Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Győrben is „soroztak” a „hadkiegészítők”

Szöveg: Sályi Gergő törzsőrmester |  2014. október 17. 18:49

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái is részt vettek a Feltöltés 2014 elnevezésű hadkiegészítési rendszergyakorlaton. A Győrben megtartott interaktív szakmai napon a skarlátpiros barettsapkás honvédek az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájával működtek együtt.

1595980872

Magyarországon 2004. november 3-án szűnt meg a békeidejű hadkötelezettség, közismertebb nevén a sorkatonaság. Azóta a férfiaknak békeidőben már nem kell katonai kiképzésen átesniük, s hónapokig a családjuktól távol szolgálni a hazát. Ugyanakkor a hadkötelezettség különleges jogrend idején újra bevezethető , vagyis a 18-40 év közötti magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatra kötelesek, hiszen a haza védelme állampolgári kötelességünk.

A Magyar Honvédségnek tehát továbbra is képesnek kell lennie a hadkötelezettség bevezetésekor a hadkötelesek sorozására, a professzionális haderő kiegészítésére, folyamatos fenntartására, valamint a veszteségek pótlására. E feladatok ellátása alapvetően az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság hatáskörébe tartozik, ugyanakkor a Magyar Honvédség katonai alakulataira is fontos szerep hárul, hiszen szükségük van a frissen érkező állományra, s az újoncok szakkiképzése is rájuk vár.

1595980872

Nincs ez másképp Győrben sem, ahol a kis-, illetve közeli hatótávolságú légvédelmi rakétarendszerrel rendelkező egység kimondottan kiképzési céllal hozott létre egy KUB üteget, valamint egy MISTRAL szakaszt. Ugyan minősített időszakban jelentős eltérést mutathat a frissen érkezők felkészültsége, – annak ellenére, hogy katonai alapismeretekkel már rendelkeznek a laktanyába bevonulók – az ezrednek mégis képesnek kell lennie gyakorlatilag bármilyen szükséges beosztás ellátására kiképezni az állományt. Így attól függetlenül, hogy kiképzett önkéntes műveleti tartalékosokról, vagy esetleg korábban katonai szolgálatot abszolút nem teljesített állományról van szó, a légvédelmi lövésztől a lokátor kezelőn át egészen a harcjármű-vezetőig minden féle beosztás ellátásra fel kell tudnia készíteni a rakétaezrednek az alakulatnál szolgálatot ellátó újoncokat.

1595980872

A hadkiegészítési rendszergyakorlat interaktív szakmai napja e többszereplős, hosszú folyamat első lépéseit mutatta be október 14-én. A győri ezred Béri Balogh Ádám Honvédszállójában ugyanis huszonöt potenciális hadköteles sorozását hajtotta végre a mintegy tíz főből álló sorozó bizottság. Délelőtt fél tizenegykor Gulyás Róbert őrnagy, a 8. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Bendes István alezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság törzsfőnöke tartott tájékoztatót a gyakorlat céljáról, illetve a hadkiegészítés feladatairól, rendszeréről.

Az előadást követően a Sorozó Központ munkahelyein megkezdődött az úgynevezett felhívással beérkező önkéntes fiatalok katonai szolgálatra való pszichológiai és egészségügyi alkalmasságának felmérése, valamint a személyes adatok, iskolai végzettségek, képesítések és adatok rögzítése. A hivatalnokok, adminisztrátorok adategyeztetése, és a különböző orvosok által végzett vizsgálatok végén a testület határozatban állapította meg az eljárás eredményét, melyet még a helyszínen ismertetett a „hadköteles" személyekkel. A sorozó bizottságban az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is képviseltette magát asszisztensek és egy személyügyi szaktiszt révén, aki az alkalmasnak talált hadköteles személyeket tájékoztatta az ezrednél betöltendő beosztásokról, s szolgálatba lépésük pontos időpontjáról.

A „besorozott" állománynak ezután már csak egy dolguk lenne: alapkiképzés után megjelenni a légvédelmi egység likócsi bázisán.

1595980872