Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Parancsnoki felkészülés a déli határszolgálatra

Szöveg: Csekei Judit százados | Fotó: a szerző felvételei |  2021. március 4. 7:19

Az MH Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék (MH AIAK) parancsnoki beosztásba tervezett vezetőinek szervezett felkészítést a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP). A Hadműveleti Csoportfőnökség által összeállított, több napos program még februárban az elméleti ismeretek átadásával, felfrissítésével kezdődött Budapesten, majd márciusban, gyakorlatban is megismerkedtek a leendő parancsnokok a műveleti területtel.

MH AIAK PK felkészítés003

Február végén, a csoportfőnökségek, valamint az alárendelt katonai szervezetek vezetői - Mihócza Zoltán altábornagy, az MHP törzsfőnökének iránymutatását követően - előadások keretében kaptak tájékoztatást az MH AIAK felépítéséről, rendeltetéséről, feladatrendszeréről, kiemelten a logisztikai, valamint az egészségügyi ellátás és a kommunikáció rendszeréről. Az ezredesek naprakész információt kaptak a műveleti területre vonatkozó jelentési rendszerről, a váltási rendről és az érvényben lévő szabályzókról is.

MH AIAK PK felkészítés005

Március 2-án, a felkészítés szemrevételezéssel és helyszínbejárással folytatódott azon vezetők számára, akik újonnan látják majd el a kontingens parancsnoki beosztását. A déli határszakaszra látogatókat Könczöl Ferenc ezredes, jelenlegi parancsnok fogadta Hódmezővásárhelyen, majd a törzsfőnök, Papp Tamás alezredes jelentett a parancsnokság és a törzs felépítéséről, fő feladatairól, munka- és jelentési rendjéről, a katonai és rendőri erők közötti kapcsolattartásról. Az előadást követően a résztvevők a hercegszántói határvédelmi bázison és a szerb-magyar határszakaszon tájékozódtak a manőver század szolgálatellátásának rendjéről és feladatairól.

A Magyar Honvédség számára a járványhelyzet alatt kiemelten fontos a saját erőinek és kritikus képességeinek megóvása. Ennek megfelelően a felkészítéshez kapcsolódó helyszínbejárást – az érvényben lévő előírásoknak és korlátozásoknak megfelelően – több részletben, kis létszámú csoportokban szervezték meg.