Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Megjelent: Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945)

Szöveg: honvedelem.hu |  2014. június 17. 15:00

„Igen tiszteletreméltó, többéves munka nagyon hasznos eredményeként vehetjük most kézbe a Farkas Ádám által szerkesztett Válogatást…”  − írja ajánlásában dr. Kovács Tamás nyugállományú altábornagy, nyugalmazott legfőbb ügyész arról a kötetről, amely a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, valamint a győri Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégiuma közös kiadásában vált elérhetővé.

A modern magyar katonai büntetőjog 1867 és 1945 közti jelentősebb jogforrásait összefoglaló, kétkötetes válogatás dr. Farkas Ádám munkájának eredménye. A Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztályának pályakezdő tisztje, aki egyben a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékének tanársegéde, szerkesztőként egy jogirodalmi restancia – legalább részleges – leküzdésére törekedett. E tekintetben dr. Dankó István közigazgatási államtitkár úgy fogalmazott: „a kötet megalkotásának végcélja tehát a fentieken és a hazai katonai büntetőjog ilyetén megismertetésén túl szerényen hozzájárulni az »igazságok feltárásához« és a magyar katonai büntetőjog rehabilitációjához. Azt gondolom, hogy a mű ezt a célt minden tekintetben szolgálja."

A „Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867−1945)" című, kétkötetes válogatás összesen több mint nyolcszáz oldalon közvetíti az 1867 és 1945 közti katonai büntetőjogi jogforrásokat mindazok számára, akik e területtel kívánnak foglalkozni vagy egyszerűen csak érdeklődnek a magyar jogtörténet és jogi kultúra egy sajátos és keveset vizsgált területe iránt.

Ahogy prof. dr. Mezey Barna ajánlásában rögzíti: „Tanúságtétele e gyűjtemény annak, milyen út vezetett a megszálló osztrák hadsereg császári nyílt paranccsal életbe léptetett katonai büntetőtörvényétől a közös Monarchia hadseregének véderőtörvény által behatárolt honvédségéig, az első világháborúban szétzilálódott hadsereg forradalmi újjászervezéséig, a Vörös Hadseregig, majd a trianoni békeszerződés által korlátozott mozgástérrel rendelkező magyar királyi honvédség szervezéséig, majd megerősödéséig, hogy a történet beletorkolljon a második világégésbe, a háborús jog megerősödésébe. S mindez a katonai büntetőjog szemüvegén keresztül."

A szerkesztő előszavában ígéretet tett a vállalt feladat folytatására és a katonai büntetőjog, illetve a tágabb értelemben vett katonai jog modern magyar forrásainak további válogatására, bízva abban, hogy munkájával csekély mértékben hozzájárulhat ezen – a jogi diskurzusban kevéssé preferált – jogterületek szélesebb körű vizsgálatához, illetve megismertetéséhez.


A könyv első része itt, a második kötet pedig itt érhető el.