Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Százkét éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Szöveg: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum | Fotó: Szikits Péter |  2020. november 17. 8:25

Habár a magyar Hadtörténelmi Múzeum megteremtésének gondolata már az 1867-es kiegyezést követően a magyar királyi Honvédség megalakulásától fogva felmerült, az önálló magyar hadimúzeum létrehozásának érdekében tett első konkrét lépést a Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának indítványa jelentette 1888-ban, amit az Országgyűlés is támogatott. Azonban az események csak a honfoglalás ezredik évfordulója kapcsán gyorsultak fel igazán.

HMHIM_102eves (2)

1896-ban a millenniumi kiállítást életre hívó hadtörténelmi csoportbizottság már látta, hogy a kiállításhoz országos szinten feltérképezett, nyilvántartásba vett hadtörténelmi anyagokat együtt kell tartani, melyre javaslatot is tettek.

A kiállítás nagy sikerétől indíttatva az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter támogatásáról biztosította a felállítandó magyar hadimúzeum ügyét, azonban az első világháború új helyzetet teremtett. A megalapítás váratott magára, míg végül a központi bécsi Heeresgeschichtliches Museumban - jórészt már a Nagy Háború kezdetétől - tudatosan összegyűjtött háborús relikviák sokasága, valamint a roppant mennyiségű hadizsákmány elhelyezési problémái adták a kínálkozó alkalmat, hogy Budapesten egy önálló hadimúzeum jöhessen létre. A háború végnapjaiban - a Monarchia összeomlása idején -, a forradalmi helyzetben azonban az elképzelésből végleges döntés már nem született.

HMHIM_102eves (3)

1918 októberében az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását követően, november közepén a Honvédelmi Minisztérium munkatársai – Gabányi János alezredes (később tábornok) és Aggházy Kamil százados (később ezredes) – saját kezdeményezésből teremtették meg a Hadtörténelmi Levéltárat, illetve a Hadtörténelmi Múzeumot.

A százkét évvel ezelőtti eseményre november 16-án, hétfőn koszorúzással emlékeztek a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai.