Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Tanárok az iskolapadban

Szöveg: Czank László nyá. alezredes / Szabó Zoltán őrnagy |  2013. január 29. 14:47

Fordult a kocka: ezúttal a KatonaSuli-programban tanító tanárok ültek be az iskolapadba Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián egy továbbképzés erejéig január 25−26-án.

1595948444

A KatonaSuli-program egyik dinamikusan fejlődő iskolarendszerű eleme a katonai alapismeretek közismereti érettségi tantárgy, amelynek oktatása minőségileg új szakaszba lépett. A tantárgy pedagógiai rendszerének meghatározó részét alkotják a kétszintű érettségi vizsgához szükséges követelmények, melyeket az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM-rendelet, illetve ezek módosításai tartalmaznak.

A tantárgy oktatásának támogatása és az új követelményeket tartalmazó érettségi vizsga eredményes lebonyolítása érdekében január 25−26-án Szentendrén rendezték meg a A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana a középiskolák 9-12. évfolyamán című, 60 órás akkreditált képzési program gyakorlati részét. A pedagógus-továbbképzési programot a Honvédelmi Minisztérium alapította, azonban a továbbképzések szervezőjeként és szakmai felelőseként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (NKE HHK) Katonai Át-és Továbbképző Központja felelős a végrehajtásért.

A KatonaSuli-programban részt vevő iskolák pedagógusaiból álló 24 fős csoport felkészüléséhez a helyszínt és a speciálisan felkészült gyakorlati oktatókat az MH Altiszti Akadémia biztosította.
A továbbképzés két részből áll: a pedagógusok a tantárgy tanításához szükséges elméleti alapokat egy 30 órás, önálló elméleti felkészülést segítő digitális tananyagon keresztül, távoktatással szerezhetik meg. A továbbképzés másik 30 órája gyakorlati felkészítés, ahol a résztvevők megismerik az érettségi vizsga lebonyolításának elméleti és gyakorlati módszereit, a diákok szakszerű értékelésének szempontjait.
A továbbképzés aktualitását, egyben jelentőségét és fontosságát az adja, hogy a hatályos érettségi követelményrendszer mind tartalmában, mind módszereiben jelentősen eltér az eddigiektől.
A diákok szóbeli érettségire történő felkészítésének és az érettségi vizsga lebonyolításának egységes szempontok szerinti és azonos minőségű végrehajtása érdekében szervezett intenzív felkészítés négy fő modulból állt.
Első eleme a középszintű és az emelt szintű érettségi követelményeit ismertette részletesen, valamint a szóbeli érettségi vizsgák lebonyolításának menetét és szabályait tárgyalta.

1595948444

A gyakorlati ismeretek a tananyag azon három tárgykörét foglalták magukba, amelyek ismeretanyagát a szóbeli érettségi vizsgán kérik számon a diákoktól.
Az alaki ismeretekhez tartozó gyakorlati feladatokat az MH Altiszti Akadémia erre a célra külön felkészült katonái mutatták be, akik az érettségi követelményekben szereplő egyéni alaki mozdulatok szabályos végrehajtásán túl részletesen ismertették a végrehajtás értékelésének szempontjait is.
A továbbiakban a részt vevő pedagógusok valós laktanyai körülmények között látták az alegységügyeletes-szolgálat tevékenységét, a napirend kiemelt mozzanatai, illetve a különböző jelentések és jelentkezések szabályos végrehajtását.

A második napon a térkép- és tereptani alapismeretekhez kapcsolódó gyakorlati tájékozódási feladatokkal és a diákok értékeléséhez szükséges szempontrendszerrel ismerkedtek a résztvevők.
Délután az egészségügyi ismeretek gyakorlati felkészítés zajlott, ahol a pedagógusok begyakorolták többek között a sérültek kimentési fogásait, az eszméletlenség megállapításának módszereit, a különböző fektetési módokat, továbbá elsajátították ezen gyakorlati feladatok értékelésének szempontjait.

Szabó Zoltán őrnagytól, a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály KatonaSuli-programért felelős főtisztjétől megtudtuk, hogy a kétnapos gyakorlati felkészítésen tanultak mellett a digitális tananyag is részét képezi annak a vizsgának, melyet a részt vevő pedagógusoknak még teljesíteniük kell. Továbbá azt is, hogy a program sikere alapján a tárca külön katonai csoport indítását is tervezi.

1595948445

Fotók: Duruczné Téglás Dóra főhadnagy

CímkékKatonaSuli