budai vár stratégiai jelentőségének változásait elemezte. A szekció záró előadásaként Csikány Tamás alezredes, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtörténelem tanszékének vezetője az ostrom megszervezését és vezetését mutatta be.

A harmadik szekció témája Budapest 1944-45. évi ostroma volt. Horváth Csaba alezredes, a Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karának tudományos dékán-helyettese Budapest védelmi felépítéséről és az ostrom hadműveleteiről tartott előadást, melyet Babucs Zoltán, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársának előadása követett a Budapestet védő csapatok különleges alakulatairól. A szekció és egyben a konferencia záró előadása a Budapest ostromában részt vett páncélozott harcjárművekről szólt, Számvéber Norbert százados, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársának előadásában.

A program jellegénél és tartalmánál fogva nagy mértékben kötődött a ZMNE Kossuth Lajos Hadtudomány Kar képzési és kutatási tevékenységéhez, egyúttal élvezte annak teljes körű támogatását mind a szervezésben, mind a lebonyolításban.
A konferenciát nagy érdeklődés kísérte: Budapest Főváros Levéltárának és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársain kívül számos nem szakmabeli érdeklődő, valamint egyetemünk hallgatói is nagy számban jelentek meg a konferencián.