Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Rugalmasság és ellenállóképesség

Szöveg: Szabóné Varga Erika főhadnagy |  2019. május 2. 9:30

Az évben első alkalommal szervezte meg az MH Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ a „Civil kerekasztal” elnevezésű konferenciát, melyet a hagyományoktól eltérően ezúttal a Külügyi és Külgazdasági Intézetben tartottak.

1599201839
A Civil kerekasztal olyan platform, ahol mindig egy adott, a civil és katonai oldal számára egyaránt hangsúlyos témát vitatnak meg. Ez alkalommal a „resilience and resistence", azaz „rugalmasság és ellenállóképesség" fogalmak kerültek a középpontba.

A katonai oldalról első előadóként Tánczos László őrnagy beszélt a NATO-ban néhány éve bekövetkezett új típusú szemléletváltásról, mely az ellenállóképességet kulcsfontosságú fogalommá tette. Részletesen elmagyarázta a NATO által megfogalmazott hét alapvető követelményt az ellenállóképesség megteremtésére: energia ellátás, víz és élelem biztosítottsága, tömeges sebesült ellátás, szállítási és kommunikációs rendszerek megléte.

Hortobágyi Miklós százados szemléletesen egy dióval és egy gumilabdával illusztrálta és magyarázta a fogalmakat. Míg a resistence a dió, amelynek ellenállóképessége nagy, viszont, ha egy nagyobb csapás éri darabjaira hullik és többé nem lesz egész. Addig a resilience, mint egy gumilabda, rugalmas és alkalmazkodó képes. Előadásában bemutatott egy konfliktus diagnózist, melynek kitöltésével a kapott adatok segítséget nyújtanak egy békefenntartó művelet során a katonai döntéshozatalban. „A katonai szempontokat figyelembe véve, mindig a stabilitás a legfontosabb" – fogalmazott Hortobágyi százados.

1599201840
A civil oldalon a resilience fogalom már a 2000-es évektől előtérbe került, rengeteg tanulmány és szakirodalom jelent meg róla, de világkonferenciát is szerveztek ebben a témában. Azonban a civil megközelítés is több szempontú. A Baptista Szeretetszolgálat előadója szerint, főleg a természeti katasztrófák során a nemzetközi segélyezésben és újjáépítésben jelenik meg pozitív fogalomként. A magyar Vöröskereszt képviselőjének értelmezésében társadalmi szinten jelenik meg a fogalom és közösség alapú. Véleménye szerint a közösség tudja és képes az egyén ellenállóképességét növelni. Harmadik megközelítésként a Magyar Nemzeti Múzeum előadója elmondta, hogy a kulturális örökségnek a resilience fogalom egy speciális szelete, melyhez egyre több EU-s pályázati lehetőség kínálkozik.

Zárásként Guba István alezredes, parancsnokhelyettes elmondta: a két fogalom a civil és a katonai oldalon különböző értelemben képezik a szakterminológia részét, de egymás nézőpontjainak megismerése szükséges, hiszen ezek akár befolyásolhatják egy békefenntartó misszió vagy egy katasztrófa helyzet sikeres végrehajtását is.

1599201840
Fotó: a szerző felvételei