Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

The Box – szellem a dobozban

Szöveg: HSZ SZF | Fotó: OPFOR |  2022. január 29. 7:17

Magyar katonák részvételével zajlik az immáron tizenharmadik alkalommal megrendezett Allied Spirit 2022 elnevezésű nemzetközi harcászati gyakorlat Németországban, a hohenfelsi gyakorlótér területén. A tizenhárom nemzet több mint 5500 katonája részvételével zajló hadgyakorlat január 26-ai látogatónapján részt vett dr. Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnoksága (MHP) szárazföldi haderőnemi szemlélője, valamint Birovecz István ezredes, az MHP megbízott kiképzési csoportfőnöke.

20220128-Allied-Spirit-2022  (4)

A magyar katonák számára nem ismeretlen az Allied Spirit gyakorlat, és az annak helyet adó gyakorlótér sem. Nem csak azért, mert 2015-óta több alkalommal is magyar részvétellel zajlott a NATO és partnerországainak közös felkészítését célzó Allied Spirit, hanem azért sem, mert évről évre számtalan nemzeti és nemzetközi kiképzési, felkészítési, valamint gyakorlati eseménynek ad helyet a 7. Szárazföldi Kiképző Parancsnokság, Egyesített Nemzetközi Készenléti Központ és a hozzá kapcsolódó hohenfelsi gyakorlótér (Army Training Command, Joint Multinational Readiness Center, Hohenfels Training Area).

Az Amerikai Egyesült Államok Európában és Afrikában állomásozó szárazföldi haderejének parancsnoka (US Army Europe and Africa - USAEUR-AF) által elrendelt, az ebben az évben január 15. és február 5. között zajló eseményen magyar részről az MH Katonai Rendészeti Központ, az MH Kiber- és Információs Műveleti Központ, valamint az MH Bakony Harckiképző Központ kijelölt állománya vett részt.

A gyakorlat részeként összetett szempontrendszer alapján értékelték a lett vezetésű, német, magyar, olasz, litván, holland portugál, szlovén, amerikai és brit katonák alkotta többnemzeti harccsoport által végrehajtott szárazföldi harcászati műveleteket, kiemelten a csapatok együttműködési képességét, az állomány felkészültségét és a résztvevő katonai képességelemek együttes alkalmazásának szakmaiságát és hatékonyságát. Mindezt nemzetközi környezetben, a valósághoz megközelítő helyzetben, terepviszonyok között.

20220128-Allied-Spirit-2022  (8)

A gyakorlat során a katonai rendészek szakfeladataikat nemzetközi környezetben hajtották végre; kiemelt feladatuk a más nemzetek katonai rendészeivel történő együttműködési képesség fejlesztése és a tapasztalatok bővítése volt. A civil-katonai kapcsolatokban és a lélektani műveletekben részt vevő szaktisztek egy része a törzsben, a többiek pedig végrehajtói szinten, nemzetközi együttműködés keretében gyakorolták a különböző harcászati eljárásokat.

A várpalotai harckiképző központ gyakorlaton résztvevő katonái, aktív végrehajtóként, egyrészt a gyakorlatirányító törzsben és a döntnöki csoportban, másrészt könnyűlövész szakaszként egy, az ellenerőt biztosító (OPFOR) amerikai lövészzászlóalj kötelékében végezték feladataikat, portugál felderítőkkel és egy szlovén harckocsi szakasszal közösen.

A döntnöki feladatokban való magyar részvétel azért volt fontos, mert ez a terület, ez a fajta szaktudás és valós tapasztalat alapvetően szükséges a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként kialakításra tervezett, a NATO elveknek megfelelő harckiképző központ hazai és nemzetközi kiképzési feladataihoz. A harckiképző központ katonáinak többsége az ellenerőbe (OPFOR), egy amerikai vezetésű, többnemzeti lövészzászlóaljba integrálva, az úgynevezett „Erő az erő ellen” feladatokban vett részt, valós és váratlan kihívások elé állítva a „jó fiúkat”, vagyis a többnemzeti szárazföldi harccsoportot.

A gyakorlat forgatókönyve szerint, előre nem tervezhető, változatos incidensek által, döntésre és műveletek végrehajtására kényszerítették a gyakorló alegységekből álló harccsoportot, és ehhez a valósághoz hasonlóan, minden lépésre azonnal reagálni képes, nehezen leküzdhető ellenséget biztosítottak.

Mindezt azonban még tovább nehezítette a gyakorlat helyszíne. A hohenfelsi gyakorlóteret csak úgy nevezik: The Box. Negyvenezer hektáros, változatos és nehezen leküzdhető domborzattal, gyakran szélsőséges időjárással, terepelemekkel rendelkező, realisztikus műveletek végrehajtására alkalmas terület, amit az amerikai kiképző bázisok közül a legnehezebbnek tartanak. De éppen ezek a nehézségek, az erő-erő elleni küzdelem, a nehéz terep és a valósághű körülmények együttese az, ami minden résztvevő számára felbecsülhetetlen értékkel bír a tapasztalatszerzés, a begyakorlás és a képességek fejlesztése szempontjából.

20220128-Allied-Spirit-2022  (7)

A látogatónapon a résztvevő nemzeti delegációk számára bemutatták az USAREUR-AF alárendelt katonai szervezeteinek és a partnerországok alegységeinek a NATO teljes spektrumú műveleteiben való részvételét és képességeit. A szakmai program során, tájékoztatók keretében, valamint a gyakorlat helyszíneinek, elemeinek és mozzanatainak bemutatásával átfogó képet adtak a látogatók számára a gyakorlat tartalmáról, célkitűzéseiről.

Dr. Lippai Péter dandártábornok a látottak kapcsán elmondta: mint minden gyakorlatnak, így az Allied Spiritnek is kiemelt célkitűzése a képességek fejlesztése, az eljárások begyakorlása és alkalmazása, az együttműködési képesség erősítése, a közös infokommunikáció, az egységes vezetés kialakítása, az együtt gondolkodás és a közös és hatékony cselekvés. A magyar katonák felkészültsége és szakmai hozzáértése magas szintű és nemzetközileg is elismert, ezen a téren kiemelkedő szakmaiságról adtak tanúbizonyságot az ez évi gyakorlaton is.

„A látogatónap során volt lehetőségem találkozni a magyar végrehajtókkal, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek minden szempontból. Sokat tanultak, gyakran a saját hibáikból is” - mondta Lippai tábornok, hozzátéve: a nemzetközi gyakorlatoknak mindig van szellemisége. A különböző nemzetek katonái, igazi szövetséget alkotva, vállt vállnak vetve, közös célokért küzdenek. „A gyakorlatnak tétje van. Tétje van minden nemzet, minden alegység és minden egyes katona számára, a vezetőtől a beosztottig. A NATO és szövetségeseinek, partnerországainak elengedhetetlen összetevője, eleme a közös erő, a közös kiképzés, és a minden téren érvényesülő közös szellemiség. Itt, a hohenfelsi gyakorlótéren, a közel egy hónapon keresztül együtt gyakorló nemzetek katonái között létrejött ez a közös szellemiség, kialakult az együtt gondolkodás és együttműködés képessége. Ez a szellemiség nem marad, nem maradhat itt, a gyakorlótér határolta területen, vagyis: a »dobozban«. Minden tapasztalatot, tudást hazahozunk, és itthon beépítjük a kiképzés és felkészítés folyamatába, a jövőbeli gyakorlatokba és a mindennapok feladataiba is” - fogalmazott az MHP szárazföldi haderőnemi szemlélője.

Kapcsolódó cikkek