Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Második világháborús hősi halottak exhumálása Balatonszabadin

Szöveg: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum | Fotó: a múzeum felvételei |  2022. szeptember 14. 12:11

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság (HM HIM KEHI) munkatársai Balatonszabadi település (Somogy) Vak Bottyán úti temetőjében végeztek a közelmúltban feltárást, amely során a második világháborúban hősi halált halt, a temetőben eltemetett hatvannyolc katonát sikerült megtalálniuk.

him18

Előzményként megemlítendő, hogy a HM HIM KEHI hadisírgondozó szakemberei 2021 júniusában már végeztek a temetőben feltárást, amely során összesen 15 magyar katonát exhumáltak egy sorsírból. A tizenöt magyar honvédet a temetőben található, jelzett emlékhely alá temették újra. Az emlékhely felújítása az idei évben kezdődött, ez tartalmazta egy dupla sírhely (amelyben a felirat szerint három magyar honvéd nyugszik) szétszedését is, hogy az alatta lévő terület is kutatható legyen. Az ebből a sírhelyből exhumált maradványokat még a kivitelezés előtt bajtársaik mellé kellett temetni, ezért 2022. június 30-án újabb feltárásra került sor.

Az elbontott síremlék alatti terület kutatása során összesen öt magyar katonát sikerült exhumálni, majd a közös sírhelyre betemetni. Az idén júniusban elvégzett exhumálás és újratemetés közben az egykori temetési sor folytatása került elő. Mivel a sírsor nem egyenesen, hanem délnyugati irányban elcsúsztatva folytatódott, ezért a korábbi feltárások során nyitott kutatóárkokkal eddig nem sikerült megtalálni. Emiatt azonban szükségessé vált a feltárás következő ütemének megszervezése.

him16

A HM HIM KEHI Belföldi Hadisírgondozó Osztályának munkatársai augusztus 11-én, 17-18-án, 23-24-25-én és 30-án, összesen hét nap alatt végezték el az újabb feltárást Balatonszabadiban. A munkálatok során az önkormányzat által biztosított kismunkagép és annak kezelője a szakemberek rendelkezésére állt. A sírsor folytatását a temető déli kerítése mentén, a temetői sorok jelenlegi elrendezéshez képest mintegy 20-30 fokkal elforgatva, nagyrészt a temető szélén haladó földes út alatt sikerült megtalálni. A sorban összesen tizenkét különálló temetési blokkot sikerült különválasztani. A temetési sor összesen 45 méter hosszan húzódott délnyugat-északkeleti irányban. Az egymástól 80-120 centiméterre található sírblokkok temetési mélysége 90-140 centiméter között változott, illetve a blokkok sem teljesen egyenes vonalban követték egymást. Mindez feltehetően az 1945. január vége és március vége közötti időszak különböző temetési időpontjait jelzi.

A tizenkettőből négy sírblokk a harcok után összegyűjtött másodlagos temetési helynek bizonyult. Ezekben a blokkokban egyszerű faládákban, az anatómiai rend teljes hiányával temették el az elesetteket, ezért ezeknél a tömegsíroknál csak az eltemetettek létszáma volt meghatározható, a személyek szétválogatására nem volt lehetőség. A többi sírblokk esetén, a korábbi feltárásokon tapasztaltaknak megfelelően sorsíros eltemetési rendben, egyénileg fektették a katonákat, így a személyenkénti különválasztásuk megoldható volt a munka során.

him9

A feltáráson előkerült elhunytakat a náluk talált egyenruházati leletanyag alapján egyértelműen katonaként lehetett azonosítani. Erre minden esetben ráerősítettek a helyszínen elvégzett antropológiai vizsgálatkor megállapított, halálkori életkor-becslések és a maradványokon látható sérülések. Az előkerült leletanyag vizsgálatakor kitűnt, hogy bár a katonai egyenruházati tárgyak nagy számban kerültek elő, a személyes tárgyak, illetve az azonosításhoz használható leletek csak elvétve maradtak a katonáknál. Ez arra enged következtetni, hogy legkésőbb a temetéskor ezeket a tárgyakat szisztematikusan összegyűjtötték. Erre vonatkozó forrást azonban a szakemberek nem találtak a helyszínhez köthetően.

Az augusztusi feltárás folyamán a HM HIM KEHI szakemberei 67 magyar és egy, a német haderőhöz tartozó katonát exhumáltak, vizsgáltak meg és dokumentáltak. A korábbi feltárásokon megtaláltakkal együtt összesen 87 hősi halált halt magyar katonát sikerült a helyszínen újratemetni. Közülük negyvennégynek ismerjük a nevét, azonban azonosításra alkalmas leletanyag hiányában a maradványokat nem lehet a személyekhez kötni. A szeptember végére megújuló emlékhelyen az ismert neveket fel fogják tüntetni. A német katona földi maradványait a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség képviselője átvette, később a budaörsi Központi Német-Magyar Katonatemetőben temetik el.