Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az 1849-es komáromi parancskönyv

Szöveg: Tamás Tibor |  2012. október 7. 18:30

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc dicsőségére és tragikus leverésére emlékező ünnepséghez kapcsolódóan mutatja be egyik legújabb szerzeményét, az 1849-es komáromi parancskönyvet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára október 8-án, hétfőn.

Mint azt a honvedelem.hu érdeklődésére a levéltár illetékese, valamint dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos parancsnokhelyettese elmondta: az intézmény rendelkezik a legnagyobb parancskönyvgyűjteménnyel (16-ból 10 itt található), amelyet most egy új darab gazdagít. Ez a honvédparancs-gyűjtemény annál is inkább becses dokumentum, mivel a szabadságharc több mint 160 honvédzászlóaljának parancskönyvei közül alig néhány maradt fenn. Az egyes zászlóaljaknál vezettek egy központi, zászlóalji parancskönyvet, és elvileg az egyes századoknak is kellett volna ilyen okmánnyal rendelkezniük (zászlóaljanként hat század volt rendszeresítve).

1595942743

A 160 zászlóalji parancskönyv közül jelenleg hat zászlóaljszintű és három századszintű parancskönyvet ismerünk. Ezek közül egyedül a 49. honvédzászlóalj zászlóalji parancskönyve teljes, a többi ilyen okmány egy-hat hetet, jó esetben egy fél évet fog át. A legtöbb ilyen okmány a komáromi várőrségben szolgáló alakulatoktól – a 49-es, az 56-os, a 61-es és a  204-es zászlóaljaktól – maradt fenn. A 64. zászlóalj parancskönyve is ebbe a sorba illeszkedik.

Különösen becsessé teszi e dokumentumot, hogy egy olyan időszak intézkedéseit örökítette meg, amelyből nem maradtak fenn a komáromi várparancsnokság különböző szerveinek intézkedései, és amelyből – az erőd körülzárása miatt – amúgy is meglehetősen kevés katonai iratot ismerünk.

Ebből a szempontból különösen Török Ignác tábornok, illetve az őt felváltó Lenkey János és Guyon Richárd tábornokok parancsai fontosak. Az okmányban megtalálható Kossuth Lajos 1849. január 14-i körlevelének, február 22-én Puky Miklós kormánybiztoshoz intézett utasításának, valamint Kossuth és Görgei Artúr június 2-i, a magyar hadsereg valamennyi parancsnokához intézett rendeletének másolata is.

1595942744

A parancskönyvet, a történeti keretet és a gyűjteménygyarapító Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárát három szakértő mutatja be. A korszak avatott (had)történész szakértője, dr. Hermann Róbert A 64. zászlóalj parancskönyvének forrásértéke című előadásában a forrástípust és a konkrét okmány adatainak értékét elemzi. Pelyach István Komárom, az 1849-es szabadságharc utolsó „bástyája"  címmel az erődnek és védőinek állít emléket, míg Németh György az Országos Levéltár 1848–49-es gyűjteményeiről tart összefoglaló ismertetést, felvillantva, hogy mennyire méltó őrzőhelyre kerül a dokumentum.