Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Évértékelés és feladatszabás

Szöveg: honvedelem.hu |  2023. február 17. 13:16

Évértékelő és feladatszabó értekezletet tartottak az elmúlt napokban a Magyar Honvédség alakulatainál és a katonai szervezeteknél. Folyamatosan frissülő összeállításunkban a katonai szervezetek kommunikációs tisztjeinek tudósításait közöljük.

MH Szárazföldi Parancsnokság

Az MH Szárazföldi Parancsnokság éves értékelő és feladatszabó értekezletét Lőrincz Gábor dandártábornok, a szervezet parancsnoka tartotta február 9-én, Székesfehérváron, a Helyőrségi Művelődési Otthon rendezvénytermében. A rendezvényen részt vett Sándor Zsolt altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese.

A tavalyi év értékelése során, Lőrincz Gábor dandártábornok szólt a parancsnokság megalakulása előtti időszakról, majd összefoglalta azokat a főbb feladatokat, melyeket a jogelőd szárazföldi szemlélőség és az abból 2022. november 1-jével megalakult szárazföldi parancsnokság, az alárendelt szárazföldi katonai szervezetekkel közösen végrehajtott. Kiemelte a honvédség egyes szervezeteinek átalakításával, a harcképesség fokozásával, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beérkező eszközök és fegyverrendszerek kezelésére történő felkészítésekkel, a főbb hazai és nemzetközi gyakorlatokkal, a határvédelemmel, a törzsfelkészítésekkel és a missziós szerepvállalással kapcsolatosan elvégzett feladatokat.

Lőrincz dandártábornok ezután az idei év feladatairól szólt és megfogalmazta parancsnoki elvárásait is. Hangsúlyozta: mindent a kiképzésnek, a katonai fegyelem megszilárdításának kell alárendelni. A szárazföldi haderőnemre váró feladatok sikeres végrehajtásához kérte az értekezleten meghívottként részt vevő Honvéd Vezérkar csoportfőnökségek képviselőinek támogatását.

Sándor Zsolt altábornagy – a parancsnoki jelentést elfogadva – hozzászólásában kitért a katonai szervezetek parancsnokainak teljes körű felelősségére, valamint az állomány összekovácsolásának fontosságára. Felhívta a vezetők figyelmét arra, hogy a jövőbeli feladatoknál a legfontosabb szempont a kiképzés alapú megközelítés. A törzsmunka kapcsán pedig prioritásként határozta meg a műveletek tervezésének és vezetésének magas szintű ismeretét és alkalmazási képességét.

Szöveg:  MH Szárazföldi Parancsnokság
Fotó: Dömsödi Richárd

* * *


MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

Éves értékelő és feladatszabó értekezletet tartott az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) Budapesten, a báró Hazai Samu laktanyában, február 9-én.

Apáti Zoltán dandártábornok, az alakulat megbízott parancsnoka az értekezlet elején összegezte 2022 eredményeit. Mint hangsúlyozta: a parancsnokság mind az önkéntes tartalékosok létszámának növelésében, mind pedig a tartalékosok kiképzése terén jó úton haladt, de cél, hogy ez tovább fejlődjön. A munka hatékonyságát igazolja, hogy 2022-ben közel 400 tartalékos szerződött át aktív katonai szolgálatra.

A parancsnokságon – az elöljáró szervezet felépítéséhez igazodva – átalakítások történtek. A november 1-jével megalakult Kiemelt Fejlesztési Programok Igazgatóság munkáján keresztül valósul meg a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program több beszerzése – a tavalyi évben ennek keretében ruházati, fegyverzeti ellátás, harcjárművek beszerzése (Leopárd, Gidrán, Lynx), a szállítási képességek fejlesztése (JAS-39 Gripen, H225M helikopter), valamint vezetési és irányítási rendszerek beszerzése és üzemeltetése történt meg.

A Gazdasági Iroda jelentős szerepet vállal a Magyar Honvédség központi ellátásában, mellette pedig az intézményi logisztikában is. Tavaly a hangsúly az önkéntes tartalékos katonák, az Egységes Alapkiképzési Programban résztvevők ellátása, a gyakorlatokon és missziós felkészítéseken résztvevők kiszolgálása volt. A január elsejétől rendszerbe álló új területvédelmi ezredek megalakítása, részükre az elhelyezés biztosítása 2023-ban is kiemelt szerepet kap majd.

Sándor Zsolt altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese hozzászólásában megköszönte a parancsnokság előző évi munkáját és gratulált az elért eredményekhez. Kiemelte, hogy 2023-ban sem áll meg a haderő fejlesztése, ehhez pedig, a korszerű haditechnikai eszközök mellett, elhivatott, felkészült katonákra is szükség van. Hangsúlyozta a tábori kihelyezési hetek és a folyamatos, alakulat szintű kiképzések fontosságát.

Szöveg: Hamvas Klaudia tartalékos főhadnagy
Fotó: Kerekesné Benedek Mária alezredes

* * *


MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

Értékelő és feladatszabó értekezletet tartottak február 14-én, Balatonakarattyán, az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban.

Piros Ottó ezredes, az alakulat parancsnoka a 2022-ben elvégzett feladatokat értékelve kitért a részlegek egész éves munkájára, majd az idei feladatokról beszélt. Mint fogalmazott: elsődleges feladat az állomány kimagasló szakmai színvonalának megtartása.

Szöveg és fotó: Promber Diána

* * *


MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

Megtartotta évértékelő és feladatszabó értekezletét Veszprémben Bardon Tamás ezredes, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ (MH LMVIK) parancsnoka. A rendezvényen részt vett Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója is.

Az elmúlt évi teendőket értékelve Bardon ezredes az egy éve kezdődött orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó feladatokról és kihívásokról beszélt. Hangsúlyozta: az alakulat részvétele a konfliktusra reagáló nemzeti és NATO műveletekben folyamatos. A parancsnok felhívta a figyelmet a feladatok során összegyűlő tapasztalatok feldolgozásának fontosságára is.

Az ezredes kiemelte, hogy a tavalyi év meghatározó eseménye volt az MH Légierő Parancsnokság és a HVK Összhaderőnemi Műveletvezetési és Irányítási Központ megalakulására. Elismerését fejezte ki az állománynak az egész éves magas szintű és motivált feladatvégrehajtásért, amit nemcsak a szakmai-műveleti feladatok során, hanem az egyéb területeken – például a Magyar Honvédség szintű sportversenyek szervezése, a kiképzési feladatok, a kulturális rendezvények, a Honvéd Kadét Program, valamint az alapkiképzések során – tapasztalt.

Az idei évvel kapcsolatban a parancsnok hangsúlyozta: ugyanazt a magasszintű feladat-végrehajtást várja el, mint tavaly. Az alakulat számára az egyik legfontosabb feladat a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként beszerzett új radarok hadrendben állítása lesz. Ezen a területen kiemelten fontos feladat az új eszközök szakállományának kiképzése is. Bardon ezredes mindemellett felhívta a figyelmet a kiképzés hatékonyságának növelésére, a készenlétfokozási feladatokra, valamint a képességfejlesztésre irányuló erőfeszítések növelésére.

Bozó Tibor vezérőrnagy – egyetértve a parancsnok értékelésével és feladatszabásával – megköszönte az alakulat 2022. évi munkáját. Felhívta a figyelmet a csapatépítés fontosságára. Mint fogalmazott: ennek különös jelentősége van az MH LMVIK esetében, hiszen ez a legtöbb helyőrségben települő katonai szervezet, ami miatt különösen fontos, hogy a csapatszellem egységes és töretlen legyen.

Szöveg: Németh Szilvia őrnagy
Fotó: Szedmák Péter hadnagy

* * *


MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred

Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság megbízott parancsnoka, valamint Lőrincz Gábor dandártábornok, az MH Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka is részt vett az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred Székesfehérváron megrendezett értékelő és feladatszabó értekezletén.

Páli Zoltán ezredes, az alakulat parancsnoka először a tavaly végrehajtott kiképzésekből adódó feladatokról, a kiemelt gyakorlatokról, a honvédelmi táborokról, a határszolgálatról és a társadalmi rendezvényeken való részvételről beszélt. Ezt követően megfogalmazta elvárásait az idei évre vonatkozóan az ezredtörzs, illetve a területvédelmi zászlóaljak számára. Kiemelte: az elmúlt évhez hasonlóan idén is a tartalékosok létszámának, valamint kiképzettségének növelésére kell fektetni a hangsúlyt.

Apáti Zoltán dandártábornok megköszönte az ezred katonáinak és honvédelmi alkalmazottainak a 2022-ben tiszteségesen elvégzett munkát, az idei fő feladatként pedig az Önkéntes Tartalékos Rendszer folyamatos és gördülékeny működtetését, valamint a tartalékosok külszolgálatokban való nagyobb szerepvállalását határozta meg.

Lőrincz Gábor dandártábornok beszédében kitért arra a három területre – a toborzásra, a missziós, valamint a hazai műveletekben való egyre nagyobb feladatvállalásra – amit fontosnak tart a tartalékosok szempontjából.

Szöveg és fotó: Józan Tímea hadnagy

* * *


MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Lőrincz Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka tett látogatást február 14-én, az MH Klapka György 1. Páncélosdandárnál, és részt vett az alakulat értékelő és feladatszabó értekezletén.

A tavaly elvégzett munkát Tóth István ezredes, a dandár parancsnoka értékelte, aki meghatározta az idei év feladatait. Lőrincz Gábor dandártábornok pedig a szárazföldi alakulatok előtt álló kihívásokról tartott tájékoztatót.

A szárazföldi parancsnok látogatása a laktanyában folyamatban lévő infrastrukturális fejlesztések megtekintésével zárult.

Szöveg és fotó: Bratkó Balázs szakaszvezető

* * *


MH Lahner György 2. Ellátóezred

Értékelő, feladatszabó értekezletet tartott Gavlik Péter ezredes, az MH Lahner György 2. Ellátóezred parancsnoka február 15-én. Az állománygyűlésen részt vett Solymosi Ferenc ezredes, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokhelyettese is.

A rendezvényen a parancsnok ismertette a tavaly elvégzett feladatokat, külön kiemelve a Közös Akarat feladattal kapcsolatos teendőket, valamint a hazai és nemzetközi gyakorlatokon való kiemelkedő szerepvállalást.

Az idei évre vonatkozó feladatszabásában elhangzott: a kiképzés prioritása mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a toborzási feladatokra, valamint a hazafias honvédelmi nevelésre.

Szöveg: Tihanyi-Obál Mária főtörzsőrmester
Fotó: az alakulat felvételei

* * *


MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár


Dr. Ruszin-Szendi Romulusz, a Honvéd Vezérkar főnöke, dr. Koller József dandártábornok, az MH Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka, valamint Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is jelen volt az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár értékelő és feladatszabó értekezletén.

Ugrik Csaba dandártábornok az elmúlt évet értékelve elmondta: 2022-ben az alakulat az elrendelt többletfeladatok mellett az alapfeladatait is eredményesen végrehajtotta, a megszerzett képességeket megőrizte. Kiemelte: az elöljáró kiváló szintűre értékelte a balti légtérrendészeti feladatvégrehajtást. Hangsúlyozta: idén ismét az alakulat ad otthont a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatónak, ami a Magyar Honvédség kiemelt feladata.

Az alakulat új parancsnoka, Gróf Gergely alezredes a 2023-as feladatokat említve kiemelte: a bázis katonáinak nagy hangsúlyt kell fektetniük az általános katonai kiképzés szintjének fokozására, az egyéni sportra, valamint az elöljáró által elrendelt, az alakulatot érintő alaki szemlére.

Szöveg és fotó: Szausev Xénia főhadnagy

* * *


MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság


Megtartották az MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (MH SZTP) éves értékelő és feladatszabó értekezletét február 15-én. Az eseményen Apáti Zoltán dandártábornok, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság megbízott parancsnoka is részt vett.

Az elmúlt évet Kiss Zoltán alezredes, az idei feladatokat pedig már az új parancsnok Márki Miklós alezredes határozta meg.

A rendezvényen elhangzott: az elmúlt évben a szervezeti elemek legjobb tudásuk szerint vették az akadályokat, így összességében jó évet zárt az alakulat. A feladatok tekintetében az idei év sem lesz könnyebb. Apáti Zoltán dandártábornok kiemelte: egy alakulat csak csapatként tud eredményes munkát végezni. A cél ezt a csapatot erősíteni.

Szöveg és fotó: Imets Dóra hadnagy

* * *


MH Kiss József 86. Helikopterdandár

Évértékelő és feladatszabó értekezletet tartott dr. Bali Tamás ezredes, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka az alakulat szolnoki bázisán, február 16-án, csütörtökön. A rendezvényen dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke is részt vett.

Az elmúlt évet értékelve dr. Bali Tamás ezredes megemlékezett Gál Szabolcs főtörzsőrmesterről, akik súlyos ejtőernyős balesetét követően vesztette életét. Az elmúlt évben megvalósított feladatokat értékelve a parancsnok hangsúlyozta: sok tényező indokolja, hogy büszkék lehessenek.

Az alakulat parancsnoka az eredmények között annak a két DAM sátornak a használatba vételét említette, amelyek Zlín Z-242 és Zlín Z-143-as oktatórepülőgépek tárolására alkalmasak, valamint az Európai Unió Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) katasztrófavédelmi projektje keretében megvalósított energetikai megújulást, illetve a futópályafelújítást is. Bali ezredes beszélt arról is, hogy két H145M típusú többfeladatú katonai helikopterrel sikeresen részt vettek az EUFOR Quick Response 22 műveleti feladatban.

A parancsnok a 2022-es év teljesítményei között a nemzeti kutató-mentő képesség fenntartását, a természeti katasztrófákban – köztük a szlovéniai karsztvidéket nyáron sújtó jelentős erdőtüzek megfékezésében – való segítségnyújtást, a Mi-24-es helikopterek a délnyugat-angliai Fairford településen megrendezett Royal International Air Tattoo 2022 (RIAT) világszínvonalú katonai légibemutatón történt parádés szereplését is kiemelte.

Dr. Bali Tamás ezredes arról is beszélt, hogy a szolnokiak magas színvonalon teljesítettek az altiszti szakmai tanfolyamokon is. „Ugyanakkor a honvédelmi nevelés terén is erősek vagyunk: a Honvéd Kadét Programban (HKP) két honvédelmi tábort és öt honvédelmi sporttábort teljesítettünk a HKP I-II-III. szintű iskolák diákjainak, miközben két pedagógus továbbképzésünk is volt az előző évben” – tette hozzá.

A dandár parancsnoka az idei célokról szólva – egyebek mellett – az infrastrukturális fejlesztések kivitelezéséről, a különleges légi műveleti képesség kialakításáról, valamint a gépszemélyzetek műveleti kiképzésének folytatásáról beszélt. Mint elmondta: az országvédelmi készenléti, illetve a kutató-mentő szolgálatokat ezentúl is biztosítják, miközben – egyebek mellett – az állománytábla módosításának folytatását, a körkupolás és légcellás ejtőernyőskiképzést, a honvédelmi (sport)táborok szervezését, valamint a 2023. évi Kecskeméti Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatón és a nemrég indult, országos toborzókampányban való részvételt is napirendi pontként határozta meg.

A rendezvényen dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, dr. Koller József dandártábornok, az MH Légierő Parancsnokság megbízott parancsnoka és Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség vezénylőzászlósa is méltatta az előző évi teljesítményeket.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton
Fotó: Kormány Gábor
A videót készítette: Kutai Bence, Szombati Gábor, Zsalakó István

* * *


MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

A szentendrei Görgey Artúr laktanya színháztermében tartotta január végén az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság (MH HTP) parancsnoka az éves értékelő és feladatszabó értekezletét.

Dr. Sticz László vezérőrnagy összegezte a megalakulás óta eltelt időszak eredményeit és meghatározta a 2023. év feladatait, a fejlesztés irányait, a szervezeti elemek tevékenységének fő céljait.

Szöveg: MH HTP
Fotó: Dévényi Veronika

* * *


MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred


Megtartotta évértékelő és feladatszabó értekezletét Szilágyi Zsolt Lajos ezredes, az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred parancsnoka. A rendezvényen Pete Szabolcs Jenő ezredes, az MH Szárazföldi Parancsnokság Logisztikai, Híradó és Informatikai Főnökség főnöke is részt vett.

Szilágyi ezredes elmondta, hogy rendkívül mozgalmas évet tudhat maga mögött az alakulat, hiszen 2022-ben több mint 2500 éles, harcászati műveleti feladatot hajtott végre az állomány. „A közszolgálati tűzszerész tevékenységet érintően tavaly összesen 1872 darab rendőrségi bejelentés érkezett a Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére hazánk teljes területéről, jellemzően a második világháborúból visszamaradt, veszélyes robbanóeszközökkel kapcsolatban. 387 alkalommal volt szükség a megtalált robbanótestek soron kívüli kezelésére” – emelte ki a parancsnok, majd hozzátette: az elmúlt esztendő során összesen közel 130 tonna, különböző típusú robbanóeszközt, lőszert és katonai eredetű veszélyes anyagot semmisítettek meg a tűzszerészek az állampolgárok biztonságának érdekében.

A parancsnok hangsúlyozta, hogy az említett feladatokkal párhuzamosan közel száz különböző típusú kiképzésen vett részt az állomány és tíz alkalommal szerveztek tábori kihelyezési hetet, amikor a katonák tábori körülmények között gyakorolták a változatos műveleti, illetve technikai jellegű feladatok végrehajtását - szárazföldön és vízen egyaránt. Szilágyi ezredes kiemelte az alakulat megjelenését a Létfontosságú Védőbástya 2022 elnevezésű válságkezelési gyakorlaton is. „Ezredünk Baján bizonyította, hogy megfelel a létfontosságú rendszer elemekkel szemben támasztott követelményeknek” – összegezte a parancsnok.

Szilágyi ezredes jelentésében beszámolt arról, hogy 2023-ban komoly teret kapnak a különböző kiképzések. „Az ezred műveleti képességét az elmúlt időszakban a kor színvonalának megfelelő technikai eszközökkel fejlesztettük, amelyeket idén tervezünk célzottan integrálni. A kiképzések mellett a katonák helyt állnak a műveleti feladatok, gyakorlatok során és a Magyar Honvédség misszióiban, külszolgálati körülmények között is" – zárta beszédét a parancsnok.

Szöveg és fotó: Gajdos Milán főhadnagy