Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Párbeszéd a tudomány szolgálatában

Szöveg: Szabóné Szabó Andrea alezredes | Fotó: Takács Vivien |  2022. március 1. 17:21

A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese vezetésével került sor a Tudományos Kerekasztal idei első ülésére március elsején, kedden, a Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában.

_DSC0162

A három éve – informális testületként – létrejött tudományos szakmai grémium alapvető célkitűzése volt, hogy keretet teremtsen a honvédségi tudományos folyóirat-kiadásban érdekelt stratégiai partnerek stabil együttműködése számára. A szakmai fórum lehetőséget biztosított a fő kutatási-publikációs fókuszpontok haderőfejlesztési programhoz való igazítására és a Magyar Honvédségen (MH) belüli tudományos feladat- és tevékenységrendszer hatékonyságát támogató eszmecserére.

Ezt a hagyományt elevenítette fel az új szereplőkkel kibővített, az MH Transzformációs Parancsnokság Honvéd Tudományos Kutatóhely szervezésében megvalósult tudományos platform.

_DSC0044

A Tudományos Kerekasztal vezetője, Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese köszöntőjében hangsúlyozta, hogy – különösen az aktuális biztonságpolitikai helyzet kapcsán – mennyire fontos szerepet tölt be a tudományos alapokon nyugvó elemzés, a tudományos kutatói tevékenység és a pontos helyzetértékelésből fakadó következtetések levonása. Kiemelte, hogy elengedhetetlen a honvédségi tudományos élet valamennyi szereplőjének együttműködése, az új koncepciók fejlesztése és adaptálása, valamint új, a fiatalokat is megszólító, az MH társadalmi beágyazottságát elmélyítő felületek megteremtése.

A grémium tárgyalta a tudományszervezés aktuális kérdéseit, az együtt-gondolkodás elmélyítésének lehetőségeit és a civil felsőoktatási intézményekkel, doktori iskolákkal való együttműködés kiszélesítésének alternatíváit is.

_DSC0112

A rendezvényen a Honvédségi Szemle, Haditechnika, Honvédorvos és a Katonai Logisztika című tudományos periodikák szerkesztőbizottságának elnökei mellett a Magyar Honvédség Parancsnoksága haderőnemi szemlélőségek képviselői és az MH Transzformációs Parancsnokság parancsnokhelyettese vettek részt, de a szakmai egyeztetésre meghívást kapott a HM Zrínyi Nonprofit Kft. ügyvezetője, a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály vezetője, valamint a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke is.