Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

EGY SZÁZADPARANCSNOK IRAKI TAPASZTALATAI

2007. január 1. 0:00

A cikk szerzője, John B. Nalls százados harckocsizó tisztként szolgál az US. Army-ban, iraki vezénylését zászlóalj törzsszázad parancsnokként teljesítette. Írásában tapasztalatait szeretné megosztani, alegységeknél szolgáló tiszt, tiszthelyettes olvasóival. Arról, hogy véleménye szerint, miképpen kell a katonákat és a kis alegységeket az iraki és hasonló műveleti alkalmazás közötti viszonyokra felkészíteni. Nem kívánta a hivatalos szabályzatokban, utasításokban lefektetett elveket felülírni, saját tapasztalatait, gondolatait tette közzé, amelyek a harci, biztonsági és támogató műveletekre való felkészítést, gyakorlást segítik elő.

Kitelepülés előtt

1595870889

Az összes katonát fel kell szerelni M-4-es és M-16-os gépkarabéllyal, még a „lóról szállítás" ellen végsőkig küzdő harckocsizó tiszthelyetteseket is. Hasonlóan a törzs állományát, a parancsnokokat, helyetteseket, hadműveleti tiszteket is. Mert egy M–9-es (Beretta) pisztoly „csinosan" mutat a derékszíjon, de csak „meggymag köpködő" a tűzharcban. Ezt, azok, akik másképp gondolják, saját kárukon tanulják meg – később, az első összecsapásban. Ne akarj az „öreg" lenni, aki „kölcsönveszi" a sofőrje karabélyát, a rajtaütés idejére, mint ez a szemem láttára megtörtént.
Vételeztess fegyverlábakat a fedélzeti M–240B golyószórókhoz. Az összes támogató fegyvert (golyószórót, géppuskát, stb.) szemléld meg. Lehetőleg az összes gépjárművedet szereltesd fel M–240-essel vagy géppuskával (M–60, M–2). Szerezz flexibilis állványokat az M1A1 harckocsikra szerelt nehézgéppuskákhoz, hogy ha szükséges, átépítethesd őket gépkocsikra. Mert, én ugyan egy jóindulatú srác vagyok, de amikor haza megyek, magammal viszem a harckocsikra épített és az állványos 50 kalibereseket, mert azok a mi „gyerekeink". A jó hír viszont az , hogy a most csapatokhoz kerülő páncélozott Humveek már M–2-ssel felszerelve érkeznek. Ennek ellenére ezek még csak korlátozott számban állnak a harccsoportok rendelkezésére, pedig minden járművön szükséged lesz támogató fegyverre.
Készítsd fel járművezetőidet a világítás nélküli vezetésre – még a fényálcák nélkülire is. Az ellenállók az álcázó fények alapján is nyomon követhetik mozgásotokat és nagyon sok RPG-jük vár indításra. NE LÉGY CÉLPONT! Célszerű, hogy a különböző Humvee típusokat keverve állítsd össze a járőrt. Az alakulótérhez szokott „snájdig tisztek" számára borzasztó az, amit mi a gépkocsikkal csináltunk Irakban, mert ez számukra olyannak tűnt, mint egy régi Mad Max film. De az ő kifogásuk nem ér annyit, hogy miattuk egyetlen katonát is elveszítsünk. Humveeidet már otthon készítesd fel, a legtöbben leszerelik az ajtókat, hogy megnöveljék a tüzelési szektort, ha viszonozni kell a tüzet. A vászonborítású ajtók amúgy sem nyújtanak védelmet, ugyankkor

1595870890
növelik a holtteret. Igényelj inkább kevlárlapokat, homokzsákokat a ballisztikai védelem növelésére. Szerezz be és szereltess fel infralámpákat és fegyverállványokat, ha szükséges akár „barkácsolva" is, és ellenőrizd működésüket állóhelyben, mozgásban, nappal és éjjel. A harckocsi személyzeteknek is legyen M–16-osa, a járművön kívüli és gyalogos járőr feladatokra. Amíg Irakban vagy, állandóan számítanod kell arra, hogy a menetoszlopodat támadás éri. Tudom, az összes „rosszéletű bakám" morgott rám ezért az elővigyázatos gondolatért, de bármelyik szívesen jött velem járőrbe.
Ez az, amire fel kell készülnünk, és gyakorolnunk kell. Először megtapasztalni egy rajtaütést nagyon kellemetlen, különösen akkor, amikor minden irányból záporozik rád a kézifegyverek és RPG-k tüze. Vigyél annyi kötszercsomagot, amennyit csak tudsz. Igényelj belőle többet, mint amennyit a felszerelési normákban megállapítottak. Több vállalat már 25 dollárért ajánlja darabját raktárról, és a legtöbb a „beszerzési kártyát" is elfogadja. Ha van olyan zsugori pénzügyes, aki azt mondja, hogy ez túl drága, legyen melletted, amikor szükség lesz az eü.-csomagokra egy őrületes bevetésen. Õ akkor is csak tanú lehet egy ilyen helyzetben. Bár ez könnyen előfordulhat a mai időkben, amikor a gerillák miatt nincsenek mögöttes területek.

A felkészítésről

Készítsd fel az összes katonádat, minden egyes szakácsot, irodistát és parancsnoki sofőrt a gyalogos járőrözésre is. Tanítsd meg a gyalogos járőrözés, a rajtaütés és a válaszcsapás szabályait, technikáit a harckocsizóknak, a felderítőknek, az aknavető kezelőknek, mert képesnek kell lenniük ezek végrehajtására! Mindenkit készíts fel arra, hogy mit tegyen, hogyan reagáljon a tűzcsapásra, akár gyalogosan, akár gépkocsin. Nem lehet mindenhová harckocsit vagy páncélozott szállítót vezényelni.

1595870890

Képezd ki beosztottaidat az épületek megtisztításának műveleteire. Állíts fel külső és belső kordont és jelölj ki kutatócsoportokat a házak átvizsgálására. Gyakoroltasd őket, még mielőtt Irakba vezényelnék az alakulatot. Javasold elöljáróidnak, hogy alakulatod taktikai felderítő/hírszerző és pszichológiai műveletekre (PSYOP) szakosodott szervezeteit készítessék fel alkalmazásukra. Tudom, ez nehézségekbe ütközik, mivel ezen szervezetek állományának jó része a Nemzeti Gárdában, vagy a Szövetségi Tartalékban szolgál. De az ő feladatuk, hogy tolmácsaik, szóvivőik és propaganda eszközeik/felszerelésük segítségével kapcsolatot tartsanak a helyiekkel, kezeljék a tömegmegmozdulásokat és segítsenek a kihallgatásokon „szétválogatni" a jó és rossz fiúkat. Õk tudják határozottan megállapítani a különbséget egy adás-vételi szerződés és egy gránátvető kezelési utasítása között, ha csak nem tudsz te is írni-olvasni arabul.
Készítsd fel a vezénylő tiszthelyetteseket a letartóztatott személyek eljárás alá vonásának rendszabályaiból. Ebben segítségedre lehetnek a katonai rendőrség, az elhárító szervek szakemberei, akik megtaníthatják az adminisztráció pontos szabályait és az eljárás alá vont személy, tanú vagy gyanúsított minősítésének megállapítását. Ha ennek dokumentálását hiányosan végzik el, a valóban „rossz fiúk"-nak lehetőségük nyílik a szabadlábra kerülésre. Ne frusztráljon, ha egy nyomtatványt újra ki kell töltened. Messze fontosabb katonáid élete, amikor ezek a börtöntöltelékek újra támadásokat indítanak az utcán, mint hogy sérül a büszkeséged, mert felhúzod magad egy papír miatt.
Vésd jól az eszedbe! Tűzharcokban fogsz részt venni, harckocsizóid is gyalogosan tevékenykednek. Mentálisan is készítsd fel katonáidat és CSALÁDJAIKAT, hogy milyen helyzet előtt állnak. A parancsnok számoljon a személyi veszteségekkel is!
Az ellátó tiszthelyettesednek tudnia kell, hogyan kell a hátrahagyott személyes holmikat leltározni, és haza szállítani.

A gondoskodás

Győződj meg róla, hogy a katonáid szilárdan, elszántan felkészültek a bevetésükre, ez tartalmazza azt is, hogy az altisztek ellenőrizték, a katonák megkapták pénzbeli járandóságaikat is. Fogadhatsz rá, ha egyetlen katonádnak anyagi, magánéleti vagy házassági problémája van, semmi sem megy jól neki az egyéves küldetés alatt.

1595870890

Készítsd fel beosztottjaidat, hogyan kezeljék a sebesült és halott amerikaiakat és irakiakat, mert látni és kezelniük kell őket! Beszélj az egészségügyeseiddel, mert a frontvonalon nem lesznek képesek minden életet megmenteni, többen a kezük között fognak meghalni. Egy intravénás infúzió és egy kevés kötszer nem elég megmenteni azt az embert, akinek a tüdejét szétszaggatta egy sorozat, hacsak nem a műtőasztalon érte a találat.
A családtámogató csoportokkal beszéld meg, mire lehet számítani, ne próbálják „cukormázba" burkolni a hírt! Ha nem így tesznek, elveszítik a hozzátartozók, házastársak bizalmát és hazugnak hiszik őket. Mondják meg a hitvesnek az igazat, amit soha nem lehet titokban tartani! Például azt is, hogy Jones tizedes nem tud haza utazni, amikor a családban valaki meghal, vagy anyagi gondok támadnak, netán megszületik az első gyermek. Gondoskodj arról, hogy a családtagok ismerjék a kapcsolatfelvétel lehetőségét a Vöröskereszttel családi katasztrófa esetén.

A családtámogató csoport vezetőjének keresnie kell a kapcsolatot minden katona hozzátartozóival, nem csak a házasokéval. Ismerd a csoport kapcsolatait és tartsd a névsort napra készen. A mama és a papa tudni akarja, hogy Johninak jól vagy rosszul mennek a dolgai, de ugyan erre kíváncsi a felesége vagy jegyese is. Adj pontos információt, ki mikor megy haza a vezénylés leteltével.


Néhány ajánlás

Nem sivatagból áll egész Irak, a folyóvölgyek tele vannak datolyapálma ültetvényekkel, szőlőskertekkel és napraforgó mezőkkel. A terület más részeit vastag, bokor magasságú (szavanna) fű borítja. A növényzet nagyon sűrű. Az utak töltésszerűen kiemelkednek a környezetből és rendszerint falak, kerítések vagy csatornák szegélyezik, amik keresztül-kasul átszelik a tájat, a szélrózsa minden irányában. A legtöbb ültetvényt 5–10 holdas darabokra osztják, falakkal vagy kerítéssel veszik körül. Ezek jó rejtekhelyet nyújtanak, és nagy akadályokat jelentenek csakúgy, mint a csatornaárkok. A csatornákon átvezető hidak többsége nem járható nehézsúlyú és páncélos technikával. A városoknak és falvaknak szűkek az utcái, még az európaiaknál is sokkal szűkebbek. Az elektromos vezetékek 8–10 láb (kb.3m) magasan lógnak, keresztbe-kasul és egyik sem szabványos. Az M–1-es harckocsi áthaladása ezeken a területeken akkora járulékos károkat okoz, amit nem is gondolnánk. Emlékeztetőül csak annyit, hogy mi helyre állítjuk az iraki infrastruktúrát, és nem leromboljuk! Az épületek többsége téglából és betonból épült, de sok a vályogból tapasztott is.
Sajnos az is szükséges, hogy a fontosabb vezetők (szakasz tiszthelyettestől felfelé), vigyenek járműveikben magukkal néhány hullazsákot és pár készlet gumikesztyűt. Eleinte a zászlóaljam parancsnoki láncába tartozók úgy érezték, hogy ez rossz hatással lesz a morálra. De valójában az volt negatív hatással a morálra, ha az emberi maradványokat a katonáinknak szemetes edénybe kellett felszedniük, mert más nem volt kéznél. Emlékezz, nem minden áldozat lesz amerikai! Civilizált nemzetként kötelességünk az ellenséges és a polgári áldozatok maradványainak elhelyezése is.
Számítanod kell a harci stressz hatásaira is. A tábori lelkészednek és az egységed orvosának legyen kapcsolata a hatások kezelésére felkészült pszichológus csoporttal. Ügyelj rá, hogy a stressz-kezelő csoport rendszeresen látogassa katonáidat, mert ez hosszú távon kifizetődik. Beosztottaiddal értesd meg, a harci láz hatása alatt sem szabad emberi mivoltukból kivetkőzni!
Gondolkodj, mielőtt megparancsolod, hogy „nyissanak utat" egy nagy robbanóerejű harckocsi gránáttal, ha az ellenállók a közeli házakból nyitnak tüzet rád. Mert amikor a helyzet „kitisztul", megláthatod, hogy számtalan kisgyerek bukkan fel ezekből az épületekből. Képzeld el mi történik, ha megfontolás nélkül „odapörkölsz" a nagy ágyúddal. Mennyi gyereket süketítettél volna meg, csak a hangjával a panelházakban? Milyen hatással lenne ez a lakossággal való kapcsolatra? Használj a harchelyzethez alkalmazkodó mértékű erőt! Igen, volt úgy, amikor „nyugton" kellett hagyni a nagy űrméretű gránátot és volt, amikor nem haboztam, kiröpítetni egyet, de biztosnak kellett lennem abban, hogy ez egy jól megalapozott döntés, ami kifizetődő eredményt hoz.

(Folytatjuk.)

Balassa Endre tzls.