Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Doni tragédia - a Magyar Honvéd magazin legfrissebb számából

Szöveg: honvedelem.hu |  2023. január 20. 10:29

A Sztálingrádért vívott csata végső szakaszában a Don folyónál álló magyar királyi 2. honvéd hadsereget is súlyos támadás érte. 1943. január 12. fekete napként vonult be a hadtörténelmünkbe: a megfelelő minőségű és számú páncélelhárító fegyver, illetve harckocsi nélkül, továbbá a vontatóeszközök hiánya miatt mozgásképtelen tüzérséggel a katonák nem tudtak sokáig ellenállni a támadás súlypontjain túlerőben levő szovjet csapatok offenzívájának.

MH_202301_borito

A magyar apokalipszis – a szépirodalomban és a publicisztikában így aposztrofálják a 2. hadsereg tragédiáját, melynek előzményei 1941 végéig nyúlnak vissza. A Barbarossa-terv kudarca, valamint a szovjet Vörös Hadsereg 1941/42-es téli, moszkvai ellentámadása során elszenvedett veszteségek arra kényszerítették a német katonai vezetést, hogy a keleti hadszíntéren 1942 tavaszára tervezett nagyszabású hadművelete során az addigiaknál komolyabban támaszkodjon szövetségeseire.

Hazánk nagyobb mértékű részvételét illetően 1942 januárjában előbb Joachim von Ribbentrop külügyminiszter, majd Wilhelm Keitel vezértábornagy, a Wehrmacht főparancsnokságának főnöke folytatott tárgyalásokat Budapesten. A Szovjetunió elleni háborúba való bekapcsolódásunk ugyanakkor nemcsak a német nyomásgyakorlás miatt tűnt elkerülhetetlennek, hanem a magyar–román versengés okán is. Tudniillik mindkét fél attól tartott, hogy amennyiben Adolf Hitlernél kegyvesztetté válik, nem lesz módja területi követelései érvényesítésére.

Az 1942. január 22-én született döntés értelmében a keleti hadszíntéren zajló műveletekhez kilenc gyalogdandárt (későbbi nevén könnyűhadosztályt), egy páncéloshadosztályt és egy repülőköteléket kellett a németek rendelkezésére bocsátani. Ezt követően került sor az 1941/42-ben érvényes hadrendben nem szereplő magyar királyi 2. honvéd hadsereg mozgósítására; a szervezet parancsnoki tisztét Jány Gusztáv vezérezredesre bízta Horthy Miklós kormányzó.

További részletek a Magyar Honvéd magazin január 20-án, pénteken megjelenő számában!