Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Albérlet helyett lakáslízing

Szöveg: Szűcs László |  2008. február 6. 9:12

A Honvédelmi Minisztérium a katonák és a köztisztviselők élet-, és munkakörülményeinek javítását évek óta kiemelt feladatként kezeli. A lakhatási támogatás pedig e körön belül élvezett mindig is prioritást.

A közelmúltban lezajlott reformfolyamat eredményeként ma már a lakáslízing díj törlesztéséhez is felhasználhatóvá vált a lakhatási támogatás. A rendszerről dr. Ecsedi László századossal, a HM Védelemgazdasági Főosztály lakásfelügyeleti és építéshatósági osztályának főtisztjével beszélgettünk.

Hogyan kell értelmezni a lakáslízing fogalmát?

A lakáslízing nem lakásvásárlás, de nem is teljesen lakásbérlet. Röviden megfogalmazva: a lakáslízing e két szerződéstípus között helyezkedik el. Az albérleti díj hozzájárulás lakáslízingre való felhasználhatósága a Magyar Honvédség hivatásos katonáinak, szerződéses állományú tisztjeinek és tiszthelyetteseinek, valamint a honvédelmi szerv állományába tartozó köztisztviselők részére új lehetőséget teremtett. Ugyanakkor jeleznem kell azt, hogy szerződéses a tiszt, tiszthelyettes csak akkor kaphat lízingtámogatást, ha már legalább öt évet leszolgált a honvédség kötelékében, s emellett írásos szándéknyilatkozatban vállal újabb öt esztendős szolgálatot. E támogatást korábban csak az albérleti díj kiegyenlítésére használhatták fel az igényjogosultak, ma már azonban lehetőségük van a lakáslízingre is. Maga a lakáslízing egy olyan lehetőség a katonák és a köztisztviselők részére, amelynek segítségével, idővel akár saját lakáshoz is juthatnak. És éppen ebben különbözik a leginkább az albérlettől, lakásbérlettől, hogy a lízing során lehetőség van akár a tulajdonszerzésre is.


Miként lehet egy lakást lízingelni?

1595873104
Először is egy tévhitet kell eloszlatni: a lakásokat nem a honvédség adja lízingbe, hanem az ezzel foglalkozó cégek, pénzintézetek. Így a szerződést a katona a lízingcéggel köti meg. Az érdeklődő két módon juthat lízingelt lakáshoz. Az egyik, amikor maguk a cégek, a már tulajdonukban lévő lakásállományt kívánják lízing útján hasznosítani. A másik pedig az, hogy az érdeklődő egy általa kiválasztott lakást kívánja a lízingcéggel, vagy egy pénzintézettel lízingeltetni. Ebben az esetben a cég vásárolja meg a kinézett lakást, s azt adja tovább lízingbe. Lényeges, hogy a szerződő ilyenkor is csak a lízingcéggel kerül szerződéses viszonyba, s nem az eredeti tulajdonossal.

Milyen fajta lízingszerződéseket lehet kötni?

Alapvetően két típusú lízingszerződés létezik. Az egyik az úgynevezett zárt végű, amikor is, a lízing futamidejének lejárta után az ingatlan tulajdonjoga automatikusan a szerződőé, azaz a lízingbevevő száll át. A másik a nyílt végű lízing. Ebben az esetben a futamidő végén nem száll át automatikusan a lakás tulajdonjoga. Csak úgynevezett előjogot kap a lízingelő, ami szólhat vételi jogra, vagy pedig további kedvezményes lízingjogra is.


Mely lízingcégekhez fordulhat egy katona?

Minden olyan céggel, vagy bankkal felveheti a kapcsolatot az igényjogosult, amely a meghatározott jogszabályok szerint lakáslízing tevékenységet folytathat. Ki kell hangsúlyozni azt, hogy pénzügyi lízing tevékenységet csak olyan gazdasági társaságok folytathatnak, amelyek ehhez megkapták a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyét. Ezek tipikusan a pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások. Az engedély meglétéről pedig a PSZÁF honlapján lehet tájékozódni.

A lízingre a lakhatási támogatás automatikusan jár?

1595873105

Természetesen nem, hiszen ebben az esetben is beszélnünk kell igényjogosultság meglétéről. Azaz a lakáslízinget bárki igénybe veheti, de a lízingdíj támogatásra csak az jogosult, aki megfelel a jogszabályi feltételeknek. Hangsúlyoznom kell, hogy a lízing támogatása albérleti díj hozzájárulással történik. Így a jogosultság feltételei azonosak az albérleti díj támogatásának kikötéseivel. Ha az igénylő megfelel a támogatási feltételeknek, akkor az illetékes parancsnok rövid idő alatt, jellemzően harminc napon belül, dönt a támogatásra való jogosultságról, annak mértékéről és a folyósításról is. Fontos tudni, hogy ha valaki korábban már kap albérleti támogatást, ám a jövőben lízingelni szeretne egy ingatlant, akkor a parancsnoka útján újra be kell nyújtania az igénylést a szolgálati hely szerint illetékes lakásgazdálkodási szervhez, hiszen új szerződésről van szó, aminek alapján ismételten vizsgálni kell az igényjogosultság feltételeinek meglétét.

Milyen típusú lakásokat lehet lízingelni?

Ezzel kapcsolatban semmiféle megkötés nincsen. Használt és új építésű lakás egyaránt lízingbe vehető. Mindez attól függ, hogy ki, milyen típusú lakást nézett ki magának. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a lízingcégek és a pénzintézetek a használt lakások lízingelésekor gyakran úgynevezett beugró összegre is igényt tartanak. Természetesen lakhatási támogatás is kérhető akár új, akár használt, lízingelt lakásra. A támogatás tekintetében azonban van egy fontos kikötés. A jogosult katona csak a szolgálati helyén, illetve annak vonzáskörzetében található településen kaphat támogatást. A vonzáskörzet a helyőrségtől számított negyven kilométeres sugarú kört jelenti, vagy pedig maximum egy órás megközelíthetőséget, mégpedig menetrend szerinti tömegközlekedési eszközzel, vagyis vonattal, vagy autóbusszal számolva. Visszatérve a támogatásra. A minisztérium és a honvédség természetesen azt nem szabályozza, hogy a katonák, vagy a köztisztviselők mekkora lakást lízingelnek, a támogatás azonban csak a jogos lakásigény alsó határának megfelelő mérték szerint adható. Ha az elmondottakat forintosítjuk, akkor elmondható, hogy egy egyszobás lakásra a köztisztviselői illetményalap 1,4-szerese, azaz több mint ötvenezer forint adható támogatásként. Természetesen ez az összeg változhat, mégpedig bizonyos korrekciós tényezők miatt. Például, ha egy családban már van gyerek, akkor magasabb támogatásra jogosult a katona, s ugyanez a helyzet, ha megyeszékhelyen, vagy Budapesten lízingel lakást. Ugyancsak magasabb a lakhatási támogatás, ha a katona nem saját kérelmére került abba a helyőrségbe, ahol szolgál és ahol a lakhatási támogatást igényelte.

Mennyi a lízing ideje és meddig igényelhető a lakhatási támogatás?

A lakáslízing időtartama elsősorban a szerződő katona, vagy köztisztviselő anyagi teherbíró képességétől függ. De az eddigi tapasztalatok szerint, átlagosan 15-25 évre kötik meg a lízingszerződéseket. A támogatásra addig jogosultak az állomány tagjai, amíg a honvédelmi szervvel jogviszonyban állnak, illetve amíg a jogosulttal szemben nem keletkezik valamilyen támogatást kizáró okot. A támogatást mindkét esetben azonnal meg kell szüntetni. Természetesen a lízingszerződés ebben az esetben sem szűnik meg, csak a honvédségtől nem kap ahhoz hozzájárulást. Éppen az ilyen lehetőségekre felkészülve szoktuk tanácsolni az igényjogosultaknak: a szerződésükben mindenképpen szerepeltessék azt a kitételt, hogy a futamidő alatt lehetőségük legyen az ingatlan megvásárlására. Magyarán, a lakás saját tulajdonba kerüléséhez ne kelljen megvárni a futamidő végét, hanem menet közben is megvásárolható lehessen. Hiszen ez így, lakásvásárlás címén a munkáltató által ugyancsak támogatható, mégpedig munkáltatói kölcsön és-vagy vissza nem térítendő támogatás formájában.

1595873105


Mi az, ami miatt a lakáslízing jobban megéri, mint az albérlet?

A végeredmény. Hiszen adott esetben a lakáslízing futamidejének a végén tulajdonjogot is szerezhet a szerződő. Márpedig a klasszikus lakásbérleti szerződéseknél erre általában nincsen lehetőség, a bérleti szerződésnek nem feltétele a lakás értékesítése. Ugyanakkor a lízingszerződéseknek egy fontos eleme, s biztonságot jelent a lízingbe vevőnek is, hogy a tőkebefektetése valamilyen kézzelfogható eredménnyel jár. A lízing másik előnye, hogy a nemcsak használati, hanem egyfajta hasznosítási jogot is biztosít. Ha a katona az egyik helyőrségből a másikba költözik, s nem akarja a lízinget megszüntetni, akkor a lakást saját maga is bérbe vagy további lízingbe adhatja. Ez mindenkinek egyéni döntésén, saját felelősségén, teherbíró-képességén múlik. De ebben az esetben a honvédség ezt a lakáslízinget nem támogatja, csak azt, amit esetleg az új szolgálati helyén vagy annak vonzáskörzetében létesít és fenntart.

Sok az érdeklődő a lakáslízing iránt?

Igen. Amikor megszületett az erre vonatkozó honvédelmi miniszteri utasítás, az érdeklődés robbanásszerű volt. Mára már az érdeklődők jobban körüljárják a lízingügyeket. Sajnos a pénzintézeteknek és a lízingcégeknek gyakran hónapokat, nem egyszer fél évet is igénybe vesz az, hogy elbírálják az érdeklődők hiteligényét. A honvédség részéről, a lakhatási támogatás elbírálása – amennyiben együtt van minden hivatalos okirat – rövid időt vesz igénybe. A leendő lízingelőknek azonban feltétlenül érdemes megfogadniuk egy tanácsot: mielőtt megkötnék a szerződést, érdeklődjenek, hogy jogosultak-e az ehhez nyújtható honvédségi lakhatási támogatásra. Ugyanis nem szerencsés, ha valaki jogosultság hiányában vág bele az ügyletbe, s erre csak a folyamat végén döbben rá.

(A HM Védelemgazdasági Főosztály lakáslízing-támogatási rendszerről szóló tájékoztatója a http://www.hm.gov.hu/miniszterium/lakaslizing címen olvasható el.)