Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Oklevélátadó a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Rácz Tünde |  2021. augusztus 17. 14:50

Tanulmányai sikeres befejezése után hetvenhét honvéd tisztjelölt vette át oklevelét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen augusztus 17-én, kedden. Az eseményen Szabó István honvédelmi államtitkár és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is részt vett.

A Ludovika Arénában rendezett ünnepségen az egyetemi oklevél mellett a hadnagyi vállszalagot és a tiszti szablyát is átvette az a hetvenhét honvéd tisztjelölt, aki sikeresen fejezte be tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán (NKE HHK).

RT1_8720

A végzett hallgatókat Szabó István honvédelmi államtitkár köszöntötte. Mint mondta, a tisztjelöltek életük egyik legfontosabb mérföldkövéhez értek, hiszen teljesítették választott hivatásuk elméleti és gyakorlati követelményeit. A honvédelmi államtitkár a Szent István ünnepén tartandó tisztavatásra utalva úgy fogalmazott: államalapító királyunk egy erős Magyarország alapjait tette le, megalkotta a legfontosabb törvényeket, hadseregreformjával korszerű haderőt teremtett, kül- és belpolitikai biztonságot adott a magyar népnek. „2021-ben is erős Magyarországot építünk. Olyat, amilyet István király is látni akarna. »Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson« - adta örökül fiának Szent István. Én is ezt mondom önöknek, végzett tisztjelölteknek. Legyenek erősek! Esküjükkel igent mondanak arra, hogy akár életük árán is megvédik nemzetünket, otthonunkat, biztonságunkat, szabadságunkat és önállóságunkat. Ezt várjuk önöktől” – mondta Szabó István.

A honvédelmi államtitkár rámutatott: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program által gyökeresen megváltozó Magyar Honvédségbe kerülő új tiszteknek nem lesz könnyű dolga, ezt senki nem is ígéri. A kiszámítható, biztos életpályát, karriert az anyagi és erkölcsi megbecsülést azonban igen. Utóbbi kapcsán hozzátette, hogy a honvédség társadalmi megbecsülése és presztízse folyamatosan nő. „Modern és ütőképes, a hazájáért elkötelezett hadsereg épül, amelyben számítunk mindannyiukra” – fogalmazott. „Önök mostantól a nap 24 órájában egyet jelentenek a Magyar Honvédséggel. Akár jól végzik munkájukat, akár hibáznak, az visszahat a honvédek nagy családjára. Elvárjuk, hogy egyenruhájuk becsületén soha ne essen folt. Esküjükhöz mindig legyenek hűek, becsülettel, tisztességgel, alázattal szolgálják a magyar embereket” – mondta a tárca honvédelmi államtitkára.

RT1_8140

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, az NKE HHK dékánja beszédében úgy fogalmazott: az oklevélátadó kiemelt esemény mind az egyetem, mind a Magyar Honvédség számára, hiszen a végzős tisztjelöltek négy év kemény munka és tanulás után vehetik át okleveleiket, készülve arra, hogy három nap múlva a Kossuth téren tisztté avassák őket. Mint mondta, a most végzettek mindennapjait a járványhelyzet is nehezítette, ám a tisztjelöltek és az egyetem mindent megtett az oktatás és a gyakorlati felkészítés eredményes folytatása érdekében.

„Nem volt könnyű az elmúlt négy év. Elmondhatják magukról, hogy olyan évfolyamhoz tartoznak, amilyen avatására korábban nem került sor. Sok követelménynek kellett megfelelni, sokszor kerültek váratlan helyzetbe, de önök minden esetben példás fegyelmezettséggel helyt álltak” – mondta a kar dékánja, hozzátéve, hogy az oklevél átvételével a tisztjelöltek arra is jogosultságot szereztek, hogy megkezdhessék hivatásos honvéd tiszti pályájukat.

RT1_8178

A végzősök nevében mondott válaszbeszédében Horváth Erika honvéd tisztjelölt elmondta: ahhoz, hogy eljutottak idáig, nagyon nehéz út vezetett, a tisztjelöltek számára pedig megtiszteltetés volt a Ludovika Akadémia jogutód intézményében elsajátítani azt a tudást, amely nélkülözhetetlen az egy életre választott hivatáshoz.

A kiváló tanulmányokért kitüntető címeket, köztük a legkiválóbb végzős növendéknek adományozott Ludovika Gyűrűt, valamint a hadnagyi vállszalagot dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka adta át az augusztus 20-án tisztté avatandóknak.