Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Emberségből példát, vitézségről formát

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Kismartoni Mátyás |  2021. május 30. 19:10

„Kevés a hősökre emlékezni, tovább kell vinni az eszmeiségüket is” - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter május 30-án, a magyar hősök napján tartott megemlékezésen a Fiumei úti sírkertben.

Minden év májusának utolsó vasárnapján emlékezünk meg azokról a hős katonákról és civilekről, akik életüket áldozták Magyarországért, a haza szabadságáért és függetlenségéért. Az emlékprogram idén a Hősök terén kezdődött, ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszter koszorút helyezett el a Magyar Hősök Emlékkövénél.

Hősök_tere (15)

A rendezvény a Fiumei úti sírkertben folytatódott, ahol felavatták a megújult Hősök Parcelláját. Az 52-es parcella az elmúlt években teljes átépítésen esett át, melynek során a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával új utakat, központi teret, köztéri lámpákat, automatizált öntözőberendezést és megújult növényzetet kapott. A méltó környezetben a Magyar Honvédség hősi halottjai mellett a hazai exhumálások során előkerült első és második világháborús magyar katonahősök, valamint a magas rendfokozatú, a magyar haderő érdekében sokat tett katonák is végső nyughelyet kapnak.

52-es_parcella (2)

Az ökumenikus egyházi szertartás után tartott avató beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter rámutatott: egy temetőben mindig szomorúsággal állunk meg ott, ahol szeretteink, barátaink, ismerőseink nyugszanak. „Egy katonai temetőbe lépve más jellegű fájdalmas érzések tolulnak fel bennünk, sokkal inkább az jut eszünkbe, hogy milyen kegyetlen és igazságtalan a világ. Ezen sírhantok alatt olyan emberek alusszák örök álmukat, akiknek életerősen, hazájukat szolgálva, szeretteiktől távol, hirtelen tragédiával ért véget életük" – fogalmazott. A honvédelmi tárca vezetője hozzátette: mindkét temetőben önbecsülésünk segítségéhez, nemzeti létünk fennmaradásához nélkülözhetetlen példaképeket találunk, akiknek erőfeszítéseit nagyra értékeli az utókor, s követendő mintaként mutatja be a jövő nemzedéke számára.

52-es_parcella (3)

Benkő Tibor elmondta: a Hősök Parcellájának kialakítása nemzeti és erkölcsi kötelesség volt, hiszen a hősök emlékének ápolásában az 1945 és 1989 közötti emlékezetpolitika súlyos hiányosságokat mutatott. „A parcella híven őrzi és hirdeti a magyar katona emlékét, valamint „A hazáért mindhalálig” jelmondatban megfogalmazott hazaszeretetét és áldozatvállalását. Ezen a kegyeleti helyen az utókor kifejezheti tiszteletét azok előtt, akik a haza védelmében áldozták életüket. Arra kérek mindenkit, legyen kiemelt feladatunk, hogy ez a hely a jelen és az eljövendő katonanemzedékek zarándokhelyévé váljon, hiszen a hon fiatal, leendő védelmezői csak itt ismerhetik meg, hogy a 20. század kegyetlen háborúiban is számtalan olyan honfitársunk volt, akik - Balassi Bálint szavai szerint - emberségből példát, vitézségről formát adnak az utókor számára" - zárta beszédét a honvédelmi miniszter.

52-es_parcella (15)

A hősök napi megemlékezés a sírkert első világháborús emlékművénél folytatódott. A rendezvényhez idén a területvédelmi alakulatok hagyományteremtő szándékkal csatlakoztak. Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka beszédében kifejtette: az első világháború óriási veszteségeket okozott Magyarországnak, ám a frontharcosok alakjában példaképeket is adott a nemzetnek. Mint mondta: emléküket a területvédelmi alakulatok nevükben viszik tovább. „Most itt az idő, hogy ezek a hajdanvolt harcosok visszakapják helyüket a magyar hősi pantheonban. Ennek jegyében az újonnan megalakult Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság irányítása alá került területvédelmi zászlóaljak azokat a hadrendi számokat kapták, melyeket az elődalakulataiknak tekintett, ragyogó dicsőségű magyar ezredek viseltek" - fogalmazott a vezérőrnagy.

Fiumei_emlékmű_7_csere

Benkő Tibor honvédelmi miniszter rámutatott: a hősökre emlékezni önmagában még kevés, tovább kell vinni azt az eszmeiséget is, amelyet képviseltek, amellyel hazájukért, a magyar emberekért, a nemzetért áldozták életüket. Kiemelte, hogy a területvédelmi alakulatoknak alaprendeltetésükön túl óriási szerepe van a jövő generációk nevelésében is. „Aki a múltját nem ismeri és nem tiszteli, nem érdemli meg jövőjét. Éppen ezért vár önökre az a feladat, hogy a hazafias, honvédelmi nevelés keretében a fiatalokat, a jövő nemzedékét tanítsák meg arra, hogyan kell tisztelni az országért életüket feláldozó embereket” – tette hozzá.

Fiumei_emlékmű (9)

A honvédelmi miniszter beszédében a 2001-es, a hősök emléknapjáról szóló törvény fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta: a mai napon nem csak azokra a hősökre emlékezünk, akik fegyverrel a kézben adták életüket hazájukért, hanem azokra is, akik a jelenlegi pandémiás helyzetben a veszéllyel dacolva, az életük kockáztatásával vagy feláldozásával is felvették a harcot a járvánnyal.